Navigacija

mr Predrag Ilić

Saradnik na projektu - III-2-6-5
Institut za genetičke resurse

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Dynamics of flowering of male and female inflorescence and pollen germination of hazel in the conditions of the Banja Luka region

  DOI https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2018.1229.47
  Časopis Acta Hort., ISHS
  Godina 2018
  Autori Predrag Ilić, Gordana Đurić, Nikola Mićić i Henryk Flahowsky
  Broj 1229
  Strana od 313
  Strana do 318
  Veb adresa https://www.ishs.org/ishs-article/1229_47

  Pomological Identification of Hazel Cultivars (Corylus avellana L.) in Plantations in Bosnia and Herzegovina

  Časopis Agriculturae Conspectus Scientificus
  Godina 2017
  Autori Predrag Ilić, Nikola Mićić, Gordana Đurić, Stanislav Tojnko, Anita Solar, Diana Bogdan i Borut Bosančić
  Volumen 82
  Broj 4
  Strana od 389
  Strana do 394
  Veb adresa https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=285555

  Uloga akvatičnih makrofita u monitoringu i akumulaciji makronutrijenata (N, P i K) i natrijuma (Na) na lokalitetima banatske dionice kanala Dunav-Tisa-Dunav (DTD)

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2008
  Autori Predrag Ilić, Slobodanka Pajević, Tanja Maksimović i Milan Matavulj
  Strana od 191
  Strana do 199

Radovi sa skupova

  PRELIMINARY POMOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF FIG ( Ficus Carica L) GERMPLASM COLLECTED IN HERZEGOVINA

  Naučni skup Fifth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2014"
  DOI 10.7251/AGSY1404257DJ
  Publikacija Fifth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2014", Book of proceedings
  Godina 2014
  Autori Gordana Đurić, Predrag Ilić, Sanda Stanivuković, Nikola Mićić, Dijana Vego, Paulina Šaravanja i Ana Ivanković
  Strana od 257
  Strana do 262
  Veb adresa http://www.agrosym.rs.ba/agrosym/agrosym_2014/documents/1pp/pp34.pdf

  Profesionalni rizik u proizvodnji električne energije u hidroelektranama na Vrbasu

  Naučni skup IV Međunarodnog kongresa „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Vesna Paleksić i Predrag Ilić
  Strana od 253
  Strana do 258

  Pušenje i respiratorni simptomi školske djece

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport”. Banja Luka, 2008. Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Jelica Kojović, Milan Pavlović, Vesna Đurić, Predrag Ilić i Vesna Paleksić
  Strana od 324
  Strana do 332

  Specifičnost vrste Hydrocharis morsus-ranae u akumulaciji nutrijenata

  Naučni skup XVII Simpozijum Društva za fiziologiju biljaka SCG
  Godina 2007
  Autori Predrag Ilić, Tanja Maksimović, Slobodanka Pajević i Milan Matavulj
  Strana od 17

Projekti

Molekularna karakterizacija germplazme jabuke

Projekat ima za cilj utvrđivanje stepena diverziteta u ex suitu kolekciji voćaka Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci radi izdvajanja unikatnih prinova i eliminaciji eventualnih diplikata...

Broj projekta 1251509
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim Jovana Mićić
dr Henryk Flachowsky
doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
mr Predrag Ilić
prof. dr Nikola Mićić
dr Larisa Gustavsson
Zlatan Ristić
Gvozden Mićić
mr Sanda Stanivuković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2020.
Završetak projekta 30.04.2021.
Vrijednost projekta 18000.0 BAM

Očuvanje autohtonih rasa domaćih životinja i njihovih tradicionalnih proizvoda na primjeru podveleške pramenke i psa tornjaka

Osnovni cilj ovog projekta je pokretanje programa zaštite autohtonih rasa na području Republike Srpske. Prikupljanje podataka i inventarizacija na terenu će se izvršiti za autohtone rase koje su prisutne na području Republike Srpske, ali poseban akcenat (na ovom projekatu) je stavljen na podvelešku pramenku i psa tornjaka...

Broj projekta 1251504
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac dr Milenko Šarić
Projektni tim mr Jelena Nikitović
doc. dr Marina Antić
Slavica Samardžić
Milijan Erbez
Bogoljub Novaković
doc. dr Borut Bosančić
Sonja Rašeta
dr Milenko Šarić
mr Predrag Ilić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 31.03.2020.
Vrijednost projekta 10200.0 BAM

"Implementacija inovativne metode vještačkog oprašivanja lijeske"- Ugovor o dodjeli finansijske podrške projektu

Implementacija inovativne metode vještačkog oprašivanja lijeske je nastavak započetih istraživanja,odnosi se na kontrolu rodnosti i primjenu vještačkog oprašivanja u proivodnji lijeske. Tokom 2014 i 2015. godine od strane Ministarstva nauke i tehnologije sufinansiran je projekat bilateralne saradnje sa Republikom Slovenijom...

Broj projekta 8317037
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac mr Predrag Ilić
Projektni tim Nataša Pašalić
prof. dr Nikola Mićić
Zlatan Ristić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 28.02.2019.
Vrijednost projekta 5600.0 BAM

Primjena vještačkog načina oprašivanja u kontroli rodnosti lijeske

Projekat ima za cilj uvođenje vještačkog načina oprašivanja u kontroli rodnosti lijeske kod onih sorti koje uslijed uticaja klimatskih promjena cvjetaju dosta ranije ili kasnije u odnosu na ostale sorte u zasadu te pri tome ostaju slabo oprašene ili potpuno neoprašene od strane kompatibilnih oprašivača u zasadu...

Broj projekta 8317019
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Nikola Mićić
Projektni tim mr Predrag Ilić
prof. dr Miljan Cvetković
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2014.
Završetak projekta 09.09.2017.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM