Navigacija

Marina Višković

Rukovodilac Službe za materijalne poslove - I-4-2-1
Rektorat
051/326-004

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Gordana Broćeta
Projektni tim prof. dr Mato Uljarević
prof. dr Malina Čvoro
prof. dr Vinko Babić
Branka Kovačević
mr Mladen Slijepčević
Radovan Vukomanović
Gordana Jakovljević
Jelena Rožić
prof. dr Biljana Antunović
prof. dr Saša Čvoro
Vesna Savić
Slobodan Peulić
Dejan Milinović, ma
Marina Višković
Marina Latinović, ma
Dragan Zrnić
Stamenko Mijatović
Aleksandra Regojević
prof. dr Miroslav Malinović
prof. dr Brankica Milojević
prof. dr Aleksandar Borković
Jelena Pažin, ma
prof. dr Radenko Jotanović
prof. dr Stevo Borojević
Dragana Zeljić, ma
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM