Navigacija

Jelena Tomić

Projekti

„Uticaj dodatka biljnog ekstrakta na svojstva prirodnog omotača i održivost Domaće fermentisane kobasice“

Kvalitet fermentisanih kobasica kao i promjene koje nastaju tokom procesa fermentacije, sušenja i zrenja ne zavise samo od osnpvnih komponenata nadjeva kobasice, već i od dpdataka koji utiču na proces prelaska nadjeva u fermentisan ...

Broj projekta 1251109
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Snježana Mandić
Projektni tim doc. mr Nataša Lakić - Karalić
Nevena Ritan
prof. dr Danica Savanović
Jovo Savanović
Jelena Tomić
prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
mr Ana Velemir
Aleksandra Torbica
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2021.
Vrijednost projekta 8960.0 BAM