Navigacija

Brankica Kajkut

Tehnički sekretar - II-32
Šumarski fakultet

Projekti

Istraživanje pojave hrastove mrežaste stijenice Corythucha arcuata Say. na području Republike Srpske

Hrastova mrežasta stijenica Corythucha arcuata Say. predstavlja štetočinu prvenstveno hrastovih šuma. Kako se ovdje radi o introdukovanoj vrsti, koja je na području BiH prvi puta zvanično registrovana 2018. godine, mnoge su nepoznanice po pitanju njene pojave na području Republike Srpske...

Broj projekta 1251415
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Stanivuković
Projektni tim Brankica Kajkut
Božica Marić
dr Dragan Karadžić
dr Dražen Miljić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske

Savremeni trendovi sjemensko-rasadničarske proizvodnje, pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama zahtijevaju veće učešće inovacija i primjenu novih tehničkih dostignuća. Osnovni problem je neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom i slabljenje otpornosti šumskih kultura. Neki važni elementi (ciljevi) gazdovanja planski nisu jasno definisani i nisu zasnovani na naučnim i stručnim iskustvima...

Broj projekta 1251406
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Govedar
Projektni tim prof. dr Milan Mataruga
prof. dr Marijana Kapović Solomun
prof. dr Željka Marjanović-Balaban
prof. dr Zoran Maunaga
prof. dr Rodoljub Oljača
Zorana Hrkić-Ilić, ma
prof. dr Nada Šumatić
Đorđije Milanović
doc. dr Dragan Čomić
doc. dr Danijela Petrović
doc. dr Vladimir Petković
prof. dr Jugoslav Brujić
dr Dražen Miljić
doc. dr Branislav Cvjetković
doc. dr Vladimir Stupar
Brankica Kajkut
prof. dr Ljiljana Došenović
prof. dr Dane Marčeta
prof. dr Zoran Stanivuković
doc. dr Vanja Daničić
prof. dr Vojislav Dukić
prof. dr Mira Milić
Dragica Mihaljčić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2020.
Vrijednost projekta 80000.0 BAM