Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru drugorangiranog najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke namještaja za potrebe Prirodno - matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 3

Odluka o izboru drugorangiranog najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke namještaja za potrebe Prirodno - matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 3. Prilog: Odluka o izboru drugorangiranog najpovoljnijeg ponuđača - LOT 3

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke i  isporuke reagenasa metodom imunohistohemije za potrebe projekta „Ispitivanje uticaja žučnih kiselina na kardiotoksičnost izazvanu doksorubicinom u in vivo sistemu“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke i  isporuke reagenasa metodom imunohistohemije za potrebe projekta „Ispitivanje uticaja žučnih kiselina na kardiotoksičnost izazvanu doksorubicinom u in vivo sistemu“ Medicinskog fakulteta Univerzit...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe SC Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 12

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe SC Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 12 PRILOG: Odluka o izboru - LOT 12

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke ugradnog stomatološkog materijala za potrebe SC Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke ugradnog stomatološkog materijala za potrebe SC Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 5 PRILOG: Odluka o izboru - LOT 5  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pomoćnih sredstava i sredstava za obradu za potrebe SC Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pomoćnih sredstava i sredstava za obradu za potrebe SC Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1 PRILOG: Odluka o izboru - LOT 1