Navigacija

Dajana Dragić
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
Katedre
 • Tehnološki fakultet - Katedra za hemijsko inženjerstvo i tehnologije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Neorganske hemijske tehnologije viši asistent 24. mart 2022.

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M21005 Matematičko modelovanje hemijskih procesa
M21032 BAT u hemijskoj industriji – odabrana poglavlja
M21036 Održive tehnologije i biogoriva
M21041 Unaprijeđeni procesi obrade voda
M21042 Tehnologija zeolita
M21043 Savremeni keramički materijali
M21044 Tehnologija mineralnih veziva
Akademske studije prvog ciklusa
B03501 Tehnološke operacije
B03502 Tehnološke operacije
B14714 Kontrola kvaliteta vode za piće
B14823 Tehnologija vode i otpadnih voda u prehrambenoj industriji
B14834 Kontrola kvaliteta vode za piće
B23522 Procesna tehnika
B23601 Tehnološke operacije u hemijskoj industriji
B23625 Tehnologija vode
B24702 Neorganska hemijska tehnologija I
B24706 Malozagađujuće tehnologije
B24708 Tehnologija keramičkih proizvoda
B24709 Hemija i tehnologija neorganskih malternih veziva
B24721 Neorganske hemijske tehnologije
B24726 Biogoriva i termohemijski procesi
B24727 Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom
B24802 Neorganska hemijska tehnologija II
B24807 Materijalni i energetski bilansi u proizvodnji
B24808 Instrumentalne metode analize
B24822 Tehnologija neorganskih materijala
B24823 Malozagađujuće tehnologije i čistija proizvodnja
B33624 Osnove ekološkog inženjerstva
B53503 Inženjerstvo zaštite okoline

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C13EOS1095 Hemija i tehnologija otpadnih voda
1C16HOS1124 Industrijska hemija 1

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Removal of bemacid red dye by adsorption on sawdust and carbonized sawdust

  DOI 10.5937/zasmat2301065D
  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2023
  Autori Dijana Drljača, Dajana Dragić, Aleksandra Borković, Tatjana Botić i Radmila Jandrić
  Volumen 64
  Broj 1
  Strana od 65
  Strana do 77
  Veb adresa http://idk.org.rs/wp-content/uploads/2023/03/8DIJANA.pdf

  Pretreatment of biomass pellets by acid washing in order to reduce alkaline components

  DOI https://doi.org/10.7251/JCTE2203013B
  Časopis Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists
  Godina 2022
  Autori Tatjana Botić, Dijana Drljača, Petar Gvero, Dajana Dragić, Aleksandra Borković i Slobodan Rakulj
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 13
  Strana do 19
  Veb adresa https://glasnik.tf.unibl.org/wp-content/uploads/2022/12/3JCTE-3-1-13-19-2022.pdf

  TESTING OF SMALL HOUSEHOLD BIOMASS BOILERS FROM THE ASPECT OF WASTE GAS EMISSIONS

  DOI 10.7251/STED2202012B
  Časopis STED Journal
  Godina 2022
  Autori Tatjana Botić, Petar Gvero, Dijana Drljača, Aleksandra Borković, Dajana Dragić i Slobodan Rakulj
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 12
  Strana do 20
  Veb adresa https://stedj-univerzitetpim.com/volume-4-issue-2-november-2022/

  Leaching of heavy metals from wood biomass ash, before and after binding in cement composite

  DOI https://doi.org/10.2298/JSC220217054D
  Časopis Journal of the Serbian Chemical Society
  Godina 2022
  Autori Dijana Drljača, Ljiljana Vukić, Dajana Dragić, Aleksandra Borković, Tatjana Botić, Pero Dugić, Saša Papuga, Marko Šolić, Snežana Maletić, Petar Gvero i Jelena Savković
  Volumen 87
  Broj 9
  Strana od 1091
  Strana do 1108
  Veb adresa https://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/11631/9365

  Electrochemical removal of hexavalent chromium by electrocoagulation

  DOI 10.5281/zenodo.6918321
  Časopis Technologica Acta
  Godina 2022
  Autori Borislav Malinović, Tijana Đuričić, Dajana Dragić, Rade Malešević i Draženko Bjelić
  Volumen 15
  Broj 1
  Strana od 23
  Strana do 28
  Veb adresa https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/technologicaacta/article/view/22856

