Navigacija

Saša Savić

051/311-949

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Hemodynamics of arterial and venous circulation in the intrauterine fetal evaluation

  DOI 10.5455/aim.2012.20.249-253
  Časopis Acta Informatica Medica
  Godina 2012
  Autori Branka Đajić-Čančarević, Rade Vilenderčić, Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić, Dragica Draganović i Saša Savić
  Volumen 20
  Broj 4
  Strana od 249
  Strana do 253

Radovi sa skupova

  Perinatalni ishod kod visokorizičnih trudnoća

  Naučni skup 1. Kongres ginekologa i opstretičara Republike Srpske sa mežunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Dragica Draganović, Branka Đajić-Čančarević, Saša Savić, A. Rodić i D. Jojić

  Dijagnostička efikasnost Dopler protoka kroz arteriju umbilikalis u predikciji perinatalnog ishoda kod intrauterusnog zastoja u rastu ploda

  Naučni skup 1. Kongres ginekologa i opstretičara Republike Srpske sa mežunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Branka Đajić-Čančarević, Rade Vilenderčić, Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić, Dragica Draganović i Saša Savić

  Morfološke karakteristike posteljice kod hipertenzije u trudnoći

  Naučni skup 1. Kongres ginekologa i opstretičara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Dragica Draganović, Nenad Lučić, Vesna Ećim-Zlojutro, Branka Đajić-Čančarević i Saša Savić

  Uloga kolor Doplera u ultrasonografiji u ispitivanju protoka kroz fetalnu renalnu arteriju kod trudnica sa PIH –om

  Naučni skup Novine u perinatalnoj medicini
  Godina 2006
  Autori Saša Savić, Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić i Ljilja Stanišić
  Strana od 94
  Strana do 94

  Prevremeni porođaj i perinatalni ishod

  Naučni skup Pedeseta jubilarna ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova pedesete jubilarne ginekološko akušerske nedelje SLD
  Godina 2006
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić, Saša Savić, Slobodan Grahovac, Vesna Ećim-Zlojutro, Zoran Vilendečić, Aleksandar Zolak i Ljiljana Stanišić
  Strana od 102
  Strana do 107

  Učestalost anomalija CNS-a na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Banja Luka u periodu od 01.01.2001. do 31.12.2005. godine

  Naučni skup Novine u perinatalnoj medicini
  Godina 2006
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Saša Savić, Dragica Draganović, Branka Đajić-Čančarević i Z. Vulin

  Akušerski ishod porođaja nakon vantjelesne oplodnje u periodu 2000-2004. godine na Ginekološko – akušerskoj klinici u Banjaluci

  Naučni skup XVI međunarodni simpozijum o fertilitetu i sterilitetu
  Godina 2004
  Autori Slobodan Grahovac, Rade Vilenderčić, Predrag Rosić, Nenad Lučić, Saša Savić i Zora Antonić
  Strana od 66
  Strana do 67

  Tok i ishod trudnoće sa granuloza ćelijskim tumorom jajnika

  Naučni skup XLVI Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2002
  Autori Saša Savić, Vesna Ećim-Zlojutro i Nenad Lučić
  Strana od 491
  Strana do 494