Navigacija

doc. dr Vladimir Petković
docent

Nastavnik - II-4
Šumarski fakultet
051/464-628
lokal 231
Katedre
 • Šumarski fakultet - Katedra za korišćenje šumskih resursa
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Korišćenje šumskih resursa docent 25. septembar 2019.

Predmeti

Šumarski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MŠ10ERGO Ergonomija u šumarstvu
MŠ10OTVŠ Otvaranje šuma
MŠ10TRAN Transport drveta
MŠ13OTVŠ Otvaranje šuma
MŠ19OTVŠ Otvaranje šuma
Akademske studije prvog ciklusa
OŠ07KOMU Šumske komunikacije
OŠ07SIGU Sigurnost pri šumskom radu
OŠ13GEOD Geodezija i kartografija
OŠ13ERGO Ergonomija u šumarstvu
OŠ13KOMU Šumske komunikacije

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C13POS590 Osnovi geodezije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Rasprostranjenost i invazivnost vrsta roda Xanthium L. na teritoriji Bosne i Hercegovine

  Časopis Acta herbologica
  Godina 2020
  Autori Biljana Kelečević, Vladimir Petković, Siniša Mitrić, Sava Vrbničanin i Zlatan Kovačević
  Volumen 29
  Broj 2
  Strana od 141
  Strana do 154

  Harvesting System Suitability as Decision Support in Selection Cutting Forest Management in Northwest Bosnia and Herzegovina

  Časopis CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING
  Godina 2020
  Autori Dane Marčeta, Vladimir Petković, Darko Ljubojević i Igor Potočnik
  Volumen 41
  Broj 2
  Strana od 251
  Strana do 265

  Production of wood energy by chipping

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2019
  Autori Dane Marčeta, Vladimir Petković i Gordana Globočki-Lakić
  Volumen x
  Broj 2
  Strana od 159
  Strana do 166

  Winching Distance in Function of the Optimization of Skid Network

  Časopis SEEFOR
  Godina 2018
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta, Darko Ljubojević i Milorad Danilović
  Volumen 9
  Broj 2
  Strana od 97
  Strana do 106
  Veb adresa https://www.seefor.eu/vol-9-no-2-ljubojevic-et-al-winching-distance-in-function.html

  Planning Forest Road Network in Natural Forest Areas: a Case Study in Northern Bosnia and Herzegovina

  Časopis CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING
  Godina 2018
  Autori Vladimir Petković i Igor Potočnik
  Volumen 39
  Broj 1
  Strana od 45
  Strana do 56

  OPTIMIZACIJA IZRAČUNAVANJA FAKTORA PRIVLAČENJA DRVETA NA PODRUČJU Š.G. ”PRIJEDOR” PRIJEDOR

  DOI 10.7251/GSF1727041P
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci
  Godina 2017
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta, Igor Potočnik i Darko Ljubojević
  Volumen 27
  Strana od 41
  Strana do 50

  Determination of Average Skidding Distance Using GIS

  Časopis Nova mehanizacija šumarstva
  Godina 2017
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta, Darko Ljubojević i Kuburić Jovan
  Volumen 38
  Broj 1845-8815
  Strana od 33
  Strana do 42

  ODREĐIVANJE SREDNJE DISTANCE PRIVLAČENJA PRIMJENOM GIS-A U NIZIJSKO-BRDSKIM USLOVIMA

  DOI 10.7251/GSF1523005P
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2015
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta, Slavko Španjić i Mihajlo Kosović
  Broj 23
  Strana od 5
  Strana do 14

  Horizontal and vertical alignments of forest roads

  Časopis Nova mehanizacija šumarstva
  Godina 2014
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta i Igor Potočnik
  Broj 35
  Strana od 79
  Strana do 88

  Comparison of two skiddinig methods in beech forests in mountainous conditions

  Časopis Nova mehanizacija šumarstva
  Godina 2014
  Autori Dane Marčeta, Vladimir Petković i Boštjan Košir
  Volumen 35
  Strana od 51
  Strana do 62

  ODREĐIVANJE OPTIMALNE GUSTINE ŠUMSKIH PUTEVA U PROSARI

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2013
  Autori Igor Potočnik, Vladimir Petković, Dane Marčeta i Darko Ljubojević
  Volumen 18
  Strana od 45
  Strana do 56

  ANALYSIS OF WATER FLOW THROUGH OBJECTS ON FOREST ROADS

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2012
  Autori Vladimir Petković i Tihomir Dejanović
  Volumen 17
  Strana od 51
  Strana do 63

  Troškovi održavanja šumskih kamionskih puteva

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2012
  Autori Igor Potočnik, Srđan Ljubojević, Vladimir Petković i Dane Marčeta
  Volumen 16
  Strana od 77
  Strana do 89

  Morfofiziološki pokazatelji analize podmlatka bukve (Fagus silvatica L.) u uslovima Š.U. Podgradci

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2009
  Autori Rodoljub Oljača, Vladimir Petković, Zorana Hrkić i Zoran Govedar
  Broj 11
  Strana od 63
  Strana do 75
  Veb adresa http://www.sfbl.org/glasnik/Glasnik_11.pdf

  Primjena savremenih principa projektovanja šumskih komunikacija

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2009
  Autori Igor Potočnik, Srđan Ljubojević, Vladimir Petković i Dane Marčeta
  Volumen 10
  Strana od 1
  Strana do 13

Radovi sa skupova

  Production of wood energy by chipping

  Naučni skup Contemporary Materials
  Godina 2019
  Autori Dane Marčeta, Vladimir Petković i Gordana Globočki-Lakić

  Planning of forest roads network: case study in the mountain natural forests area of Bosnia and Herzegovina

  INFLUENCE OF DIFFERENT HARVESTING METHODS ON THE DAMAGES ON THE STANDING TREES

  Naučni skup FOREST SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTS
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2017
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta i Ozren Žolja
  Veb adresa http://sf.unibl.org/index.php/cyr/component/edocman/forsd-conference-2017/viewdoc

  SKIDDING DISTANCES AND SKIDDING FACTOR

  Naučni skup FOREST SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTS I
  Publikacija FOREST SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTS International Scientific Conference BOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2017
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta, Igor Potočnik i Darko Ljubojević
  Veb adresa http://sf.unibl.org/index.php/cyr/component/edocman/forsd-conference-2017/viewdoc

  Ranking of forest enterprises organizational units in accordance with the possibilities of differential rent allocation

  Naučni skup Forest science for sustainable development of forests - 25 years of the Faculty of forestry
  Godina 2017
  Autori Dragan Čomić, Zoran Govedar, Vojislav Dukić, Ratko Čomić, Branko Glavonjić, Branislav Cvjetković i Vladimir Petković
  Strana od 32

  DETERMINATION OF OPTIMAL FOREST ROAD DENSITY IN FOREST MANAGEMENT "RIBNIK" IN REPUBLIC OF SRPSKA

  Naučni skup FORMEC
  Godina 2012
  Autori Srđan Ljubojević, Vladimir Petković, Dane Marčeta i Darko Ljubojević

Projekti

Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj - Faza II

Ovaj projekat je nastavak tematskog projekta Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj koji se već finansira iz sredstava posebnih namjena za šume.

Broj projekta 1251417
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim doc. dr Danijela Petrović
prof. dr Zoran Maunaga
prof. dr Dane Marčeta
doc. dr Vladimir Petković
dr Milorad Danilović
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 167784.0 BAM

Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske

Savremeni trendovi sjemensko-rasadničarske proizvodnje, pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama zahtijevaju veće učešće inovacija i primjenu novih tehničkih dostignuća. Osnovni problem je neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom i slabljenje otpornosti šumskih kultura. Neki važni elementi (ciljevi) gazdovanja planski nisu jasno definisani i nisu zasnovani na naučnim i stručnim iskustvima...

Broj projekta 1251406
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Govedar
Projektni tim prof. dr Jugoslav Brujić
doc. dr Danijela Petrović
prof. dr Zoran Stanivuković
prof. dr Mira Milić
prof. dr Dragan Čomić
prof. dr Željka Marjanović-Balaban
prof. dr Dane Marčeta
doc. dr Vladimir Petković
prof. dr Vojislav Dukić
prof. dr Marijana Kapović Solomun
prof. dr Vladimir Stupar
prof. dr Rodoljub Oljača
Zorana Hrkić Ilić, ma
prof. dr Ljiljana Došenović
prof. dr Nada Šumatić
prof. dr Milan Mataruga
Brankica Kajkut
Dragica Mihaljčić
prof. dr Zoran Maunaga
dr Dražen Miljić
doc. dr Branislav Cvjetković
Đorđije Milanović
doc. dr Vanja Daničić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 11.10.2021.
Vrijednost projekta 80000.0 BAM

Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj

U veoma širokom spektru podataka o šumskom fondu koje su potrebne za izradu planova gazdovanja posebno su značajne informacije o strukturi drvne mase u sastojinama odnosno gazdinskim klasama. Posebno su značajni podaci o zapreminskoj i kvalitativnoj strukturi drvne mase sastojina odnosno gazdinskih klasa. Metod za utvrđivanje zapreminske i kvalitativne strukture je metod zapreminskih i sortimentih tablica, polazeći od taksacionih elemenata utvrđenih premjerom šuma...

Broj projekta 8301413
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim dr Dražen Miljić
Dragica Mihaljčić
doc. dr Vladimir Petković
Jelena Čučković, ma
prof. dr Dane Marčeta
dr Milorad Danilović
prof. dr Zoran Maunaga
doc. dr Danijela Petrović
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2017.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 140000.0 BAM

Studija o osnivanju šumskih zasada u RŽR "Ljubija" Prijedor

Površine na kojima se vršila eskploatacija i deponovanje otpada predstavljaju površine na kojima je potrebno izvršiti rekultivaciju, odnoso privesti te površine odgovarajućoj kulturi. U svijetu je trend da se takve površine maksimalno iskorištavaju za potreba podizanja novih, ekonoskih šumskih zasada...

Broj projekta 8301410
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Milan Mataruga
Projektni tim doc. dr Vanja Daničić
prof. dr Ljiljana Došenović
doc. dr Vladimir Petković
Igor Kneginjić
prof. dr Zoran Maunaga
Vladan Ivetić
prof. dr Vojislav Dukić
doc. dr Branislav Cvjetković
prof. dr Svjetlana Sredić
prof. dr Dragan Čomić
prof. dr Vladimir Stupar
prof. dr Zoran Govedar
Finansijer Rudnici željezne rude "Ljubija" AD Prijedor
Početak realizacije 01.06.2016.
Završetak projekta 01.08.2016.
Vrijednost projekta 49000.0 BAM