Navigacija

Nataša Miljuš

Diplomirani molekularni biolog - III-2-3-3-4
Medicinski fakultet

Projekti

Uticaj biljnih ekstrakata na smanjenje toksičnih efekata pesticida u humanim eritrocitimau in vitro uslovima

Broj projekta 1259019
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Davidović-Plavšić
Projektni tim prof. dr Mirjana Žabić
doc. Nataša Lukić
Srđan Šabić
Dragana Malčić Zanić
Aleksandra Kokić Nikolić
doc. dr Dragana Blagojević
prof. dr Zoran Kukrić
Nataša Miljuš
mr Sanja Pržulj
Danijela Lukić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 07.12.2020.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM