Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na zamjeni i sanaciji vanjske kanalizacione trase za potrebe Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na zamjeni i sanaciji vanjske kanalizacione trase za potrebe Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2. PRILOG: Odluka o izboru LOT 2.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na rekonstrukciji i sanaciji vanjske kanalizacione trase i zamjena ventila u sanitarnom šahtu za potrebe Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na rekonstrukciji i sanaciji vanjske kanalizacione trase i zamjena ventila u sanitarnom šahtu za potrebe Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1. PRILOG: Odluka o izboru LOT 1.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne bunarskog sistema za toplotnu pumpu voda - voda  za potrebe Arhitektonsko - građevinsko - geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne bunarskog sistema za toplotnu pumpu voda - voda  za potrebe Arhitektonsko - građevinsko - geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o izboru.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke  laboratorijske opreme za potrebe Centra za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke  laboratorijske opreme za potrebe Centra za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o izboru.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga popravke i servisiranja stomatološke opreme – stomatoloških stolica za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga popravke i servisiranja stomatološke opreme – stomatoloških stolica za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Broj nabav...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga žetve poljoprivrednih usjeva za potrebe Eksperimentalno - edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga žetve poljoprivrednih usjeva za potrebe Eksperimentalno - edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Broj nabavke 1063. Prilog: Odluka o izboru

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci dodatnih radova na rekonstrukciji i sanaciji vanjske kanalizacione trase za potrebe Rektorata i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci dodatnih radova na rekonstrukciji i sanaciji vanjske kanalizacione trase za potrebe Rektorata i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Informacije o pregovaračkom p...