Навигација

Драгица Михаљчић

051/464-628
локал107

Пројекти

Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама Републике Српске

Савремени трендови сјеменско-расадничарске производње, пошумљавања и газдовања шумским културама захтијевају веће учешће иновација и примјену нових техничких достигнућа. Основни проблем је неусклађеност производње и потребa (потрошње) за сјеменом и садним материјалом и слабљење отпорности шумских култура. Неки важни елементи (циљеви) газдовања плански нису јасно дефинисани и нису засновани на научним и стручним искуствима...

Број пројекта1251406
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Зоран Говедар
Пројектни тимпроф. др Војислав Дукић
проф. др Зоран Станивуковић
проф. др Мира Милић
проф. др Нада Шуматић
доц. др Вања Даничић
доц. др Бранислав Цвјетковић
доц. др Данијела Петровић
др Дражен Миљић
Зорана Хркић-Илић, ма
Драгица Михаљчић
доц. др Драган Чомић
доц. др Владимир Ступар
Ђорђије Милановић
проф. др Југослав Брујић
проф. др Милан Матаруга
проф. др Маријана Каповић Соломун
проф. др Зоран Маунага
проф. др Жељка Марјановић-Балабан
доц. др Владимир Петковић
Бранкица Кајкут
проф. др Љиљана Дошеновић
доц. др Дане Марчета
проф. др Родољуб Ољача
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.06.2019.
Завршетак пројекта01.06.2020.
Вриједност пројекта80000.0 БАМ

Израда запреминских и сортиментних таблица за храст китњак у Републици Српској

У веома широком спектру података о шумском фонду које су потребне за израду планова газдовања посебно су значајне информације о структури дрвне масе у састојинама односно газдинским класама. Посебно су значајни подаци о запреминској и квалитативној структури дрвне масе састојина односно газдинских класа. Метод за утврђивање запреминске и квалитативне структуре је метод запреминских и сортиментих таблица, полазећи од таксационих елемената утврђених премјером шума...

Број пројекта8301413
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Војислав Дукић
Пројектни тимдр Дражен Миљић
др Милорад Даниловић
Јелена Чучковић, ма
Драгица Михаљчић
доц. др Владимир Петковић
доц. др Данијела Петровић
доц. др Дане Марчета
проф. др Зоран Маунага
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.02.2017.
Завршетак пројекта31.12.2018.
Вриједност пројекта140000.0 БАМ