Навигација

Драгица Михаљчић

051/464-628
локал107

Пројекти

Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама Републике Српске

Савремени трендови сјеменско-расадничарске производње, пошумљавања и газдовања шумским културама захтијевају веће учешће иновација и примјену нових техничких достигнућа. Основни проблем је неусклађеност производње и потребa (потрошње) за сјеменом и садним материјалом и слабљење отпорности шумских култура. Неки важни елементи (циљеви) газдовања плански нису јасно дефинисани и нису засновани на научним и стручним искуствима...

Број пројекта1251406
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Зоран Говедар
Пројектни тимпроф. др Југослав Брујић
проф. др Зоран Станивуковић
Бранкица Кајкут
проф. др Драган Чомић
проф. др Дане Марчета
доц. др Данијела Петровић
проф. др Жељка Марјановић-Балабан
проф. др Владимир Ступар
Зорана Хркић Илић, ма
доц. др Вања Даничић
проф. др Љиљана Дошеновић
др Дражен Миљић
проф. др Маријана Каповић Соломун
Ђорђије Милановић
Драгица Михаљчић
проф. др Зоран Маунага
проф. др Мира Милић
доц. др Бранислав Цвјетковић
проф. др Нада Шуматић
проф. др Милан Матаруга
доц. др Владимир Петковић
проф. др Војислав Дукић
проф. др Родољуб Ољача
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.06.2019.
Завршетак пројекта11.10.2021.
Вриједност пројекта80000.0 БАМ

Израда запреминских и сортиментних таблица за храст китњак у Републици Српској

У веома широком спектру података о шумском фонду које су потребне за израду планова газдовања посебно су значајне информације о структури дрвне масе у састојинама односно газдинским класама. Посебно су значајни подаци о запреминској и квалитативној структури дрвне масе састојина односно газдинских класа. Метод за утврђивање запреминске и квалитативне структуре је метод запреминских и сортиментих таблица, полазећи од таксационих елемената утврђених премјером шума...

Број пројекта8301413
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Војислав Дукић
Пројектни тимдр Милорад Даниловић
др Дражен Миљић
доц. др Данијела Петровић
доц. др Владимир Петковић
проф. др Зоран Маунага
Јелена Чучковић, ма
проф. др Дане Марчета
Драгица Михаљчић
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.02.2017.
Завршетак пројекта31.12.2018.
Вриједност пројекта140000.0 БАМ