Navigacija

Aleksandra Kokić Nikolić

Projekti

Uticaj biljnih ekstrakata na smanjenje toksičnih efekata pesticida u humanim eritrocitimau in vitro uslovima

Broj projekta 1259019
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Davidović-Plavšić
Projektni tim Danijela Lukić
prof. dr Zoran Kukrić
Srđan Šabić
doc. dr Dragana Blagojević
doc. Nataša Lukić
prof. dr Mirjana Žabić
mr Sanja Pržulj
Dragana Malčić Zanić
Nataša Miljuš
Aleksandra Kokić Nikolić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 07.12.2020.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM