Navigacija

Vladana Ritan
asistent

Saradnik - II-5
Ekonomski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Međunarodna ekonomija asistent 29. septembar 2022.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
O17MMTR Međunarodna trgovina
O17MSPO Spoljnotrgovinsko poslovanje

Projekti

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Cilj projekta je izgradnja i jačanje kapaciteta istraživačkih institucija, uključujući i Ekonomski fakultet UNIBL, da vrše kvalitetna ekonomska istraživanja o socioekonomskom uticaju oporezivanja duvana i da podrže dijalog u oblasti politika kroz širenje rezultata istraživanja.

Broj projekta 1254005
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim Nikola Vidović
Vladana Ritan
doc. dr Zoran Borović
prof. dr Dragan Gligorić
Finansijer Blumerg fondacija putem Univerziteta Ilinois u Čikagu
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 119148.0 BAM