Navigacija

doc. dr Dušan Janičić
docent

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za hirurgiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hirurgija docent 23. septembar 2021.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18OHI Opšta hirurgija
ISM13HIR Hirurgija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uloga cervikalne medijastinoskopije u dijagnostici medijastinalne limfadenopatije

  Časopis Časopis udruženja pulmologa Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Dušan Janičić, Dragan Kostić i Ljiljana Krupljanin
  Volumen 5
  Strana od 140
  Strana do 142

  Blunt chest trauma and pericardial tamponade

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2014
  Autori Dragan Milošević, Darko Golić, Dragan Rakanović i Dušan Janičić
  Volumen 20
  Broj 3
  Strana od 203
  Strana do 205

  Blunt chest trauma and pericardial tamponade

  Časopis Medical Journal
  Godina 2014
  Autori Dragan Milošević, Darko Golić, Dragan Rakanović, V. Vujanović i Dušan Janičić
  Volumen 20(3)
  Strana od 203
  Strana do 204
  Veb adresa https://www.kcus.ba/medicinski-zurnal/#

  Limfogena diseminacija karcinoma pluća.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2010
  Autori Slavko Grbić, Dušan Janičić, Zoran Dakić, Radoslav Gajanin i J Stojšić
  Volumen 41
  Broj 1
  Strana od 206
  Strana do 216

  Cervikalna medijastinoskopija u procjeni operabilnosti karcinoma bronha

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2010
  Autori Dušan Janičić, Slavko Grbić, Milanko Maksić, G Kajkut i Z Dakić
  Volumen 41
  Strana od 1
  Strana do 1

  Lipoidna pneumonija - prikaz slučaja.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Marinko Vučić, Mladen Duronjić, Dušan Janičić i Radoslav Gajanin
  Volumen 41
  Broj 1
  Strana od 302
  Strana do 306

  Morfološka diferencijacija epitelnih neoplazmi pleure.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Radoslav Gajanin, Mirko Stanetić, Ljiljana Amidžić, Vesna Gajanin, Zdenka Gojković, Mladen Babić, Nikolina Balaban i Dušan Janičić
  Volumen 40
  Broj 1
  Strana od 85
  Strana do 91

  Ekstenzivna hirurgija karcinoma jednjaka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Jovan Ćulum, Zdravko Marić, Božo Krivokuća, Branislava Jakovljević, Dušan Janičić i Darko Jović
  Volumen 40
  Broj 2
  Strana od 59
  Strana do 63

  Diferencijacija malignih epitelnih neoplazmi pleure

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Radoslav Gajanin, Mirko Stanetić, Ljiljana Amidžić, Vesna Gajanin, Dušan Janičić i Zdenka Gojković
  Strana od 85
  Strana do 86

  Pouzdanost CT nalaza u planiranju operativnog tretmana bolesnika sa tumorom pluća

  Časopis Pneumon
  Godina 2006
  Autori Dušan Janičić, Ljiljana Tadić-Latinović i Živka Eri
  Strana od 39
  Strana do 43

Radovi sa skupova

  Odnos lokacije i histološkog tipa tumora pluća prema limfnim metastazama hilusa pluća

  Naučni skup Majski pulmološki dani 2007
  Godina 2007
  Autori Slavko Grbić, D Mandarić, Dušan Janičić i Jovan Ćulum
  Strana od 117
  Strana do 119

  Prognostic factors for squamous cell carcinoma in oral cavitywith emphasis on p53 protein evaluation

  Naučni skup 20th European Congress of Pathology
  Publikacija Virchows Archiv
  Godina 2005
  Autori Ljiljana Tadić-Latinović, Živka Eri, Ištvan Klem i Dušan Janičić
  Strana od 441

  ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE I FNA U RANOM OTKRIVANJU I LEČENJU NEPALPABILNOG KARCINOMA DOJKE

  Naučni skup Internacionalni kongres” Zdravlje za sve”
  Godina 2003
  Autori Slavko Grbić, Dušan Janičić, Brano Topić i Goran Spasojević
  Strana od 485
  Strana do 493