Navigacija

Arhiva novosti

Broj: 01-3.623/13Datum: 18.02.2013. godine. Na osnovu člana 5. Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/umjetničko vijeće fakulteta/akademije i Senata Visoke škole unutrašnjih poslova i Odluk...

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE BANJA LUKA PREDMET: Objava poništenja dijela Konkursa, traži se.- Molim Vas da u srijedu 05.11.2012. godine u izdanju dnevnog lista „Glas Srpske“ objavite poništenje dijela teksta Konkursa, objavljenog u dnevnom listu „Glas Srpske“ od 3...