Navigacija

Anđela Bujić

Projekti

Indukovane mutacije u selekciji pasulja

Poljoprivreda se danas suočava sa mnogo izazova koji su prouzrokovani klimatskim, ekološkim i tehnološkim promjenama, što se odražava na količinu, kvalitet i dostupnost poljoprivrednih proizvoda. Naučna zajednica teži da kroz primjenu biotehnoloških metoda i upotrebom genetičkih resursa u procesu selekcije doprinese smanjenju ovih pojava koje se negativno odražavaju na proizvodnju hrane...

Broj projekta 1251528
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
Projektni tim prof. dr Željko Lakić
Dragana Miladinović
Đorđe Komlenić
mr Jelena Davidović Gidas
prof. dr Vida Todorović
doc. dr Jelena Nikitović
doc. dr Marina Antić
Marijana Vukoje
Mirjana Jankulovska
dr Jugoslav Jovičić
Anđela Bujić
mr Predrag Ilić
Tanja Krmpot, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 01.12.2025.
Vrijednost projekta 5500.0 BAM

Ispitivanje antioksidativne aktivnosti u plodovima iz zasada poljskih kolekcija autohtonih sorti jabuka i krušaka

Plodovi jabuke i kruške imaju veliki nutritivni značaj, koji zavisi od sadržaja biohemijskih jedinjenja u njima. Plodovi jabučastih voćaka predstavljaju važan izvor prorodnih antioksidanata. Antioksidanti su supstance koje, prisutne u malim koncentracijama u odnosu na supstrat (biomolekul) koji se oksiduje, značajno usporavaju ili sprečavaju oksidaciju tog supstrata. Oni imaju sposobnost da neutrališu štetne komponente slobodnih radikala koji narušavaju struktruru i fukciju ćelijskih biomolekula....

Broj projekta 1251248
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Boris Pašalić
Projektni tim prof. dr Borut Bosančić
prof. dr Mirjana Žabić
Zlatan Ristić, ma
Anđela Bujić
David Ducanović
Petar Nikolić, ma
mr Sunčica Bodružić
Nikolina Prodanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 01.12.2025.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM