Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru  najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga popravke i održavanja poljoprivrednih mašina i poljoprivredne mehanizacije za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 2

Odluka o izboru  najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga popravke i održavanja poljoprivrednih mašina i poljoprivredne mehanizacije za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 2. Prilog: Odluka o izboru - LO...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija za potrebe izvođenja nastavnog procesa u zimskom semestru na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija za potrebe izvođenja nastavnog procesa u zimskom semestru na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1. PRILOG: Odluka o izboru - LOT 1.

Odluka o poništenju postupku javne nabavke i ugradnje bunarskog sistema za toplotnu pumpu voda - voda za potrebe Arhitektonsko - građevinsko - geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o poništenju postupku javne nabavke i ugradnje bunarskog sistema za toplotnu pumpu voda - voda za potrebe Arhitektonsko - građevinsko - geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o poništenju postupka.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog potrošnog materijala za potrebe SC „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog potrošnog materijala za potrebe SC „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru - LOT 1              Odluka o izboru - LO...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke  laboratorijskih hemikalija za potrebe Instituta za generičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, za LOT 3, broj nabavke: 467/23

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke  laboratorijskih hemikalija za potrebe Instituta za generičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, za LOT 3, broj nabavke: 467/23. PRILOG: Odluka o izboru - LOT3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskih hemikalija za potrebe Instituta za generičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, za LOT 4, broj nabavke: 467/23

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskih hemikalija za potrebe Instituta za generičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, za LOT 4, broj nabavke: 467/23. PRILOG: Odluka o izboru - LOT4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskih hemikalija za potrebe Instituta za generičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, za LOT 2, broj nabavke: 467/23

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskih hemikalija za potrebe Instituta za generičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, za LOT 2, broj nabavke: 467/23. PRILOG: Odluka o izboru - LOT2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskih hemikalija za potrebe Instituta za generičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, za LOT 1, broj nabavke: 467/23

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskih hemikalija za potrebe Instituta za generičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, za LOT 1, broj nabavke: 467/23. PRILOG: Odluka o izboru - LOT1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga servisiranja vatrogasnih aparata i ispitivanja hidrantske mreže i vatrodojavnih sistema za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga servisiranja vatrogasnih aparata i ispitivanja hidrantske mreže i vatrodojavnih sistema za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o izboru.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i instalacije mrežne i druge opreme za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i instalacije mrežne i druge opreme za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Odluka o izboru - LOT 1  Odluka o izboru - LO...