Navigacija

Brankica Kajkut

Tehnički sekretar - II-32
Šumarski fakultet

Projekti

Asortiman sadnog materijala za gazdinstva JPŠ „Šume RS“ 2020-2050. godina

Kroz realizaciju projekta „Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske“ ukazano je na izraženu neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom u JP „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac...

Broj projekta 1251423
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Milan Mataruga
Projektni tim prof. dr Jugoslav Brujić
dr Dražen Miljić
Dragan Ubović
prof. dr Marijana Kapović Solomun
doc. dr Vanja Daničić
doc. dr Dragan Čomić
doc. dr Branislav Cvjetković
Sanja Radinović
mr Miroslav Mirković
Brankica Kajkut
doc. dr Vladimir Stupar
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2022.
Vrijednost projekta 30000.0 BAM

Istraživanje pojave hrastove mrežaste stijenice Corythucha arcuata Say. na području Republike Srpske

Hrastova mrežasta stijenica Corythucha arcuata Say. predstavlja štetočinu prvenstveno hrastovih šuma. Kako se ovdje radi o introdukovanoj vrsti, koja je na području BiH prvi puta zvanično registrovana 2018. godine, mnoge su nepoznanice po pitanju njene pojave na području Republike Srpske...

Broj projekta 1251415
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Stanivuković
Projektni tim Božica Marić
dr Dragan Karadžić
dr Dražen Miljić
Brankica Kajkut
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske

Savremeni trendovi sjemensko-rasadničarske proizvodnje, pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama zahtijevaju veće učešće inovacija i primjenu novih tehničkih dostignuća. Osnovni problem je neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom i slabljenje otpornosti šumskih kultura. Neki važni elementi (ciljevi) gazdovanja planski nisu jasno definisani i nisu zasnovani na naučnim i stručnim iskustvima...

Broj projekta 1251406
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Govedar
Projektni tim prof. dr Ljiljana Došenović
dr Dražen Miljić
doc. dr Dragan Čomić
doc. dr Vladimir Petković
prof. dr Željka Marjanović-Balaban
prof. dr Rodoljub Oljača
prof. dr Mira Milić
doc. dr Branislav Cvjetković
prof. dr Zoran Maunaga
doc. dr Vladimir Stupar
prof. dr Milan Mataruga
prof. dr Nada Šumatić
prof. dr Jugoslav Brujić
Brankica Kajkut
doc. dr Danijela Petrović
prof. dr Vojislav Dukić
Đorđije Milanović
Dragica Mihaljčić
prof. dr Zoran Stanivuković
doc. dr Vanja Daničić
prof. dr Marijana Kapović Solomun
prof. dr Dane Marčeta
Zorana Hrkić Ilić, ma
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 11.10.2021.
Vrijednost projekta 80000.0 BAM