Навигација

Драгица Михаљчић

051/464-628
локал107

Пројекти

Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама Републике Српске

Савремени трендови сјеменско-расадничарске производње, пошумљавања и газдовања шумским културама захтијевају веће учешће иновација и примјену нових техничких достигнућа. Основни проблем је неусклађеност производње и потребa (потрошње) за сјеменом и садним материјалом и слабљење отпорности шумских култура. Неки важни елементи (циљеви) газдовања плански нису јасно дефинисани и нису засновани на научним и стручним искуствима...

Број пројекта1251406
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Зоран Говедар
Пројектни тимпроф. др Југослав Брујић
Ђорђије Милановић
проф. др Зоран Станивуковић
проф. др Маријана Каповић Соломун
проф. др Жељка Марјановић-Балабан
проф. др Зоран Маунага
Драгица Михаљчић
проф. др Мира Милић
проф. др Нада Шуматић
доц. др Владимир Петковић
Зорана Хркић-Илић, ма
Бранкица Кајкут
проф. др Војислав Дукић
доц. др Бранислав Цвјетковић
проф. др Милан Матаруга
доц. др Данијела Петровић
проф. др Љиљана Дошеновић
доц. др Вања Даничић
доц. др Драган Чомић
доц. др Дане Марчета
проф. др Родољуб Ољача
др Дражен Миљић
доц. др Владимир Ступар
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.06.2019.
Завршетак пројекта01.06.2020.
Вриједност пројекта80000.0 БАМ

Израда запреминских и сортиментних таблица за храст китњак у Републици Српској

У веома широком спектру података о шумском фонду које су потребне за израду планова газдовања посебно су значајне информације о структури дрвне масе у састојинама односно газдинским класама. Посебно су значајни подаци о запреминској и квалитативној структури дрвне масе састојина односно газдинских класа. Метод за утврђивање запреминске и квалитативне структуре је метод запреминских и сортиментих таблица, полазећи од таксационих елемената утврђених премјером шума...

Број пројекта8301413
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Војислав Дукић
Пројектни тимдр Милорад Даниловић
Драгица Михаљчић
доц. др Владимир Петковић
Јелена Чучковић, ма
доц. др Данијела Петровић
проф. др Зоран Маунага
доц. др Дане Марчета
др Дражен Миљић
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.02.2017.
Завршетак пројекта31.12.2018.
Вриједност пројекта140000.0 БАМ