Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga štampanja javnih isprava koje izdaju i vode visokoškolske ustanove i obrazaca za potrebe nastavnog procesa na Univerzitetu u Banjoj Luci - LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga štampanja javnih isprava koje izdaju i vode visokoškolske ustanove i obrazaca za potrebe nastavnog procesa na Univerzitetu u Banjoj Luci - LOT 2. PRILOG: Odluka o izboru LOT 2.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke  javne nabavke usluga izrade protetskih radova za potrebe SC „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci , broj nabavke: 411/23

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke  javne nabavke usluga izrade protetskih radova za potrebe SC „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci , broj nabavke: 411/23. PRILOG: Odluka o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme  za potrebe Centra za razvoj i podršku istraživanju Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1, broj nabavke 498/23

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme  za potrebe Centra za razvoj i podršku istraživanju Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1, broj nabavke 498/23. PRILOG: Odluka o izboru  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku  javna nabavka sjemenskog repromaterijala za potrebe proljetne sjetve na površinama eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku  javna nabavka sjemenskog repromaterijala za potrebe proljetne sjetve na površinama eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 8

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 8. Prilog: Odluka o izboru LOT 8

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 7

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 7. Prilog: Odluka o izboru LOT 7

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci  - LOT 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci  - LOT 6. Prilog: Odluka o izboru LOT 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 4. Prilog: Odluka o izboru LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 3. Prilog: Odluka o izboru LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci  - LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci  - LOT 2. PRILOG: Odluka o izboru LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na  Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1. Prilog: Odluka o izboru LOT 1