Navigacija

Nikola Vidović
asistent

Saradnik - II-5
Ekonomski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Teorijska ekonomija asistent 29. septembar 2022.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
O14EPR Ekonomika preduzeća
O14MAK Makroekonomija
O14MJF Monetarne i javne finansije
O19TPP Teorija i politika privrednog razvoja
O2018IEPR Ekonomika preduzeća
O2018IMAK Makroekonomija
O2018IMJF Monetarne i javne finansije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  PERSPEKTIVE I IZAZOVI ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U SVJETLU STRUKTURNIH PROMJENA U GLOBALNOJ EKONOMIJI

  DOI 10.7251/POS2228183V
  Časopis POSLOVNE STUDIJE
  Godina 2022
  Autori Nikola Vidović, Nikola Amidžić i Marija Prerad
  Volumen 27-28
  Strana od 183
  Strana do 194
  Veb adresa https://poslovnestudije.com/wp-content/uploads/2022/08/PERSPEKTIVE-I-IZAZOVI-ZEMALJA-ZAPADNOG-BALKANA-U-SVJETLU-STRUKTURNIH-PROMJENA-U-GLOBALNOJ-EKONOMIJI-Vidovi%C4%87-Nikola-Amid%C5%BEi%C4%87-Nikola-Prerad-Marija.pdf

  New approach to estimating macroeconomic determinants of informal employment

  DOI https://doi.org/10.2478/eoik-2022-0012
  Časopis ECONOMICS
  Godina 2022
  Autori Nikola Vidović i Vladana Ritan
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 95
  Strana do 108
  Veb adresa https://sciendo.com/article/10.2478/eoik-2022-0012

  ISPITIVANJE PONAŠANJA BERZANSKIH INDEKSA U ZDRAVSTVENOJ KRIZI IZAZVANOJ KORONAVIRUSOM

  Časopis Montenegrin Journal for Social Sciences
  Godina 2020
  Autori Siniša Kurteš i Nikola Vidović
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 59
  Strana do 78
  Veb adresa http://www.mjss.ac.me/images/files/v4issue1/03%20KURTES%20VIDOVIC%20FULL%20TEXT

Radovi sa skupova

  Fiscal implications of post-covid inflation on Western Balkans countries

  Naučni skup Researching Entrepreneurship and Economic Development (REDETE)
  Publikacija Abstract book of 10th Researching Entrepreneurship and Economic Development (REDETE) Conference, Trebinje, Bosnia and Herzegovina
  Godina 2023
  Autori Branka Topić-Pavković i Nikola Vidović

  Citizens’ Perception of the Role of Government in the Economy: Survey in the Republic of Srpska

  Naučni skup REDETE 2022
  Publikacija Conference proceedings
  Godina 2022
  Autori Nikola Vidović, Vladana Ritan i Nataša Dujaković
  Strana od 127
  Strana do 137
  Veb adresa https://www.redete.org/assets/content/conf-prog/conf-proceedings-2022.pdf

  Causes of High Inflation in EU Countries in 2021

  Naučni skup REDETE 2022
  Publikacija Conference proceedings
  Godina 2022
  Autori Nikola Vidović
  Strana od 66
  Strana do 72
  Veb adresa https://www.redete.org/assets/content/conf-prog/conf-proceedings-2022.pdf

  Causes of Hight Inflation in EU Countries in 2021

  Naučni skup Researching economic development and entrepreneurship in transition economies
  Godina 2022
  Autori Siniša Kurteš, Nikola Vidović i Srđan Amidžić

  Economic Freedom and Global Competitiveness of Economies

  Naučni skup REDETE 2021
  Publikacija Conference proceedings
  Godina 2021
  Autori Siniša Kurteš, Srđan Amidžić i Nikola Vidović
  Strana od 130
  Strana do 140
  Veb adresa https://www.redete.org/assets/content/conf-prog/conf-proceedings-2021.pdf

  Economic freedom and Global Competitiveness of Economics

  Naučni skup Researching economic development and entrepreneurship in transition economies
  Godina 2021
  Autori Siniša Kurteš, Nikola Vidović i Srđan Amidžić

  Ispitivanje ponašanja berzanskih indeksa u zdravstvenoj krizi izazvanoj korona virusom

  Naučni skup Montenegrin Journal for Social Sciences
  Godina 2020
  Autori Siniša Kurteš i Nikola Vidović

Projekti

Inovativni izvori finansiranja malih i srednjih preduzeća u cilju postizanja održivog razvoja

Projekat „Prirodno i kulturno naselje – identitetski kodovi prošlosti, sadašnjosti i budućnosti“ ima cilj istraživanja prirodnog i kulturnog nasleđa Republike Srpske, fokusirajući se na budućnost identiteta, istorije i kodova. Projekat se pojavio iz poznatih potreba za dubljim razumevanjem veze između prirodnog i kulturnog nasleđa u kontekstu oblikovanja identiteta zajednica...

Broj projekta 1254007
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac prof. dr Jelena Poljašević
Projektni tim prof. dr Igor Todorović
Nikola Vidović
prof. dr Branka Topić-Pavković
Igor Mišić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2024.
Završetak projekta 01.12.2024.
Vrijednost projekta 3500.0 BAM

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Cilj projekta je izgradnja i jačanje kapaciteta istraživačkih institucija, uključujući i Ekonomski fakultet UNIBL, da vrše kvalitetna ekonomska istraživanja o socioekonomskom uticaju oporezivanja duvana i da podrže dijalog u oblasti politika kroz širenje rezultata istraživanja.

Broj projekta 1254005
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim doc. dr Zoran Borović
prof. dr Dragan Gligorić
Vladana Ritan
Nikola Vidović
Finansijer Blumerg fondacija putem Univerziteta Ilinois u Čikagu
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 119148.0 BAM