  Methylene blue removal by adsorption on unmodified and modified wood sawdust

  DOI https://doi.org/10.7251/JCTE2102034D
  Časopis Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists
  Godina 2021
  Autori Dijana Drljača, Aleksandra Borković, Dajana Dragić, Tatjana Botić, Violeta Mićanović, Goran Popović, Ljiljana Vukić i Pero Dugić
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 34
  Strana do 46
  Veb adresa https://glasnik.tf.unibl.org/archive/issue/vol-2-no-1-2021

  EFFICIENCY OF DEGREASING BY DISHWASHING DETERGENTS

  DOI 10.5281/zenodo.6371252
  Časopis Technologica Acta
  Godina 2021
  Autori Aleksandra Borković, Pero Dugić, Tatjana Botić, Sanja Tatić, Dajana Markuljević, Dijana Drljača i Dajana Dragić
  Volumen 14
  Broj 2
  Strana od 23
  Strana do 29
  Veb adresa http://tf.untz.ba/wp-content/uploads/2021/02/TA13-2_complete-web.pdf

Radovi sa skupova

  OPTIMIZATION OF LIQUID SOAP FORMULATION

  Naučni skup VIII International Scientific-Professional Symposium „ENVIRONMENTAL RESOURCES, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND FOOD PRODUCTION – OPORPH 2023“
  DOI 10.51558/2566-3364
  Publikacija bOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2023
  Autori Aleksandra Borković, Tatjana Botić, Dijana Drljača, Dajana Dragić, Mirjana Brdar, Sanda Pilipović i Pero Dugić
  Strana od 43
  Strana do 43
  Veb adresa http://tf.untz.ba/okolisni-potencijali-odrzivi-razvoj-i-proizvodnja-hrane-oporph-2023/

  INFLUENCE OF RAW PELLET MATERIAL ON ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LOW POWER HOUSEHOLD BOILERS

  Naučni skup XI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O DRUŠTVENOM I TEHNOLOŠKOM RAZVOJU
  Publikacija The Book of Abstract
  Godina 2022
  Autori Tatjana Botić, Petar Gvero, Dijana Drljača, Aleksandra Borković, Dajana Dragić i Slobodan Rakulj
  Strana od 106
  Strana do 107
  Veb adresa http://conf.univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2022/11/STED-2022

  CHANGES IN CHEMICAL PROPERTIES OF THERMALLY MODIFIED WOOD

  Naučni skup VII International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry“
  DOI 10.7251/EEMEN2101189B
  Godina 2021
  Autori Tatjana Botić, Pero Dugić, Aleksandra Šinik, LJiljana Vukić, Vojislav Aleksić, Dajana Dragić, Dijana Drljača, Jelena Savković i Zoran Petrović
  Strana od 189
  Strana do 198

  REMOVAL OF AMMONIUM ION BY ADSORPTION ON BENTONITE IN DRINKING WATER TREATMENT ON THE PILOT PLANT

  Naučni skup VII International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry“
  DOI 10.7251/EEMEN2101246D
  Godina 2021
  Autori Dijana Drljača, Irena Havreljuk, Dajana Dragić, Slobodanka Zorić, Dragica Lazić i Dragana Kešelj
  Strana od 246
  Strana do 259

  REMOVAL OF SODIUM LAURYL SULFATE FROM WASTEWATER BY ADSORPTION ON ACTIVATED CARBON

  Naučni skup XIII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  Godina 2020
  Autori Cvjetana Pejaković, Dijana Drljača, Aleksandra Šinik, Dajana Dragić i Ljiljana Vukić
  Strana od 229
  Strana do 240

  Investigation of the Possibilities for Reduction of Ash Melting Problems in Biomass Combustion

  Naučni skup 4th South East Europe Conference on Sustainable. Development of Energy, Water and Environment Systems
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2020
  Autori Petar Gvero, Tatjana Botić, Dijana Drljača, Aleksandra Šinik, Dajana Dragić i Slobodan Rakulj

  AN EXAMPLE OF THE DEVELOPMENT OF A NEW PRODUCT AND ITS PLACING ON THE MARKET

  Naučni skup VI INTERNATIONAL CONGRESS "ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY"
  Godina 2019
  Autori Dajana Dragić, Aleksandra Šinik, Tatjana Botić, Jelena Račić i Pero Dugić
  Strana od 806
  Strana do 806

  TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES REDUCE THE CONTENT OF THE BENZENE IN THE MOTOR GASOLINE

  Naučni skup VI INTERNATIONAL CONGRESS "ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Šinik, Tatjana Botić, Dajana Dragić, Siniša Jeremić i Pero Dugić
  Strana od 95
  Strana do 95

  AN EXAMPLE OF SOLVING BIODEGRADABLE WASTE PROBLEM BY APPLYING THE CONCEPT OF CLEANER PRODUCTION

  Naučni skup XII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  Publikacija Book of Proceedings
  Godina 2018
  Autori Dajana Dragić, Saša Papuga i Aleksandar Savić
  Strana od 649
  Strana do 655

Projekti

Napredne (zelene) tehnologije za tretman otpadnih voda

rocesi tretmana otpadnih voda moraju biti procijenjeni da bi se utvrdilo koji su ekonomski i ekološki najbolji, odnosno njihov izbor i sprovođenje mora biti adekvatan. Konvencionalna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda nisu dizajnirana da uklone mikrozagađivače i tzv. emergentne polutante, što može imati ozbiljne posljedice po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Napredne tehnologije su razvijene upravo da bi se riješio ovaj problem. Jedne od takvih tehnologija ...

Broj projekta 1251173
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim Aleksandra Borković, ma
prof. dr Radovan Kukobat
Dajana Dragić
Tijana Đuričić, ma
Sanjin Gutić
doc. dr Draženko Bjelić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2023.
Završetak projekta 31.12.2024.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Inovativna rješenja za tretman otpadnih voda

Osnovni cilj ovog projekta jeste podrška realizaciji odobrenog EUREKA projekta, „Innovative solutions for the treatment of chromates-containing wastewaters“ (EUREKA Network Application E!13305 INSOLT-CHR - odobren 24. oktobra 2019. godine), od strane istraživačkog osoblja sa Tehnološkog fakulteta.

Broj projekta 1251142
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim doc. dr Draženko Bjelić
Dajana Dragić
doc. dr Đorđe Vojinović
Tijana Đuričić, ma
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 25.11.2021.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Karakterizacija i primjena pepela od sagorijevanja biomase u toplanama

Ideja za predložena istraživanja pronađena je u činjenici da se biomasa, i na ovim prostorima sve više koristi za proizvodnju toplotne i električne energije, te da količina nastalog pepela stalno raste, čime i problem zbrinjavanja sa ekološkog i ekonomskog aspekta, postaje složeniji..

Broj projekta 1251136
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Ljiljana Vukić
Projektni tim prof. dr Tatjana Botić
prof. dr Saša Papuga
Dajana Dragić
prof. dr Petar Gvero
doc. dr Dijana Drljača
prof. dr Pero Dugić
dr Snežana Maletić
Marko Šolić
Aleksandra Borković, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 30.09.2022.
Vrijednost projekta 17000.0 BAM

Primjena naprednih elektrohemijskih procesa za tretman organskih polutanata

Napredni oksidacioni procesi (Advanced Oxidation Processes, AOP), koje karakteriše generisanje in-situ reaktivnih vrsta, prije svega hidroksil radikala (OH), prepoznati su kao jedna od potencijalnih tehnologija za uklanjanje organskih zagađujućih materija iz različitih otpadnih voda.

Broj projekta 1251135
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim Stefan Vranješ
Duško Zorić
Sanjin Gutić
doc. dr Draženko Bjelić
Helena Prosen
Slobodan Bunić
Dajana Dragić
Tijana Đuričić, ma
Marina Rakanović Klopić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 26.03.2024.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

Razvoj procesa termohemijske obrade drveta

Intenzivnim zagrijavanjem i vlaženjem drveta dovodi do trajnih promjena većeg broja njegovih hemijskih i fizičkih osobina, odnosno do produžavanja vijeka trajanja proizvoda od termodrveta. Drvo postaje otpornije na vlagu, značajno manje bubri i ima bolju dimenzionu stabilnost što omogućava da se koristi ne samo za opremanje enterijera nego i za spoljašnju upotrebu...

Broj projekta 1251110
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Tatjana Botić
Projektni tim prof. dr Ljiljana Vukić
Zoran Petrović
prof. dr Pero Dugić
Dajana Dragić
Aleksandra Borković, ma
Vojislav Aleksić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 9500.0 BAM