Navigacija

Vesna Vujić-Aleksić

Medicinski fakultet

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07KF Klinička farmakologija
ISM07FT Farmakologija sa toksikologijom
ISS07FT Farmakologija sa toksikologijom
ISF07FF Farmakologija i farmakoterapija
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18FAR Farmakologija
OZNJ16KF Klinička farmakologija
OZNJ16FK Farmakologija
OFT18OFT Osnove farmakologije i toksikologije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Prospective Risk Assessment of Medicine Shortages in Europe and Israel: Findings and Implications

  DOI 10.3389/fphar.2020.00357
  Časopis Frontiers in Pharmacology
  Godina 2020
  Autori Lana Nežić i Vesna Vujić-Aleksić
  Strana od 1
  Strana do 14
  Veb adresa https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.00357/full

Projekti

Ispitivanje uticaja žučnih kiselina i statina na kardiotoksičnost izazvanu doksorubicinom u in vivo sistemu

Kardiotoksičnost uzrokovana antraciklinima je poznata komplikacija onkološke terapije, bez dostupne efikasne i sigurne terapije u prevenciji njenog nastanka. Najčešće se manifistuje kao odložena kardiovaskularna bolest/disfunkcija usljed kumulativne doze antraciklina. Doksorubicin je široko zastupljen antraciklin u terapiji adultnih i pedijatrijskih maligniteta.

Broj projekta 1257024
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Lana Nežić
Projektni tim dr Vesna Jaćević
prof. dr Svetlana Goločorbin-Kon
Vesna Vujić-Aleksić
prof. dr Momir Mikov
Đorđe Đukanović, ma
doc. dr Ljiljana Amidžić
Žana Radić
Nataša Bubić Pajić
Biljana Vatreš
Početak realizacije 01.07.2020.
Završetak projekta 31.07.2022.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM