Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga organizovanja i realizacije kulturne manifestacije 52. Kočićevog zbora u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga organizovanja i realizacije kulturne manifestacije 52. Kočićevog zbora u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci PRILOG: Obrazac realizacije ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku izvođenja radova na pregrađivanju i sanaciji prostorije sa pratećim zanatskim radovima na lokaciji dijela zgrade koja se koristi sa Fakultetom fizičkog vaspitanja i sporta, a za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku izvođenja radova na pregrađivanju i sanaciji prostorije sa pratećim zanatskim radovima na lokaciji dijela zgrade koja se koristi sa Fakultetom fizičkog vaspitanja i sporta, a za potrebe Arhitektonsko-građevin...

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku parkovskih drvenih klupa za potrebe realizacije projekta "Konzervacija i očuvanje Zaštićenog područja za upravljanje resursima 'Univerzitetski grad' Banja Luka - druga faza" za potrebe Instituta za genetičke resurse UNIBL

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku parkovskih drvenih klupa za potrebe realizacije projekta "Konzervacija i očuvanje Zaštićenog područja za upravljanje resursima 'Univerzitetski grad' Banja Luka - druga faza" za potrebe Instituta za genetičke r...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih i studenata i usluga osiguranja imovine za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci – usluge osiguranja imovine Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih i studenata i usluga osiguranja imovine za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci – usluge osiguranja imovine Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2.   Prilog...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih i studenata i usluga osiguranja imovine za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci – usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih i studenata Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih i studenata i usluga osiguranja imovine za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci – usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih i studenata Univerziteta u Banj...