Navigacija

Marina Višković

Rukovodilac Službe - I-4-2-1
Rektorat
051/326-004

Projekti

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Projekat je usmjeren na razvoj novih mehanizama kontrole kvaliteta procesa poučavanja i učenja, a time i na bolju kontrolu upravljanja i izvođenja tih procesa za studije farmacije u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je uvođenje Okvira za vrednovanje zadržavanja znanja i Objektivno strukturiranog kliničkog ispita, novih mehanizama za objektivnu evaluaciju kvaliteta izvođenja nastavnih planova i programa, pedagoške i didaktičko-metodičke kompetencije nastavnog osoblja...

Broj projekta 1257034
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Žarko Gagić
Projektni tim Marina Višković
prof. dr Ranko Škrbić
mr Nina Okuka
doc. mr Ana Golić Jelić
prof. dr Irena Kasagić Vujanović
doc. dr Anđelka Račić
prof. dr Lana Nežić
Jelena Rožić, ma
Nebojša Mandić-Kovačević
Ljiljana Josipović
doc. dr Biljana Gatarić
doc. dr Nataša Bubić Pajić
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2024.
Vrijednost projekta 219375.0 BAM

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Broćeta
Projektni tim mr Mladen Slijepčević
prof. dr Radenko Jotanović
prof. dr Mato Uljarević
prof. dr Malina Čvoro
Dragana Zeljić, ma
prof. dr Saša Čvoro
Jelena Rožić, ma
Marina Latinović Krndija, ma
Dragan Zrnić
Branka Kovačević
prof. dr Vinko Babić
prof. dr Miroslav Malinović
Stamenko Mijatović
Vesna Savić
Radovan Vukomanović
Aleksandra Regojević
Marina Višković
doc. Gordana Jakovljević
prof. dr Biljana Antunović
prof. dr Brankica Milojević
prof. dr Aleksandar Borković
Slobodan Peulić
Dejan Milinović, ma
Jelena Pažin, ma
prof. dr Stevo Borojević
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM