Navigacija

doc. dr Zoran Borović
docent

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-023
Katedre
 • Ekonomski fakultet - Katedra za ekonomsku teoriju, analizu i politiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Teorijska ekonomija docent 25. septembar 2019.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2O14MGTP Globalizacija i tranzicioni procesi
Akademske studije prvog ciklusa
1OE Osnovi ekonomije
O14OEK Osnovi ekonomije
O2018IOEK Osnovi ekonomije
Akademske studije trećeg ciklusa
3I14ETPR Teorija i politika razvoja
3I14MKNP Konkurentnost nacionalnih privreda
3O14EERE Ekonomija regulacije

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OAE07OM Osnove mikroekonomije
OAE07UMAK Uvod u makroekonomiju

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
N-9 Osnove ekonomije
P-9 Osnove ekonomije
PN20-9 Osnove ekonomije
S20-33 Osnovi ekonomije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Convergence and Productivity Growth: Evidence From The Republic Of Srpska

  DOI doi:10.5937/ekonhor2303231B
  Časopis Ekonomski horizonti
  Godina 2023
  Autori Zoran Borović, Dalibor Tomaš i Jelena Trivić
  Volumen 25
  Broj 3
  Strana od 231
  Strana do 244
  Veb adresa https://horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2023_3/EH_2023_3_rs_4_ZB.pdf

  Total factor productivity gap between the “New” and “Old” Europe: An industry-level perspective

  DOI DOI: 10.1080/14631377.2023.2236868
  Časopis POST-COMMUNIST ECONOMIES
  Godina 2023
  Autori Dragana Radičić, Zoran Borović i Jelena Trivić
  Volumen 35
  Broj 7
  Strana od 770
  Strana do 795
  Veb adresa https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14631377.2023.2236868

  Impact of Economic Freedom on Total Factor Productivity in Former Socialist Countries

  DOI https://doi.org/10.28934/ea.20.53.2.pp95-108
  Časopis Economic Analysis
  Godina 2020
  Autori Zoran Borović, Dragan Gligorić i Jelena Trivić
  Volumen 53
  Broj 2
  Strana od 95
  Strana do 108
  Veb adresa https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/ea/article/view/1209

  TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY CONVERGENCE CASE OF THE WESTERN BALKAN COUNTRIES

  DOI 10.7251/ZREFIS2021021B
  Časopis Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu
  Godina 2020
  Autori Zoran Borović
  Broj 21
  Strana od 21
  Strana do 35
  Veb adresa http://zrefis.ekofis.ues.rs.ba/images/zrefis2020-21/21-35_Borovic.pdf

  Total Factor Productivity and Economic Freedom in Former Socialistic Countries

  DOI 10.28934/ea.20.53.2.pp95-108
  Časopis Economic Analysis
  Godina 2020
  Autori Zoran Borović
  Volumen 53
  Broj 2
  Strana od 95
  Strana do 108
  Veb adresa https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/ea/article/view/1209/1104

  Total factor productivity drivers in the selected EU countries: Cointegration approach

  DOI https://doi.org/10.18045/zbefri.2020.1.295
  Časopis Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci-Proceedings of Rijeka Faculty of Economics
  Godina 2020
  Autori Zoran Borović
  Volumen 38
  Broj 1
  Strana od 295
  Strana do 315
  Veb adresa http://www.efri.uniri.hr/upload/Zbornik_1_2020/09-Borovic-Rebic-Tomas-2020-1.pdf

  Total factor productivity drivers in the selected EU countries: Cointegration approach

  DOI 10.18045/zbefri.2020.1.295
  Časopis Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci-Proceedings of Rijeka Faculty of Economics
  Godina 2020
  Autori Zoran Borović, Mladen Rebić i Dalibor Tomaš
  Volumen 38
  Broj 1
  Strana od 295
  Strana do 315

  Impact of Foreign Direct Investment on the Economic Growth: The Case of Commonweath of Independent States

  DOI DOI: 10.7251/ZREFIS1715023G
  Časopis ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U ISTOČNOM SARAJEVU
  Godina 2017
  Autori Dragan Gligorić, Zoran Borović i Vlado Vujanić
  Broj 15
  Strana od 23
  Strana do 35

  ECONOMIC FREEDOM AND ENTREPRENEURIAL ACTIVITY:EVIDENCE FROM EU 11 COUNTRIES

  Časopis ECONOMICS
  Godina 2017
  Autori Zoran Borović
  Strana od 11
  Strana do 17

  IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON THE ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF COMMONWEATH OF INDEPENDENT STATES

  Časopis ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U ISTOČNOM SARAJEVU
  Godina 2017
  Autori Zoran Borović
  Strana od 23
  Strana do 35

  Economic freedom and economic performance in former socialist countries – panel approach

  Časopis ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U ISTOČNOM SARAJEVU
  Godina 2014
  Autori Zoran Borović
  Strana od 19
  Strana do 26

  Ekonomsko-socijalne funkcije države

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2014
  Autori Zoran Borović
  Volumen 21
  Strana od 107
  Strana do 121

  Does economic freedom impact economic growth: Decomposing the effects for Bosnia and Herzegovina

  Časopis Acta Economica
  Godina 2014
  Autori Zoran Borović
  Volumen 21
  Strana od 9
  Strana do 23

  Does economic freedom impact economic growth: Evidence from two Western Balkan countries

  Časopis Industrija
  Godina 2014
  Autori Zoran Borović
  Volumen 42
  Strana od 57
  Strana do 71

  Does economic inequality boosts economic growth: Evidence form the Republic of Srpska

  Časopis ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U ISTOČNOM SARAJEVU
  Godina 2014
  Autori Zoran Borović
  Volumen 8
  Strana od 17
  Strana do 23

  Measuring Total Factor Productivity: Accounting for cross country differences in income per capita

  Časopis Acta Economica
  Godina 2013
  Autori Zoran Borović i Stevo Pucar
  Volumen 19
  Strana od 75
  Strana do 95

  Measuring TFP: Growth accounting for the real sectorof the economy in the republic of Srpska

  Časopis Industrija
  Godina 2013
  Autori Zoran Borović i Darko Milunović
  Broj 41
  Strana od 87
  Strana do 108

  Equality and fairness in the distribution of the conditions and results of economic activity in the Republic of Srpska

  Časopis Industrija
  Godina 2012
  Autori Zoran Borović
  Strana od 235
  Strana do 253

  Equality and fairness in the distribution of the conditions and results of economic activity in the Republic of Srpska

  Časopis Industrija
  Godina 2012
  Autori Zoran Borović i Darko Milunović
  Volumen 40
  Strana od 235
  Strana do 253

  Koncentracija na tržištu telekomunikacija u BiH

  Časopis ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U ISTOČNOM SARAJEVU
  Godina 2012
  Autori Zoran Borović
  Volumen 6
  Strana od 177
  Strana do 188

  Efikasnost tržišnih struktura savremenog kapitalizma

  Časopis FINANCING
  Godina 2011
  Autori Zoran Borović
  Volumen 2
  Strana od 45
  Strana do 54

  Efekat kreditne aktivnosti banaka u BiH na spoljnotrgovinsku neravnotežu

  Časopis Finrar
  Godina 2011
  Autori Zoran Borović
  Volumen 7
  Strana od 67
  Strana do 75

Radovi sa skupova

  Analiza privrednog rasta u BiH, Republici Srpskoj i zemljama u okruženjeu primjenom Harod-Domarovog modela rasta

  Naučni skup Ekonomska teorija i praksa u savremenim uslovima
  Godina 2011
  Autori Zoran Borović

Projekti

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Cilj projekta je izgradnja i jačanje kapaciteta istraživačkih institucija, uključujući i Ekonomski fakultet UNIBL, da vrše kvalitetna ekonomska istraživanja o socioekonomskom uticaju oporezivanja duvana i da podrže dijalog u oblasti politika kroz širenje rezultata istraživanja.

Broj projekta 1254005
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim Nikola Vidović
Vladana Ritan
doc. dr Zoran Borović
prof. dr Dragan Gligorić
Finansijer Blumerg fondacija putem Univerziteta Ilinois u Čikagu
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 119148.0 BAM

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske

Konzorcijum "Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske" (EUNORS) na čijem je čelu Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a čine ga još Univerziteti u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu, Privredna komora RS i Inovacioni centar Banja Luka, postao je u oktobru 2014. godine ravnopravan član Evropske mreže preduzetništva. Evropska mreža preduzetništva, kao najveća evropska mreža za poslovnu podršku, nudi set instrumenata za podršku preduzećima u Evropskoj uniji i šire...

Broj projekta 8300406
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac prof. dr Jovo Ateljević
Projektni tim prof. dr Dragan Gligorić
prof. dr Dragan Milovanović
doc. dr Zoran Borović
Finansijer Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)
Početak realizacije 01.03.2017.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 29181.0 BAM