Navigacija

Marina Višković

Rukovodilac Službe za materijalne poslove - I-4-2-1
Rektorat
051/326-004

Projekti

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Projekat je usmjeren na razvoj novih mehanizama kontrole kvaliteta procesa poučavanja i učenja, a time i na bolju kontrolu upravljanja i izvođenja tih procesa za studije farmacije u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je uvođenje Okvira za vrednovanje zadržavanja znanja i Objektivno strukturiranog kliničkog ispita, novih mehanizama za objektivnu evaluaciju kvaliteta izvođenja nastavnih planova i programa, pedagoške i didaktičko-metodičke kompetencije nastavnog osoblja...

Broj projekta 1257034
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Žarko Gagić
Projektni tim Ana Golić Jelić
prof. dr Lana Nežić
doc. dr Irena Kasagić Vujanović
Biljana Gatarić
Jelena Rožić, ma
Marina Višković
doc. dr Nataša Bubić Pajić
Ljiljana Josipović
mr Nina Okuka
Anđelka Račić
Nebojša Mandić-Kovačević
prof. dr Ranko Škrbić
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2024.
Vrijednost projekta 219375.0 BAM

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Gordana Broćeta
Projektni tim Slobodan Peulić
Marina Višković
Dragana Zeljić, ma
prof. dr Brankica Milojević
Jelena Pažin, ma
Radovan Vukomanović
Dragan Zrnić
Branka Kovačević
Dejan Milinović, ma
Stamenko Mijatović
prof. dr Malina Čvoro
prof. dr Vinko Babić
prof. dr Biljana Antunović
Aleksandra Regojević
mr Mladen Slijepčević
prof. dr Saša Čvoro
prof. dr Miroslav Malinović
prof. dr Radenko Jotanović
prof. dr Mato Uljarević
prof. dr Stevo Borojević
Jelena Rožić, ma
doc. Gordana Jakovljević
prof. dr Aleksandar Borković
Marina Latinović, ma
Vesna Savić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM