Навигација

Драгица Михаљчић

051/464-628
локал107

Пројекти

Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама Републике Српске

Савремени трендови сјеменско-расадничарске производње, пошумљавања и газдовања шумским културама захтијевају веће учешће иновација и примјену нових техничких достигнућа. Основни проблем је неусклађеност производње и потребa (потрошње) за сјеменом и садним материјалом и слабљење отпорности шумских култура. Неки важни елементи (циљеви) газдовања плански нису јасно дефинисани и нису засновани на научним и стручним искуствима...

Број пројекта1251406
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Зоран Говедар
Пројектни тимдоц. др Данијела Петровић
доц. др Бранислав Цвјетковић
проф. др Љиљана Дошеновић
проф. др Маријана Каповић Соломун
проф. др Милан Матаруга
доц. др Вања Даничић
проф. др Мира Милић
др Дражен Миљић
проф. др Нада Шуматић
доц. др Владимир Петковић
проф. др Зоран Маунага
проф. др Војислав Дукић
проф. др Родољуб Ољача
проф. др Зоран Станивуковић
Зорана Хркић-Илић, ма
доц. др Дане Марчета
доц. др Владимир Ступар
проф. др Југослав Брујић
Бранкица Кајкут
Ђорђије Милановић
Драгица Михаљчић
проф. др Жељка Марјановић-Балабан
доц. др Драган Чомић
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.06.2019.
Завршетак пројекта01.06.2020.
Вриједност пројекта80000.0 БАМ

Израда запреминских и сортиментних таблица за храст китњак у Републици Српској

У веома широком спектру података о шумском фонду које су потребне за израду планова газдовања посебно су значајне информације о структури дрвне масе у састојинама односно газдинским класама. Посебно су значајни подаци о запреминској и квалитативној структури дрвне масе састојина односно газдинских класа. Метод за утврђивање запреминске и квалитативне структуре је метод запреминских и сортиментих таблица, полазећи од таксационих елемената утврђених премјером шума...

Број пројекта8301413
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Војислав Дукић
Пројектни тимдоц. др Владимир Петковић
доц. др Дане Марчета
Јелена Чучковић, ма
доц. др Данијела Петровић
др Дражен Миљић
Драгица Михаљчић
др Милорад Даниловић
проф. др Зоран Маунага
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.02.2017.
Завршетак пројекта31.12.2018.
Вриједност пројекта140000.0 БАМ