Navigacija

Marina Višković

Rukovodilac Službe za materijalne poslove - I-4-2-1
Rektorat
051/326-004

Projekti

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Projekat je usmjeren na razvoj novih mehanizama kontrole kvaliteta procesa poučavanja i učenja, a time i na bolju kontrolu upravljanja i izvođenja tih procesa za studije farmacije u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je uvođenje Okvira za vrednovanje zadržavanja znanja i Objektivno strukturiranog kliničkog ispita, novih mehanizama za objektivnu evaluaciju kvaliteta izvođenja nastavnih planova i programa, pedagoške i didaktičko-metodičke kompetencije nastavnog osoblja...

Broj projekta 1257034
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Žarko Gagić
Projektni tim mr Nina Okuka
prof. dr Irena Kasagić Vujanović
Ljiljana Josipović
prof. dr Lana Nežić
Nebojša Mandić-Kovačević
doc. dr Anđelka Račić
Jelena Rožić, ma
Marina Višković
doc. dr Nataša Bubić Pajić
prof. dr Ranko Škrbić
doc. dr Biljana Gatarić
mr Ana Golić Jelić
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2024.
Vrijednost projekta 219375.0 BAM

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Broćeta
Projektni tim prof. dr Aleksandar Borković
prof. dr Stevo Borojević
prof. dr Mato Uljarević
Dragana Zeljić, ma
Branka Kovačević
Jelena Rožić, ma
prof. dr Vinko Babić
Vesna Savić
doc. Gordana Jakovljević
Marina Višković
mr Mladen Slijepčević
prof. dr Radenko Jotanović
Jelena Pažin, ma
Dejan Milinović, ma
prof. dr Brankica Milojević
Dragan Zrnić
prof. dr Biljana Antunović
Marina Latinović, ma
prof. dr Malina Čvoro
Stamenko Mijatović
Aleksandra Regojević
prof. dr Saša Čvoro
Radovan Vukomanović
Slobodan Peulić
prof. dr Miroslav Malinović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM