Navigacija

Arhiva novosti

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci  prenosivog mjerača toplotnog opterećenja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci 

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci  prenosivog mjerača toplotnog opterećenja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.   Prilog: Informacije o pregovaračkom postupku

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci laboratorijske peći za žarenje za potrebe Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci laboratorijske peći za žarenje za potrebe Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: informacije o pregovaračkom postupku.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke filmova za rendgensko snimanje za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke filmova za rendgensko snimanje za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga objavljivanja konkursa u dnevnim novinama za upis studenata u akademskoj 2022/2023 godini u drugom upisnom roku za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga objavljivanja konkursa u dnevnim novinama za upis studenata u akademskoj 2022/2023 godini u drugom upisnom roku za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora.  

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga servisiranja klima uređeja za potrebe Elektrotehničkog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 2, LOT 3 i LOT 4

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga servisiranja klima uređeja za potrebe Elektrotehničkog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 2, LOT 3 i LOT 4. Prilog: Odluka o poništenju - LOT 2               ...