Navigacija

prof. dr Tatjana Botić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Tehnološki fakultet
051/434-377 lok 139
Katedre
 • Tehnološki fakultet - Katedra za hemijsko inženjerstvo i tehnologije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hemijske tehnologije redovni profesor 30. mart 2023.
Organske hemijske tehnologije vanredni profesor 29. jun 2017.

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M1HIS Hemija u industrijskim sistemima
Akademske studije prvog ciklusa
16-B70HIP Hemija u industrijskim pogonima

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M02001 Studijski istraživački rad
M12020 Studijski istraživački rad u prehrambenom inženjerstvu
M21017 Savremeni procesi prerade nafte
M21018 Instrumentalne metode analize u naftno-petrohemijskoj industriji
M21022 Studijski istraživački rad u hemijskom inženjerstvu
M21046 Recikliranje polimernih materijala
M21047 Recikliranje otpadnih materija hemijske industrije
M31012 Procesi lijepljenja obuće i ljepila (M31012)
Akademske studije prvog ciklusa
B04721a Stručna praksa
B24701 Organska hemijska tehnologija I Tehnologija polimernih materijala
B24724 Prirodni polimerni materijali
B24725 Tehnologija celuloze i papira
B24801 Organska hemijska tehnologija II (Petrohemijska industrija)
B24825 Petrohemija
B24826 Sintetski polimerni materijali
B32402 Hemijske tekstilne tehnologije
B33521 Hemijske tekstilne tehnologije
B33607 Njega tekstila
B33623 Održavanje tekstila i kože
B43521 Tehnologija prerade kože
B51203 Materijali u grafičkoj industriji
B51221 Grafički materijali

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Removal of bemacid red dye by adsorption on sawdust and carbonized sawdust

  DOI 10.5937/zasmat2301065D
  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2023
  Autori Dijana Drljača, Dajana Dragić, Aleksandra Borković, Tatjana Botić i Radmila Jandrić
  Volumen 64
  Broj 1
  Strana od 65
  Strana do 77
  Veb adresa http://idk.org.rs/wp-content/uploads/2023/03/8DIJANA.pdf

  Pretreatment of biomass pellets by acid washing in order to reduce alkaline components

  DOI https://doi.org/10.7251/JCTE2203013B
  Časopis Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists
  Godina 2022
  Autori Tatjana Botić, Dijana Drljača, Petar Gvero, Dajana Dragić, Aleksandra Borković i Slobodan Rakulj
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 13
  Strana do 19
  Veb adresa https://glasnik.tf.unibl.org/wp-content/uploads/2022/12/3JCTE-3-1-13-19-2022.pdf

  POSSIBILITY OF BLEACHING SUNFLOWER OIL WITH SYNTHETIC ZEOLITE

  DOI 10.51558/2232-7568.2022.15.2.25
  Časopis Technologica Acta
  Godina 2022
  Autori Zoran Petrović, Jelena Mihajlović, Tatjana Botić, Dragica Lazić, Amir Fazlić i Aleksandra Ćebić
  Volumen 15
  Broj 2
  Strana od 25
  Strana do 31
  Veb adresa https://hrcak.srce.hr/clanak/426911

  TESTING OF SMALL HOUSEHOLD BIOMASS BOILERS FROM THE ASPECT OF WASTE GAS EMISSIONS

  DOI 10.7251/STED2202012B
  Časopis STED Journal
  Godina 2022
  Autori Tatjana Botić, Petar Gvero, Dijana Drljača, Aleksandra Borković, Dajana Dragić i Slobodan Rakulj
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 12
  Strana do 20
  Veb adresa https://stedj-univerzitetpim.com/volume-4-issue-2-november-2022/

  Leaching of heavy metals from wood biomass ash, before and after binding in cement composite

  DOI https://doi.org/10.2298/JSC220217054D
  Časopis Journal of the Serbian Chemical Society
  Godina 2022
  Autori Dijana Drljača, Ljiljana Vukić, Dajana Dragić, Aleksandra Borković, Tatjana Botić, Pero Dugić, Saša Papuga, Marko Šolić, Snežana Maletić, Petar Gvero i Jelena Savković
  Volumen 87
  Broj 9
  Strana od 1091
  Strana do 1108
  Veb adresa https://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/11631/9365

  Effect of Various Formulations onto Turbine Oil Compatibility

  DOI DOI: 10.26855/ea.2022.06.008
  Časopis Engineering Advances
  Godina 2022
  Autori Mirko Petković, Petković Valentina, Pero Dugić, Tatjana Botić, Milorad Maksimović i Zoran Petrović
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 88
  Strana do 100
  Veb adresa https://www.hillpublisher.com/journals/ea/

  Resistance of the leather-rubber adhesive joint when making the shoe upper

  DOI https://doi.org/10.7251/JCTE2102008B
  Časopis Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists
  Godina 2021
  Autori Tatjana Botić, Sonja Bubić, Sara Lakić, Aleksandra Borković i Zoran Petrović
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 8
  Strana do 16
  Veb adresa https://glasnik.tf.unibl.org/archive/issue/vol-2-no-1-2021

  Methylene blue removal by adsorption on unmodified and modified wood sawdust

  DOI https://doi.org/10.7251/JCTE2102034D
  Časopis Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists
  Godina 2021
  Autori Dijana Drljača, Aleksandra Borković, Dajana Dragić, Tatjana Botić, Violeta Mićanović, Goran Popović, Ljiljana Vukić i Pero Dugić
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 34
  Strana do 46
  Veb adresa https://glasnik.tf.unibl.org/archive/issue/vol-2-no-1-2021

  EFFICIENCY OF DEGREASING BY DISHWASHING DETERGENTS

  DOI 10.5281/zenodo.6371252
  Časopis Technologica Acta
  Godina 2021
  Autori Aleksandra Borković, Pero Dugić, Tatjana Botić, Sanja Tatić, Dajana Markuljević, Dijana Drljača i Dajana Dragić
  Volumen 14
  Broj 2
  Strana od 23
  Strana do 29
  Veb adresa http://tf.untz.ba/wp-content/uploads/2021/02/TA13-2_complete-web.pdf

  Analiza uticaja sastava sirovine na energetsku vrijednost drvnog peleta na prostoru Bosne i Hercegovine

  DOI 10.7251/GHTE1612017B
  Časopis Glanik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Tatjana Botić, Dijana Drljača i Aleksandra Šinik
  Broj 12
  Strana od 17
  Strana do 24
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org/brojevi/G_2016_B_12_FINAL_GLASNIK_12_elektronska_verzija.pdf

  Biocidi u sredstvima za obradu metala

  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2014
  Autori Marica Dugić, Branka Kojić-Dugić, Tatjana Botić i Pero Dugić
  Volumen 55
  Broj 3
  Strana od 271
  Strana do 280

  Uticaj kiselinom aktiviranog bentonita na oksidacionu stabilnost hidrokrekovanih baznih ulja

  DOI 10.7251/GHTE1207033P
  Časopis GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2012
  Autori Zoran Petrović, Pero Dugić, Vojislav Aleksić, Tatjana Botić, Branka Kojić i Rada Petrović
  Broj 7
  Strana od 33
  Strana do 40
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org/brojevi/G_2016_B_12_FINAL_GLASNIK_12_elektronska_verzija.pdf

  Hidroobrada korištenog motornog ulja putem NiMO/Al2O3 katalizatora

  DOI 10.7251/GHTE1207027B
  Časopis GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2012
  Autori Tatjana Botić, Pero Dugić i Zoran Petrović
  Broj 7
  Strana od 27
  Strana do 32
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org/brojevi/G_2012_B_7_on-line.pdf

  Uticaj korištenih maziva na životnu sredinu

  DOI 10.7251/JEPM1204187P
  Časopis JOURNAL OF ENGINEERING AND PROCESSING MANAGEMENT
  Godina 2012
  Autori Zoran Petrović, Goran Tadić, Pero Dugić, Vojo Aleksić, Tatjana Botić i Mirko Petković
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 187
  Strana do 200
  Veb adresa http://www.journalepm.org/pdf/JOURNAL_OF_ENGINEERING_No_6.pdf

  Proučavanje efekata rafinacije hidrokrekovanih baznih ulja različitim vrstama adsorbenta

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Zoran Petrović, Pero Dugić, Mirko Petković i Tatjana Botić
  Broj 1
  Strana od 57
  Strana do 62
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org/brojevi/G_2009_B_1_Casopis_1_jun_09.pdf

  Uticaj parametara na iskorištenje bazno katalizovane reakcije transesterifikacije

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Novak Damjanović, Jovo Mandić, Milorad Maksimović, Tatjana Botić i Borislav Malinović
  Broj 1
  Strana od 63
  Strana do 70
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org/brojevi/G_2009_B_1_Casopis_1_jun_09.pdf

  AKTIVACIJA DOMAĆIH BOKSITA I NJIHOVA PRIMJENA ZA RAFINACIJU MINERALNIH BAZNIH ULJA

  Časopis JOURNAL OF ENGINEERING AND PROCESSING MANAGEMENT
  Godina 2009
  Autori Zoran Petrović, Pero Dugić, Vojo Aleksić, Ljubica Vasiljević i Tatjana Botić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 62
  Strana do 71
  Veb adresa http://www.journalepm.org/pdf/JOURNAL_OF_ENGINEERING_No_1.pdf

  Hidroliza štavljenih kožnih otpadaka u baznim, kiselim i oksidativnim uslovima

  Časopis Hemijska industrija
  Godina 2006
  Autori Tatjana Botić i Nadežda Ilišković
  Volumen 60
  Broj 1-2
  Strana od 23
  Strana do 26
  Veb adresa http://www.ache.org.rs/HI/index2.htm

  Proučavanje dehromiranja štavljene kože

  Časopis Hemijska industrija
  Godina 2004
  Autori Tatjana Botić, Nadežda Ilišković i Dijana Drljača
  Volumen 58
  Broj 2
  Strana od 64
  Strana do 68
  Veb adresa http://www.ache.org.rs/HI/index2.htm

  Kiselinska hidroliza štavljenih kožnih otpadaka

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Tatjana Botić, Nadežda Ilišković, Zoran Kukrić i Dijana Drljača
  Volumen 44
  Strana od 228
  Strana do 236

  Katalizovana alkoholna delignifikacija sa predhidrolizom

  DOI 668.474:66.061:663.5:660 93
  Časopis Hemijska industrija
  Godina 1999
  Autori Nadežda Ilišković, Radenko Đurica i Tatjana Botić
  Volumen 53
  Broj 7-8
  Strana od 203
  Strana do 207

  Uticaj uslova eterifikovanja na stepen supstitucije karboksimetilceluloze

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 1996
  Autori Nadežda Ilišković, Snežana Uletilović i Tatjana Botić
  Volumen 38
  Strana od 15
  Strana do 18

Radovi sa skupova

  OPTIMIZATION OF LIQUID SOAP FORMULATION

  Naučni skup VIII International Scientific-Professional Symposium „ENVIRONMENTAL RESOURCES, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND FOOD PRODUCTION – OPORPH 2023“
  DOI 10.51558/2566-3364
  Publikacija bOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2023
  Autori Aleksandra Borković, Tatjana Botić, Dijana Drljača, Dajana Dragić, Mirjana Brdar, Sanda Pilipović i Pero Dugić
  Strana od 43
  Strana do 43
  Veb adresa http://tf.untz.ba/okolisni-potencijali-odrzivi-razvoj-i-proizvodnja-hrane-oporph-2023/

  ODNOSI IZMEĐU SASTAVA MJEŠAVINE I MEHANIČKIH SVOJSTAVA POLIETILENSKIH DUVANIH FILMOVA

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O DRUŠTVENOM I TEHNOLOŠKOM RAZVOJU
  DOI 10.7251/PIMZ2301441B
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2023
  Autori Tatjana Botić, Aleksandra Borković, Pero Dugić i Vedran Kovačević
  Strana od 441
  Strana do 447
  Veb adresa https://stedconference.com/index.php/proceedings/

  INFLUENCE OF RAW PELLET MATERIAL ON ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LOW POWER HOUSEHOLD BOILERS

  Naučni skup XI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O DRUŠTVENOM I TEHNOLOŠKOM RAZVOJU
  Publikacija The Book of Abstract
  Godina 2022
  Autori Tatjana Botić, Petar Gvero, Dijana Drljača, Aleksandra Borković, Dajana Dragić i Slobodan Rakulj
  Strana od 106
  Strana do 107
  Veb adresa http://conf.univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2022/11/STED-2022

  STRUKTURA BENTONITNOG PRAHA AKTIVIRANOG HLOROVODONIČNOM KISELINOM

  Naučni skup X Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2022
  Autori Zoran Petrović, Ana Đokić, Tatjana Botić, Sabina Begić, Dragana Kešelj i Milena Milovanović
  Strana od 521
  Strana do 529
  Veb adresa http://conf.univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2022/11/STED-2022-PROCEEDINGS.pdf

  EKSTRAKCIJA NAFTNIH UGLJOVODONIKA IZ ZEMLJIŠTA

  Naučni skup Savremni materijali
  Godina 2022
  Autori Duška Bjelobrk, Pero Dugić, Tatjana Cvijanović, Tihomir Predić, Tatjana Botić, Aleksandra Borković i Tatjana Docić Kojadinović
  Strana od 353
  Strana do 366

  INFLUENCE OF CRUDE OIL TYPE AND REFINING CONDITIONS ON YIELD OF PETROL FRACTION

  Naučni skup VII International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry“
  Publikacija Book of Abstract
  Godina 2021
  Autori Zoran Petrović, Borinka Lisica, Dragan Fabijan, Pero Dugić, Tatjana Botić, Mirko Petković i Blaženka Sušić
  Strana od 174
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/1jnEUWHRlrmUe6bqm9x5xS_RRHJ-Pn_5o/view

  CHANGES IN CHEMICAL PROPERTIES OF THERMALLY MODIFIED WOOD

  Naučni skup VII International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry“
  DOI 10.7251/EEMEN2101189B
  Godina 2021
  Autori Tatjana Botić, Pero Dugić, Aleksandra Šinik, LJiljana Vukić, Vojislav Aleksić, Dajana Dragić, Dijana Drljača, Jelena Savković i Zoran Petrović
  Strana od 189
  Strana do 198

  TESTING THE POSSIBILITY OF DYES ADSORPTION FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY CHEMICALLY MODIFIED BENTONITE

  Naučni skup VII International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry"
  DOI 10.7251/EEMEN2101284S
  Publikacija Proceedings
  Godina 2021
  Autori Ranko Stanetić, Aleksandra Šinik, Tatjana Botić i Pero Dugić
  Strana od 284
  Strana do 294
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/13oCia1JHbXuSwxd-QXOpFiW07gU79Pyh/view

  RAZVOJ I PRIMJENA KOMPOZITNIH HIDROIZOLACIONIH MATERIJALA

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2021
  Autori Irena Havreljuk, Aleksandra Borković, Tatjana Botić i Pero Dugić
  Strana od 285
  Strana do 297
  Veb adresa https://www.dropbox.com/s/p8u72u6z0a6g9ww/CM2021.pdf?e=1&dl=0

  INFLUENCE OF HYDROCHLORIC ACID ON TEXTURAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DOMESTIC BENTONITE WITH DIFFERENT CONTENT OF MONTMORILLONITE

  Naučni skup XIII Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija The Book of Abstracts
  Godina 2020
  Autori Zoran Petrović, Ana Đokić, Sabina Begić, Tatjana Botić, Sanja Panić i Milena Milovanović
  Strana od 30
  Veb adresa https://savjetovanje.tf.unibl.org/home/digital-library/proceedings/

  EFFECT OF WOOL WASHING METHOD TO SORPTION OF WASTE MOTOR OILS FROM WATER

  Naučni skup III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "CONTEMPORARY TRENDS AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE INDUSTRY"
  DOI COBISS.SR-ID 19917065
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2020
  Autori Svjetlana Janjić i Tatjana Botić
  Strana od 165
  Strana do 170

  Investigation of the Possibilities for Reduction of Ash Melting Problems in Biomass Combustion

  Naučni skup 4th South East Europe Conference on Sustainable. Development of Energy, Water and Environment Systems
  Godina 2020
  Autori Petar Gvero, Tatjana Botić, Dijana Drljača, Aleksandra Šinik, Dajana Dragić i Slobodan Rakulj

  UTICAJ RAZLIČITIH FORMULACIJA TURBINSKIH ULJA NA NJIHOVU KOMPATIBILNOST

  Naučni skup VIII Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju
  Publikacija Zbornik punih radova
  Godina 2019
  Autori Mirko Petković, Valentina Petković, Tatjana Mirković, Tatjana Botić i Pero Dugić
  Strana od 328
  Strana do 341
  Veb adresa http://conf.univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/12/Proceedings_STED_2019.pdf

  AN EXAMPLE OF THE DEVELOPMENT OF A NEW PRODUCT AND ITS PLACING ON THE MARKET

  Naučni skup VI INTERNATIONAL CONGRESS "ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY"
  Godina 2019
  Autori Dajana Dragić, Aleksandra Šinik, Tatjana Botić, Jelena Račić i Pero Dugić
  Strana od 806
  Strana do 806

  TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES REDUCE THE CONTENT OF THE BENZENE IN THE MOTOR GASOLINE

  Naučni skup VI INTERNATIONAL CONGRESS "ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Šinik, Tatjana Botić, Dajana Dragić, Siniša Jeremić i Pero Dugić
  Strana od 95
  Strana do 95

  ISTRAŽIVANJE SPECIFIČNOSTI SAGORJEVANJA PELETA PROIZVEDENIH OD RAZLIČITIH MATERIJALA U MALIM KUĆNIM LOŽIŠTIMA

  Naučni skup VII regionalna konferencija INDUSTRIJSKA ENERGETIKA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE
  Publikacija Conference proceedings
  Godina 2019
  Autori Petar Gvero, Tatjana Botić, Dijana Drljača, Aleksandra Šinik i Slobodan Rakulj
  Strana od 238
  Strana do 244

  Managing the balance of sulfur in the refinery through the blending of crude oils

  Naučni skup CUTTING EDGE 2019
  Godina 2019
  Autori Pero Dugić, Tatjana Botić i Aleksandra Šinik
  Strana od 70
  Strana do 70

  KVALITET REZULTATA LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA KOD ODREĐIVANJA SASTAVA TEČNOG NAFTNOG GASA METODOM GASNE HROMATOGRAFIJE

  Naučni skup XII SAVJETOVANJE HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Mara Jeremić, Tatjana Botić, Pero Dugić i Aleksandra Šinik
  Strana od 160
  Strana do 168

  THE INFLUENCE CONCENTRATION OF THE SODIUM HLORIDE ON PROPERTIES SOLUTION SODIUM LAURILETERSULPHATE IN WATER

  Naučni skup VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "JUNE 5TH - WORLD ENVIRONMEN DAY"
  Publikacija Zbornik apstrakata
  Godina 2018
  Autori Pero Dugić, Tatjana Botić i Aleksandra Šinik
  Strana od 89
  Strana do 89

  ODREĐIVANJE ANJONSKI AKTIVNIH MATERIJA U KOMERCIJALNIM SREDSTVIMA ZA PRANJE

  Naučni skup V MEĐUNARODNI KONGRES "INŽENJERSTVO, EKOLOGIJA I MATERIJALI U PROCESNOJ INDUSTRIJI"
  DOI 10.7251/EEMSR15011440S
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Aleksandra Šinik, Pero Dugić, Tatjana Botić, Marija Vukobrad i Dijana Drljača
  Strana od 1440
  Strana do 1449

  ČVRSTI DODACI U FORMULACIJAMA MAZIVA

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova, Knjiga 33
  Godina 2017
  Autori Aleksandra Šinik, Tatjana Botić, Pero Dugić i Branka Dugić
  Strana od 303
  Strana do 314

  UPOTREBA DOMAĆE VUNE ZA UKLANJANJE OTPADNIH MOTORNIH ULJA IZ VODE

  Naučni skup HI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2016
  Autori Svjetlana Janjić, Tatjana Botić, Tatjana Rijavec, Ivana Dojčinović i Vesna Ivanović
  Strana od 508
  Strana do 517

  ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA VISKOZNOSTI RASTVORA POLIMERA U BAZNIM ULJIMA

  Naučni skup HI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik punih radova
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Šinik, Tatjana Botić, Jovan Todorović, Slavica Kozarac i Pero Dugić
  Strana od 215
  Strana do 224

  METODE EKSTRAKCIJE UKUPNIH NAFTNIH UGLJOVODONIKA IZ ZEMLJIŠTA

  Naučni skup H Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik punih radova
  Godina 2016
  Autori Duška Jokić, Tatjana Cvijanović, Pero Dugić i Tatjana Botić
  Strana od 638
  Strana do 645

  ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF COMPOSITION OF RAW MATERIALS ON ENERGY VALUE OF WOOD PELLETS IN THE TERITORY OF BiH

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS
  Publikacija The Book of Abstract
  Godina 2016
  Autori Tatjana Botić, Dijana Drljača i Aleksandra Šinik
  Strana od 50
  Strana do 50

  BIODEGRADABLE LUBRICANTS

  Naučni skup 2nd International Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Hercegovina
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Šinik, Pero Dugić, Tatjana Botić i Marica Dugić
  Strana od 142
  Strana do 142

  Mogućnost primjene nanomaterijala u industrijskim mazivima

  Naučni skup VII međunarodni naučni skup "Savremeni materijali"
  Publikacija Zbornik apstrakata
  Godina 2014
  Autori Branka Dugić Kojić, Marica Dugić, Pero Dugić, Goran Dugić i Tatjana Botić

  MOGUĆNOSTI PRIMJENE NANOMATERIJALA U INDUSTRIJSKIM MAZIVIMA

  Naučni skup VII Međunarodni naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik pinih radova – Knjiga 24 (2015)
  Godina 2014
  Autori Branka Kojić-Dugić, Marica Dugić, Pero Dugić, Goran Dugić i Tatjana Botić
  Strana od 47
  Strana do 65

  KVALITET TEČNOG NAFTNOG GASA SA TRŽIŠTA REPUBLIKE SRPSKE

  Naučni skup H Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik izvoda radova
  Godina 2013
  Autori Zoran Petrović, Pero Dugić, Vojislav Aleksić, Ljudmila Halatjanc, Mara Vuković i Tatjana Botić
  Strana od 60
  Strana do 61

  UTICAJ POLIMERNIH ADITIVA NA POBOLJŠANJE VISKOZNOSTI I INDEKSA VISKOZNOSTI MOTORNIH ULJA

  Naučni skup H Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik punih radova
  Godina 2013
  Autori Tatjana Botić, Pero Dugić, Plamenko Pijetlović i Zoran Petrović
  Strana od 250
  Strana do 258

  UTICAJ BIOCIDA NA VIJEK TRAJANJA EMULZIJA

  Naučni skup 8 th Symposium "Recycling Technologies and Sustainable Development"
  Publikacija Zbornik punih radova
  Godina 2013
  Autori Marica-Maja Dugić, Pero Dugić, Tatjana Botić i Branka Kojić
  Strana od 211
  Strana do 218

  Korišćena maziva, stanje i način zbrinjavanja

  Naučni skup III International Congress "Engineering, Environment and Materials in Processing Industry"
  Publikacija Zbornik punih radova
  Godina 2013
  Autori Zoran Petrović, Pero Dugić, Goran Tadić, Vojo Aleksić, Vladan Mićić, Tatjana Botić i Sabina Begić
  Strana od 71
  Strana do 82

  Karakterizacija katalizatora primjenjenih u procesu prečišćavanja korištenih motornih ulja

  Naučni skup III International Congress: "Engineering, Environment and Materials in processing Industry"
  Publikacija Zbornik punih radova
  Godina 2013
  Autori Tatjana Botić, Pero Dugić i Zoran Petrović
  Strana od 55
  Strana do 63

  STRUKTURA PROIZVODA VAKUUM DESTILACIJE U ZAVISNOSTI OD KVALITETA BAZNE ULJNE SIROVINE

  Naučni skup III international Congress: "Engineering, Environmenta and Materials in Processing Industry"
  Publikacija Zbornik punih radova
  Godina 2013
  Autori Goran Dugić, Nenad Munjić, Pero Dugić i Tatjana Botić
  Strana od 90
  Strana do 98

  VODORASTVORNA SREDSTVA ZA OBRADU METALA: JUČE, DANAS, SUTRA

  Naučni skup VII Simpozijum "Reciklažne tehnologije i održivi razvoj"
  Publikacija Zbornik punih radova
  Godina 2012
  Autori Marica Dugić, Pero Dugić, Tatjana Botić, Branka Kojić i Goran Dugić
  Strana od 92
  Strana do 98

  KARAKTERISTIKE HEMIJSKI AKTIVIRANOG DOMAĆEG BOKSITA

  Naučni skup Peti međunarodni skup "Savremeni materijali 2012"
  Publikacija Zbornik punih radova - Knjiga 19 (2013), Banja Luka
  Godina 2012
  Autori Zoran Petrović, Pero Dugić, Rada Petrović, Vojo Aleksić, Mirko Petković i Tatjana Botić
  Strana od 175
  Strana do 191

  ISTRAŽIVANJE PROCESA PIROLIZE POLIMERNOG OTPADA

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik punih radova - Knjiga 17 (2012)
  Godina 2012
  Autori Zoran Petrović, Pero Dugić, Vojislav Aleksić, Vladan Mićić, Tatjana Botić i Goran Žepinić
  Strana od 235
  Strana do 247

  Degradation Analysis of Engine Oil Quality levels API CF-4/SG

  Naučni skup IOC 20011 Proceedings
  Publikacija 43 International October Conference on Mining and Metallurgy, Zbornik punih radova
  Godina 2011
  Autori Branko Despotović i Tatjana Botić
  Strana od 561
  Strana do 564

  Efikasnost re-rafinacije korištenih motornih ulja putem NiMo/γ-Al2O3 katalizatora

  Naučni skup IV međunarodni naučni skup "Savremeni materijali 2011"
  Publikacija Zbornik apstrakata
  Godina 2011
  Autori Tatjana Botić, Pero Dugić i Zoran Petrović
  Strana od 144
  Strana do 145

  Istraživanje procesa pirolize polimernog otpada

  Naučni skup IV međunarodni naučni skup "Savremeni materijali 2011"
  Publikacija Zbornik apstrakata
  Godina 2011
  Autori Zoran Petrović, Pero Dugić, Vojov Aleksić, Vladan Mićić, Tatjana Botić i G Žepinić
  Strana od 142
  Strana do 143

  PROIZVODNJA I PRIMJENA PARAFINA

  Naučni skup IV Međunarodni naučni skup Savremeni materijali 2011
  Publikacija Zbornik radova - Knjiga 14
  Godina 2011
  Autori Pero Dugić, Zoran Petrović, Vojislav Aleksić i Tatjana Botić
  Strana od 191
  Strana do 211

  HIDROOBRADA KORIŠTENOG MOTORNOG ULJA PUTEM NiMo/Al2O3 KATALIZATORA

  Naučni skup IX savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Tatjana Botić, Pero Dugić i Zoran Petrović
  Strana od 166
  Strana do 173

  PRAVCI RAZVOJA ULJA ZA OBRADU METALA

  Naučni skup 5. Simpozijum "Reciklažne tehnologije i održivi razvoj"
  Publikacija Zbornik punih radova
  Godina 2010
  Autori Marica Dugić, Pero Dugić i Tatjana Botić
  Strana od 360
  Strana do 366

  PROIZVODNJA I PRIMJENA PARAFINA

  Naučni skup NAUČNI SKUP "SAVREMENI MATERIJALI"
  Publikacija KNJIGA 14
  Godina 2010
  Autori Pero Dugić, Zoran Petrović, V Aleksić i Tatjana Botić
  Strana od 191
  Strana do 211

  Proizvodnja i primjena parafina

  Naučni skup Savremeni materijali 2010
  Publikacija Knjiga apstrakata
  Godina 2010
  Autori Pero Dugić, Zoran Petrović, Vojo Aleksić i Tatjana Botić
  Strana od 76
  Strana do 77

  DOBIJANJE I SVOJSTVA KOMPOZITA NA BAZI VUNE I POLIESTARSKE SMOLE

  Naučni skup IX Savjetovanje hemičara i tehnologa RS
  Godina 2010
  Autori Svjetlana Janjić, Tatjana Botić, Dragana Kovačević i Mihailo Ristić
  Strana od 370
  Strana do 379

  KONTAMINACIJA MOTORNIH ULJA TOKOM PRIMJENE

  Naučni skup INŽENJERSTVO, MATERIJALI I MENDŽMENT U PROCESNOJ INDUSTRIJI
  Publikacija Knjiga radova, elektronsko izdanje
  Godina 2009
  Autori Tatjana Botić, Pero Dugić, Mirko Petković i Zoran Petrović
  Strana od 236
  Strana do 239

  Kontaminacija motornih ulja tokom primjene

  Naučni skup I Međunarodni kongres "Inženjerstvo, materijali i menadžment u procesnoj industriji"
  Publikacija Knjiga radova I Međunarodni kongres Inženjerstvo, materijali i menadžment u procesnoj industriji, 14-16.10.2009,Jahorina
  Godina 2009
  Autori Tatjana Botić, Pero Dugić, Mirko Petković i Zoran Petrović
  Strana od 236
  Strana do 239

  UTICAJ MOTORNIH ULJA NA ŽIVOTNU OKOLINU U GRADSKIM SREDINAMA

  Naučni skup Naučno-stručni skup sa međunarosnim učešćem "Savremene tehnologije i održivi razvoj gradova"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Tatjana Botić, Pero Dugić i Zoran Petrović
  Strana od 89
  Strana do 94

  UTICAJ ADSORBENTA NA SADRŽAJ AROMATA U HIDROKREKOVANOM ULJNOM DESTILATU

  Naučni skup III Simpozijum "reciklažne tehnologije i održivi razvoj"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Zoran Petrović, Pero Dugić, Mirko Petković i Tatjana Botić
  Strana od 249
  Strana do 256

  PROUČAVANJE EFEKATA RAFINACIJE HIDROKREKOVANIH BAZNIH ULJA RAZLIČITIM VRSTAMA ADSORBENTA

  Naučni skup VIII Savjetovanje hemičara i tehnologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Zoran Petrović, Pero Dugić, Mirko Petković i Tatjana Botić
  Strana od 159
  Strana do 166

  PREDNOSTI KIDROKREKOVANIH BAZNIH ULJA SA ASPEKTA PRIMJENE I ZAŠTITE ŽIVOTNE OKOLINE

  Naučni skup Naučni skup SAVREMENI MATERIJALI
  Publikacija Zbornik punih radova - Knjiga 8
  Godina 2008
  Autori Pero Dugić, Zoran Petrović, Mirko Petković i Tatjana Botić
  Strana od 297
  Strana do 309

  Ispitivanje adsorpcione efikasnosti domaćih adsorbenata u procesu rafinacije hidrokrekovanih baznih ulja

  Naučni skup VII Naučno/stručni simpozijum sa međunarodnim učešćem "Metalni i nemetalni materijali"
  Publikacija Knjiga apstrakata
  Godina 2008
  Autori Zoran Petrović, Pero Dugić, Tatjana Botić i Mirko Petković
  Strana od 132
  Strana do 132

  ISPITIVANJE ADSORPCIONE EFIKASNOSTI DOMAĆIH ADSORBENATA U PROCESU RAFINACIJE HIDROKREKOVANIH BAZNIH ULJA

  Naučni skup VII Naučno/stručni simpozijum sa međunarodnim učešćem "Metalni i nemetalni materijali"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Zoran Petrović, Pero Dugić, Tatjana Botić i Mirko Petković
  Strana od 539
  Strana do 544

  ISPITIVANJE MOGUĆNOSTI HIDRORAFINACIJE KORIŠTENOG MOTORNOG ULJA UZ UPOTREBU NiO-MoO3/Al2O3 KATALIZATORA

  Naučni skup II Simpozijum "reciklažne tehnologije i održivi razvoj"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Tatjana Botić, Pero Dugić, Mirko Petković i Zoran Petrović
  Strana od 236
  Strana do 242

  Dobijanje površinski aktivirane glinice i njena primjena za obradu baznih ulja

  Naučni skup HLV Savjetovanje Srpskog hemijskog društva
  Publikacija Knjiga punih radova
  Godina 2007
  Autori Zoran Petrović, Pero Dugić, Zoran Obrenović, Mirko Petković i Tatjana Botić
  Strana od 228
  Strana do 231

  KORIŠTENO MOTORNO ULJE I POSTUPCI RECIKLIRANJA

  Naučni skup I Simpozijum o reciklažnim tehnologijama i održivom razvoju
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Pero Dugić, Tatjana Botić, Mirko Petković i Zoran Petrović
  Strana od 186
  Strana do 192

  REGENERACIJA KORIŠĆENIH INDUSTRIJSKIH ULJA SA DOMAĆIM ADSORBENSOM

  Naučni skup I Simpozijum o reciklažnim tehnologijama i održivom razvoju
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Zoran Petrović, Pero Dugić, Mirko Petković i Tatjana Botić
  Strana od 179
  Strana do 185

  TRETMAN KORIŠTENIH MINERALNIH ULJA KROZ EVROPSKE I DOMAĆE ZAKONSKE PROPISE

  Naučni skup Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik izvoda
  Godina 2006
  Autori Tatjana Botić, Ljiljana Vukić i Nadežda Ilišković
  Strana od 51
  Strana do 51

  KARAKTERISTIKE KORIŠTENIH MINERALNIH ULJA I MOGUĆNOST NJIHOVE PRERADE

  Naučni skup Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Tatjana Botić, Pero Dugić, Mirko Petković i Nadežda Ilišković
  Strana od 56
  Strana do 61

  DOPRINOS HIDROKREKOVANIH BAZNIH ULJA SMANJENJU ZAGAĐENJA OKOLINE

  Naučni skup Prvi međunodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Pero Dugić, Zoran Petrović, Tatjana Botić i Mirko Petković
  Strana od 233
  Strana do 238

  IZBOR POTENCIJALNIH BAZNIH FLUIDA ZA FORMIRANJE BIORAZGRADIVIH MAZIVIH MASTI

  Naučni skup XXXVIII stručno-znanstveni simpozij maiva
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2005
  Autori Marica Dugić, Pero Dugić i Tatjana Botić
  Strana od 40
  Strana do 40

  Hidroliza štavljenih kožnih otpadaka u baznim, kiselim i oksidativnim uslovima

  Naučni skup VI simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Publikacija Zbornik izvoda radova
  Godina 2005
  Autori Tatjana Botić i Nadežda Ilišković
  Strana od 243
  Strana do 244

  Alkalna hidroliza štavljenih kožnih otpadaka

  Naučni skup XLII savjetovanje Srpskog hemijskog društva
  Publikacija Zbornik apstrakata
  Godina 2004
  Autori Tatjana Botić, Nadežda Ilišković i Dijana Drljača
  Strana od 61

  KISELINSKA HIDROLIZA ŠTAVLJENIH KOŽNIH OTPADAKA

  Naučni skup VII savjetovanje hemičara i tehnologa RS
  Publikacija Zbornik izvoda radova
  Godina 2003
  Autori Tatjana Botić, Nadežda Ilišković, Zoran Kukrić i Dijana Drljača
  Strana od 43
  Strana do 43

  ALKOHOLNA DELIGNIFIKACIJA SA KATALIZATOROM

  Naučni skup VI savjetovanje hemičara i tehnologa RS
  Publikacija Zbornik izvoda radova
  Godina 1998
  Autori Nadežda Ilišković, Radenko Đurica i Tatjana Botić
  Strana od 98
  Strana do 98

  Dinamički postupak eterifikovanja celuloze

  Naučni skup V Savjetovanje hemičara i tehnologa RS
  Publikacija Zbornik izvoda radova
  Godina 1996
  Autori Tatjana Botić
  Strana od 89

Ostali radovi

  Upotreba domaće vune za sorpciju mineralnih ulja i jona teških metala iz vodenih rastvora

Knjige

  TEHNOLOGIJA CELULOZE I PAPIRA

  Izdavač Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-54-95-1
  Godina 2022
  Autori Tatjana Botić i Zoran Petrović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 236

  POGONSKI MATERIJALI - goriva, maziva i industrijska voda

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet
  ISBN 978-99938-39-93-4
  Godina 2021
  Autori Petar Gvero, Ljiljana Vukić i Tatjana Botić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 411

  Tehnologija prerade nafte

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-54-68-5
  Godina 2017
  Autori Pero Dugić, Tatjana Botić i Zoran Petrović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 542

  Industrija kože i održivi razvoj

  Izdavač Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-81-05-3
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Vukić, Tatjana Botić i Saša Papuga
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 148

Projekti

Elektrohemijski tretmani za emergentne zagađivače u otpadnim vodama

Konvencionalna biološka postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda nisu efikasna u uklanjanju emergentnih zagađivača (eng. contaminants of emerging concern, CEC) iz otpadnih voda, što znači da su ona jedan od najvećih izvora ovim polutantima u životnoj sredini...

Broj projekta 1251167
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim prof. dr Tatjana Botić
Tijana Đuričić, ma
Aleksandra Borković, ma
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Unapređenje mogućnosti ispitivanja kvaliteta peleta u Bosni i Hercegovini

Katedra za Hemijske tehnologije na Tehnološkom fakultetu UNIBL se godinama bavi ispitivanjem kvaliteta peleta na bazi različitih oblika biomase i ima uspješnu saradnju sa brojnim domaćim proizvođačima peleta. Međutim, za plasman proizvoda na EU tržište potrebno je dobiti sertifikat kvaliteta od laboratorija ovlaštenih od strane Evropskog vijeća za pelete...

Broj projekta 1251151
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Pero Dugić
Projektni tim prof. dr Tatjana Botić
doc. dr Dijana Drljača
Aleksandra Borković, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 2630.0 BAM

Optimizacija uklanjanja benzotriazola iz otpadnih voda lektrooksidacija

CiLj predloženog projekta saradnje je da se nastavi sa razvojem procesa elektrohemijske oksidacije benzotriazola sa naglaskom na minimiziranju sekundarnog zagađenja bilo dodatim hemikalijama (pomoćni elektrolit) ili produktima razgradnje nastalim tokom tretmana. Budući da je elektrodni materijal presudan za uspješan elektrohemijski proces, namjeravamo da testiramo i druge elektrodne materijale...

Broj projekta 1251146
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim Tijana Đuričić, ma
Aleksandra Borković, ma
prof. dr Tatjana Botić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.07.2021.
Završetak projekta 26.03.2024.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Karakterizacija i primjena pepela od sagorijevanja biomase u toplanama

Ideja za predložena istraživanja pronađena je u činjenici da se biomasa, i na ovim prostorima sve više koristi za proizvodnju toplotne i električne energije, te da količina nastalog pepela stalno raste, čime i problem zbrinjavanja sa ekološkog i ekonomskog aspekta, postaje složeniji..

Broj projekta 1251136
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Ljiljana Vukić
Projektni tim doc. dr Dijana Drljača
prof. dr Saša Papuga
dr Snežana Maletić
prof. dr Tatjana Botić
Aleksandra Borković, ma
prof. dr Petar Gvero
Dajana Dragić
Marko Šolić
prof. dr Pero Dugić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 30.09.2022.
Vrijednost projekta 17000.0 BAM

SINTEZA POVRŠINSKI AKTIVNIH MATERIJA NA BAZI OBNOVLJIVIH DOMAĆIH SIROVINA

Specifičnosti hemijske strukture površinski aktivnih materija (PAM) pružaju mogućnost njihove široke primjene u mnogim industrijskim procesima, kao i u proizvodnji različitih proizvoda, prije svega sredstvima za pranje, čišćenje i ličnu higijenu.

Broj projekta 1251134
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Tatjana Botić
Projektni tim Jelena Savković
prof. dr Pero Dugić
Aleksandra Borković, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.01.2021.
Vrijednost projekta 10732.0 BAM

Razvoj procesa termohemijske obrade drveta

Intenzivnim zagrijavanjem i vlaženjem drveta dovodi do trajnih promjena većeg broja njegovih hemijskih i fizičkih osobina, odnosno do produžavanja vijeka trajanja proizvoda od termodrveta. Drvo postaje otpornije na vlagu, značajno manje bubri i ima bolju dimenzionu stabilnost što omogućava da se koristi ne samo za opremanje enterijera nego i za spoljašnju upotrebu...

Broj projekta 1251110
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Tatjana Botić
Projektni tim Zoran Petrović
prof. dr Pero Dugić
Vojislav Aleksić
prof. dr Ljiljana Vukić
Dajana Dragić
Aleksandra Borković, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 9500.0 BAM

Elektrooksidacija benzotriazola iz otpadnih voda

Cilj projekta je istraživanje i primjena novog postupka elektrohemijskog tretmana – elektrooksidacije na uklanjanje BTA iz otpadnih voda. Elektrohemijska oksidacija je jedna od obećavajućih naprednih oksidacionih postupaka (AOP) koja zahtijeva malu količinu dodatih hemikalija (bezopasnih – NaCl) i sa velikom efikasnošću uklanjanja organskih zagađivača...

Broj projekta 1251111
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim prof. dr Tatjana Botić
Aleksandra Borković, ma
Tijana Malinović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 20.12.2021.
Vrijednost projekta 3920.0 BAM

Upotreba domaće vune za sorpciju mineralnih ulja i jona teških metala iz vodenih rastvora

U okviru predloženog bilateralnog projekta između Bosne i Hercegovine (BiH) i Republike Slovenije (SI), planirano je istraživanje mogućnosti upotrebe domaće vune za sorpciju mineralnih ulja i jona teških metala iz vodenih rastvora. Poslednjih godina se pojavio veliki interes za upotrebu prirodnih vlakana za tehničke i kompozitne materijale...

Broj projekta 8311002
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Svjetlana Janjić
Projektni tim prof. dr Tatjana Botić
prof. dr Dragana Grujić
Ivana Dojčinović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 31.01.2016.
Završetak projekta 31.12.2017.
Vrijednost projekta 2200.0 BAM