Navigacija

Maja Milijaš, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
Katedre
 • Tehnološki fakultet - Katedra za prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Biohemijsko inženjerstvo viši asistent 28. jun 2018.

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M11014 Tehnologija fermentisanih pića
Akademske studije prvog ciklusa
B13503 Biohemija I
B13522 Mikrobiološka kontrola bioprocesa
B13524 Tehnologija vina
B13525 Tehnologija voćnih vina
B13602 Biohemija II
B13604 Industrijska mikrobiologija
B13606a Projektovanje tehnoloških procesa
B13606b Projektovanje tehnoloških procesa
B13607a Materijalni i energetski bilansi u proizvodnji
B13607b Materijalni i energetski bilansi u proizvodnji
B13611 Enzimatcke metode analize u kontroli namirnica
B13621 Analiza namirnica
B13624 Industrijska mikrobiologija
B14703 Osnovi biohemijskog inženjerstva
B14710 Tehnologija alkoholnih pića
B14711 Tehnologija skroba i šećera
B14721 Tehnologija mesa i proizvoda od mesa
B14723 Osnove biohemijskog inženjerstva
B14727 Tehnologija skroba i šećera
B14731 Kontrola kvaliteta u tehnologiji mesa
B14733 Mikroorganizmi i paraziti u hrani
B14803 Mikrobiologija hrane
B14809 Tehnologija piva i vina
B14812 Mikrobiologija hrane
B14828 Tehnologija alkoholnih pića
B14829 Tehnologija slada i piva
B14842 Probiotici i starter kulture

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Effects of adding different quantities of yeast and chokeberry juice on fermentation of mead

  DOI 10.2298/CICEQ220325022M
  Časopis CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY
  Godina 2023
  Autori Maja Stojković, Dragoljub Cvetković, Aleksandar Savić, Ana Velemir, Ljiljana Topalić-Trivunović i Saša Papuga
  Volumen 29
  Broj 2
  Strana od 149
  Strana do 160
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1451-9372/2023/1451-93722200022M.pdf

  Mead fermentation parameters: Optimization by response surface methodology

  DOI 10.21603/2308-4057-2022-1-137-147
  Časopis Foods and Raw Materials
  Godina 2022
  Autori Saša Papuga, Igor Pećanac, Maja Stojković, Aleksandar Savić i Ana Velemir
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 137
  Strana do 147
  Veb adresa https://jfrm.ru/en/issues/7477/7471/

  Influence of blackberry juice addition on mead fermentation and quality

  DOI https://doi.org/10.21603/2308-4057-2021-1-146-152
  Časopis Foods and Raw Materials
  Godina 2021
  Autori Ana Velemir, Aleksandar Savić, Saša Papuga i Maja Stojković
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 146
  Strana do 152
  Veb adresa http://jfrm.ru/en/issues/1803/1845/

  Changes in the physicochemical, antioxidant and antibacterial properties of honeydew honey subjected to heat and ultrasound pretreatments

  DOI 10.1007/s13197-020-04762-2
  Časopis JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE
  Godina 2020
  Autori Maja Stojković, Dragoljub Cvetković, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Ana Velemir, Saša Papuga i Mirjana Žabić
  Strana od 1
  Strana do 12
  Veb adresa https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13197-020-04762-2

Radovi sa skupova

  Influence of apple juice adition on characterisatics of mint and nettle kombucha beverages

  Naučni skup XIII savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2024
  Autori Aleksandar Savić, Maja Stojković, Ana Velemir, Nataša Samardžić i Filip Zorić
  Strana od 62
  Strana do 71

  The influence of the addition of various teas on the production of methelgin

  Naučni skup XIII savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2024
  Autori Maja Stojković, Nikolina Dragojević, Ana Velemir i Aleksandar Savić
  Strana od 72
  Strana do 79

  FACTORIAL ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ENZYME IMMOBILIZATION ON STARCH HYDROLYSIS FOR BIOETHANOL PRODUCTION

  Naučni skup SAVREMENI MATERIJALI
  Publikacija CONTEMPORARY MATERIALS, Book of Proseedings, Book 46(2022)
  Godina 2021
  Autori Saša Papuga, Aleksandar Savić, Maja Stojković i Damir Dubov
  Strana od 317
  Strana do 328

  Physicochemical properties of honey from the entity of Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina)

  Naučni skup XI International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2020"
  Godina 2020
  Autori Aleksandar Savić, Ana Velemir i Maja Stojković
  Strana od 455
  Strana do 462

  Intervalne skale za kvantitativnu senzornu ocjenu kvaliteta boje crvenih vina./ Interval scales for quantitative sensory evaluation of red wine colour quality.

  Naučni skup 2. naučno-stručna konferencija ‚‚Kongres studenata tehnoloških fakulteta“
  Publikacija Zbornik radova, 2. naučno-stručna konferencija ‚‚Kongres studenata tehnoloških fakulteta“,
  Godina 2019
  Autori Maja Stojković, Slavica Grujić i Aleksandar Savić
  Strana od 64
  Strana do 72
  Veb adresa https://ks.tf.unibl.org/wp-content/uploads/2016/05/zbornik-radova-studentski-kongres-2019.pdf

  Uticaj korekcije pojedinih parametara razblaženog meda na proizvodnju medovine

  Naučni skup XI savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Maja Stojković, Aleksandar Savić, Ana Velemir i Predrag Ilić
  Strana od 322
  Strana do 330

Projekti

Razvoj senzorno prihvatljive mješavine odabranih začinskih biljaka sa poboljšanim biološkim potencijalom

Začini predstavljaju značajnu grupu prehrambenih proizvoda od velikog značaja u svakodnevnoj ishrani čovjeka kao i prehrambenoj industriji, a koji se uglavnom koriste za poboljšanje senzornih karakteristika hrane. Osim toga, činjenica je da začini ispoljavaju pozitivne efekte na ljudsko zdravlje, uključujući antidijabetičke, antikancerogene, hepatoprotektivne, antioksidativne i antimikrobne aktivnosti...

Broj projekta 1251182
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Vučić
Projektni tim prof. dr Mirjana Žabić
prof. dr Božana Odžaković
Staniša Latinović, ma
dr Jelena Vulić
Maja Milijaš, ma
prof. dr Ladislav Vasilišin
Jana Vukoje
Senad Krivdić, ma
Marina Rakanović Klopić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2024.
Završetak projekta 01.02.2025.
Vrijednost projekta 4571.0 BAM

Proizvodnja i karakterizacija novih proizvoda od mlijeka

Budući da su se različite začinske biljke vijekovima koristile za poboljšanje ukusa hrane, a pored toga sadrže i mnoga ljekovita svojstva, cilj ovog projekta je da se proizvedu novi proizvodi, različite vrste sireva sa dodatkom odabranih začina kao što su origano, bosiljak, peršun, ruzmarin i vlasac, i da se ispita kvalitet proizvedenih sireva.Budući da su se različite začinske biljke vijekovima koristile za poboljšanje ukusa hrane...

Broj projekta 1251149
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Danica Savanović
Projektni tim Aleksandra Torbica
Nemanja Jelić
prof. dr Aleksandar Savić
mr Sandra Petković
mr Ana Velemir
Jovan Banjac
prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
Maja Milijaš, ma
Tijana Đuričić, ma
Jovo Savanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2022.
Završetak projekta 18.03.2024.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

Ultrazvučna i mikrotalasna obrada različitih sirovina i otpadaka u svrhu dobijanja bioetanola

Cilj ovog projekta je da istraži mogućnost upotrebe ultrazvuka i mikrotralasa, zajedno sa izradom matematičkih modela i optimizacijom procesa, radi unaprjeđenja tehnologije dobijanja bioetanola, kao alternative fosilnim gorivima. To bi, pored ekonomske, imalo i značajnu...

Broj projekta 1251140
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Savić
Projektni tim Igor Pečanac
Maja Milijaš, ma
prof. dr Dragana Grujić
prof. dr Saša Papuga
doc. dr Darko Bodroža
prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
Mitja Kolar
Jelena Račić
Jovana Milanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2020.
Završetak projekta 28.09.2022.
Vrijednost projekta 26500.0 BAM

UV zaštita antimikrobno obrađenog tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Na osnovu postavljenih hipoteza i ciljeva projekta doći će se do novih saznanja o uticaju vrste antimikrobnog sredstva za obradu (vodeni i alkoholni ekstrakati ljekovitih biljaka, eterična ulja), načina antimikrobne obrade (bojenje postupkom ultrazvučnog disergovanja, metoda iscrpljenja kupatila i sito štampa) i količine nanesenog sredstva na tekstilni materijal na termofiziološku udobnost sportske odjeće...

Broj projekta 1251139
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim Branka Ružičić
Đorđe Vujčić, ma
mr Ana Velemir
doc. dr Blanka Škipina
Branko Neral
prof. dr Mladen Stančić
Jovana Milanović
Nermin Bahtić
prof. dr Aleksandar Savić
Maja Milijaš, ma
Mitja Kolar
Vesna Ivanović, ma
dr Nemanja Kašiković
Goran Poprić
Dušan Popović
Snježana Stanković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 01.10.2022.
Vrijednost projekta 34000.0 BAM

Mikrokapsulacija ekstrakata ljekovitih biljaka za antimikrobnu obradu tekstila

Mikrokapsulacija je tehnika kojom se određene materije oblažu polimernim materijalom i na taj način odvajaju od okolnog medijuma. Mikrokapsule su veličine od 1-1000 µm, odnosno u intervalu veličina između nanokapsula (1 mm). ..

Broj projekta 1251102
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim Maja Milijaš, ma
Đorđe Vujčić, ma
Branka Ružičić
prof. dr Aleksandar Savić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 13.01.2023.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Modifikacija procesa proizvodnje medovine od različitih vrsta meda sa područja Republike Srpske u cilju poboljšanja njenih funkcionalnih svojstava

Medovina je tradicionalno piće sa 8-18% (v/v) etanola. Jedan od najbitnijih koraka u proizvodnji medovine je redukcija broja mikroorganizama u rastvoru meda...

Broj projekta 1251103
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Savić
Projektni tim dr Milenko Blesić
Igor Pečanac
prof. dr Saša Papuga
Maja Milijaš, ma
prof. dr Pero Sailović
Aleksandra Ranitović
Zvjezdana Kisin
Dijana Maletić
Dragiša Savić
doc. dr Ivan Samelak
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 12.04.2021.
Vrijednost projekta 15261.0 BAM