Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o poništenju postupka javne nabavke mineralnih i organskih đubriva za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra za razvoj agrarnog sektora Republike Srpske pri Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o poništenju postupka javne nabavke mineralnih i organskih đubriva za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra za razvoj agrarnog sektora Republike Srpske pri Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o poništenju. ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke sredstava za zaštitu biljaka i regulatora rasta za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra za razvoj agrarnog sektora Republike Srpske pri Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o poništenju postupka javne nabavke sredstava za zaštitu biljaka i regulatora rasta za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra za razvoj agrarnog sektora Republike Srpske pri Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka...