Навигација

Проф. др Драгомир Малић (1975-1979)

Рођен је 1913. године у Оштрој Луци код Санског Моста. Дипломски студиј завршио је 1941. године на Техничком факултету у Београду. Докторску дисертацију одбранио је на Високој техничкој школи у Бечу 1949. године. Биран је у звања доцента и ванредног професора Техничког факултета у Београду. Изабран је у звање редовног професора Рударско-геолошког факултета у Београду 1960. године. Изборна дисциплина: Термодинамика. Ректор Универзитета у периоду 1975-1979. године.