Navigacija

Sanjin Gutić

Projekti

Napredne (zelene) tehnologije za tretman otpadnih voda

rocesi tretmana otpadnih voda moraju biti procijenjeni da bi se utvrdilo koji su ekonomski i ekološki najbolji, odnosno njihov izbor i sprovođenje mora biti adekvatan. Konvencionalna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda nisu dizajnirana da uklone mikrozagađivače i tzv. emergentne polutante, što može imati ozbiljne posljedice po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Napredne tehnologije su razvijene upravo da bi se riješio ovaj problem. Jedne od takvih tehnologija ...

Broj projekta 1251173
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim Dajana Dragić
Tijana Đuričić, ma
prof. dr Radovan Kukobat
Aleksandra Borković, ma
Sanjin Gutić
doc. dr Draženko Bjelić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2023.
Završetak projekta 31.12.2024.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Primjena naprednih elektrohemijskih procesa za tretman organskih polutanata

Napredni oksidacioni procesi (Advanced Oxidation Processes, AOP), koje karakteriše generisanje in-situ reaktivnih vrsta, prije svega hidroksil radikala (OH), prepoznati su kao jedna od potencijalnih tehnologija za uklanjanje organskih zagađujućih materija iz različitih otpadnih voda.

Broj projekta 1251135
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim Helena Prosen
Slobodan Bunić
Dajana Dragić
Sanjin Gutić
Tijana Đuričić, ma
Duško Zorić
doc. dr Draženko Bjelić
Marina Rakanović Klopić, ma
Stefan Vranješ
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 26.03.2024.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

Primjena različitih inhibitora korozije na poluindustrijskom postrojenju otvorenog recirkulacionog sistema hlađenja

Poluindustrijska istraživanja predstavljaju sponu između laboratorijskog rješenja i industrijske realizacije procesa. Ona imaju za cilj da omoguće proučavanje procesa, njegov dalji razvoj i usavršavanje. Za potrebe ovog projekta konstruisaće se poluindustrijsko postrojenje otvorenog recirkulacionog sistema hlađenja...

Broj projekta 1251104
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim Sanjin Gutić
Aleksandra Borković, ma
Stefan Vranješ
Slobodan Bunić
Duško Zorić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 03.06.2020.
Vrijednost projekta 13300.0 BAM