Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke iznajmljivanja i održavanja aplikativnog softvera za potrebe specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke iznajmljivanja i održavanja aplikativnog softvera za potrebe specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i isporuke reagenasa za potrebe projekta „Izvanćelijska cirkulišuća iRNK i cisteinski katepsini B i C kao dijagnostički i prognostički markeri kod bolesnika sa limfomom“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci- LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i isporuke reagenasa za potrebe projekta „Izvanćelijska cirkulišuća iRNK i cisteinski katepsini B i C kao dijagnostički i prognostički markeri kod bolesnika sa limfomom“ Medicinskog fakult...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i isporuke reagenasa metodom in situ hibridizacije za potrebe projekta „Ispitivanje uticaja žučnih kiselina na kardiotoksičnost izazvanu doksorubicinom u in vivo sistemu“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci- LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i isporuke reagenasa metodom in situ hibridizacije za potrebe projekta „Ispitivanje uticaja žučnih kiselina na kardiotoksičnost izazvanu doksorubicinom u in vivo sistemu“ Medicinskog fakult...

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke mineralnih đubriva za potrebe Eksperimentalno - edukativnog centra Poljoprivrednog  fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke mineralnih đubriva za potrebe Eksperimentalno - edukativnog centra Poljoprivrednog  fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora.  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke sjemenskog repromaterijala za potrebe Eksperimentalno - edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke sjemenskog repromaterijala za potrebe Eksperimentalno - edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.   PRILOG: Odluka o izboru

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u postupku javne nabavke održavanja stomatološke opreme za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u postupku javne nabavke održavanja stomatološke opreme za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o poništenju.