Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija i laboratorijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – javna nabavka laboratorijskog materijala za radni zadatak 2 za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija i laboratorijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – javna nabavka laboratorijskog materijala za radni zadatak 2 za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija i laboratorijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – javna nabavka hemikalija za radni zadatak 2 za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija i laboratorijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – javna nabavka hemikalija za radni zadatak 2 za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci LOT...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija i laboratorijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – javna nabavka hemikalija za radni zadatak 1 za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavkehemikalija i laboratorijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – javna nabavka hemikalija za radni zadatak 1 za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci LOT ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijske opreme u okviru realizacije Erazmus+ projekta LANDS Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijske opreme u okviru realizacije Erazmus+ projekta LANDS Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.  PRILOG: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na adaptaciji dijela objekta Studijskog programa Stomatologija, na lokaciji Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na adaptaciji dijela objekta Studijskog programa Stomatologija, na lokaciji Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A.  PRILOG: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke priključka za traktor – pluga za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra za razvoj agrarnog sektora Republike Srpske pri Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke priključka za traktor – pluga za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra za razvoj agrarnog sektora Republike Srpske pri Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Od...