Navigacija

Marina Rakanović Klopić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051/434-367 lok 122
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za analitičku hemiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Analitička hemija viši asistent 26. decembar 2019.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF19HR Hemija rastvora

Tehnološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
B02301 Analitička hemija I
B02401 Analitička hemija II

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Zeolites as adsorbens and photocatalysts for removal of dyes from the aqueous environment

  Časopis MOLECULES: A JOURNAL OF SYNTHETIC ORGANIC AND NATURAL PRODUCT CHEMISTRY
  Godina 2022
  Autori Marina Rakanović, Andrijana Vukojević, Maria M. Savanović, Stevan Armaković, Svetlana Pelemiš, Fatima Živić, Slavica Sladojević i Sanja J. Armaković
  Volumen 27, 6582
  Broj 19
  Veb adresa https://doi.org/10.3390/molecules27196582

  Study of adsorption of selected organic species from aqueous solution on NH4BETA zeolite

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2018
  Autori Slavica Sladojević, Jelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Marina Rakanović, Dijana Peulić i Darko Bodroža
  Strana od 1
  Strana do 7
  Veb adresa https://glasnik.tf.unibl.org/

Radovi sa skupova

  Spectrophotometric observation of adsorption of methyl violet from aqueous environment on mordenite

  Naučni skup International scientific conference “XIV conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska”
  Publikacija Book of Abstracts, p. 40
  Godina 2022
  Autori Slavica Sladojević, Marina Rakanović, Sanja Armaković i Darko Bodroža
  Veb adresa https://savjetovanje.tf.unibl.org/

  Effect of physical and chemical characteristics of certain zeolites on adsorption of synthetic organic dye Rhodamine B

  Naučni skup International scientific conference “XIV conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska”
  Publikacija Book of Abstracts, p. 29
  Godina 2022
  Autori Marina Rakanović, Slavica Sladojević i Sanja Armaković
  Veb adresa https://savjetovanje.tf.unibl.org/

  Observance of adsorption of acid azo dye on NH4BETA zeolite and its degradation under influence of UV radiation from aqueous environment

  Naučni skup Seventh International Scientific Conference „June 5th - World Environment Day“
  Publikacija The Book of Abstracts, p. 7
  Godina 2022
  Autori Marina Rakanović, Sanja Armaković i Slavica Sladojević
  Veb adresa https://btf.unbi.ba.

  Study of observing adsorption of hexavalent chromium from aqueous environment on mordenite

  Naučni skup International Conference “27th Ecological Truth & Environmental Research“
  Publikacija Proceedings of International Conference “27th Ecological Truth & Environmental Research“, EcoTER'19
  Godina 2019
  Autori Slavica Sladojević, Marina Rakanović, Jelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Rada Petrović i Darko Bodroža
  Strana od 322
  Strana do 327
  Veb adresa https://eco.tfbor.bg.ac.rs/

  Effect of composition and structure of zeolite on adsorption of butyric acid from aqueous environment

  Naučni skup Sixth International Scientific Conference ''June 5th – World Environment Day", 18th – 19th June, 2018.
  Publikacija Electronic version of the Proceedings, Year of issue 2019.
  Godina 2019
  Autori Slavica Sladojević, Darko Bodroža, Jelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Marina Rakanović i Suzana Vujasinović
  Strana od 374
  Strana do 388
  Veb adresa https://btf.unbi.ba/

  Spectrophotometric observance of adsorption of organic color RV-5 on alumina and NH4Y zeolite from aqueous environment

  Naučni skup VI International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry
  Publikacija Proceedings of VI International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry”
  Godina 2019
  Autori Slavica Sladojević, Jelena Penavin-Škundrić, Marina Rakanović, Milica Šipovac, Dragica Lazić, Ljubica Vasiljević i Gordana Ostojić
  Strana od 750
  Strana do 760
  Veb adresa https://eem.tfzv.ues.rs.ba/

  Influence of modification of natural aluminosilicate on character of its surface

  Naučni skup XII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Slavica Sladojević, Jelena Penavin-Škundrić, Marina Rakanović, Sanja Vukomanović, Gordana Ostojić i Suzana Vujasinović
  Strana od 20
  Strana do 20
  Veb adresa https://savjetovanje.tf.unibl.org/sr/

  Određivanje koncentracije željeza u vodenoj sredini uporednim analitičkim metodama

  Naučni skup 1. naučno-stručna konferencija “Kongres studenata tehnoloških fakulteta“
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Marina Rakanović, Milana Grujičić i Slavica Sladojević
  Strana od 35
  Strana do 45
  Veb adresa https://ks.tf.unibl.org/

  Determination of iron concentration in aqueous environment by comparative analytical methods

  Naučni skup Prva naučno-stručna konferencija “Kongres studenata tehnoloških fakulteta“
  Publikacija Zbornik apstrakta radova
  Godina 2018
  Autori Marina Rakanović, Milana Grujičić i Slavica Sladojević
  Strana od 2
  Strana do 2
  Veb adresa https://ks.tf.unibl.org/

  Study of adsorption of selected organic species from aqueous solution on NH4BETA zeolite

  Naučni skup XII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Slavica Sladojević, Jelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Marina Rakanović, Dijana Peulić i Darko Bodroža
  Strana od 21
  Strana do 21
  Veb adresa https://savjetovanje.tf.unibl.org/sr/

Ostali radovi

  Ispitivanje uticaja dužine bočnog niza katjona na transportne osobine smeše jonskih tečnosti i γ-butirolaktona

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu - master rad
  Godina 2015
  Autori Marina Rakanović

Knjige

  Analitička hemija. Kvantitativna hemijska analiza. Praktikum za gravimetriju i volumetriju sa teorijskim osnovama i radnom sveskom

  Izdavač Tehnološki fakultet. Univerzitet u Banjaluci
  ISBN xxx
  Godina 2020
  Autori Slavica Sladojević i Marina Rakanović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije

  Analitička hemija. Kvalitativna hemijska analiza. Praktikum sa teorijskim osnovama i radnom sveskom

  Izdavač Tehnološki fakultet. Univerzitet u Banjaluci
  ISBN xxx
  Godina 2020
  Autori Slavica Sladojević i Marina Rakanović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije

  Analitička hemija. Teorijske osnove kvalitativne hemijske analize

  Izdavač Univerzitet u Banjaluci
  ISBN 978-99938-54-64-7
  Godina 2016
  Autori Slavica Sladojević i Marina Rakanović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 280

Projekti

Razvoj senzorno prihvatljive mješavine odabranih začinskih biljaka sa poboljšanim biološkim potencijalom

Začini predstavljaju značajnu grupu prehrambenih proizvoda od velikog značaja u svakodnevnoj ishrani čovjeka kao i prehrambenoj industriji, a koji se uglavnom koriste za poboljšanje senzornih karakteristika hrane. Osim toga, činjenica je da začini ispoljavaju pozitivne efekte na ljudsko zdravlje, uključujući antidijabetičke, antikancerogene, hepatoprotektivne, antioksidativne i antimikrobne aktivnosti...

Broj projekta 1251182
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Vučić
Projektni tim prof. dr Ladislav Vasilišin
Maja Milijaš, ma
prof. dr Božana Odžaković
Marina Rakanović Klopić, ma
Senad Krivdić, ma
Jana Vukoje
prof. dr Mirjana Žabić
dr Jelena Vulić
Staniša Latinović, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2024.
Završetak projekta 01.02.2025.
Vrijednost projekta 4571.0 BAM

Primjena naprednih elektrohemijskih procesa za tretman organskih polutanata

Napredni oksidacioni procesi (Advanced Oxidation Processes, AOP), koje karakteriše generisanje in-situ reaktivnih vrsta, prije svega hidroksil radikala (OH), prepoznati su kao jedna od potencijalnih tehnologija za uklanjanje organskih zagađujućih materija iz različitih otpadnih voda.

Broj projekta 1251135
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim Stefan Vranješ
Duško Zorić
Sanjin Gutić
doc. dr Draženko Bjelić
Helena Prosen
Slobodan Bunić
Dajana Dragić
Tijana Đuričić, ma
Marina Rakanović Klopić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 26.03.2024.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM