Navigacija

doc. mr Biljana Smailagić
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Akademija umjetnosti - Katedra za solfeđo i muzičku pedagogiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Umjetničko-teorijske discipline docent 26. januar 2023.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MPV13PDM Predškolsko dijete i muzika
Akademske studije prvog ciklusa
VM112 Vokalno-instrumentalna muzika
VM112-07 Vokalno-instrumentalna muzika
MU123-10 Muzička umjetnost
PVMP111 Muzički praktikum

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Korelacija procjena i znanja o muzičkoj tradiciji učenika petih razreda banjalučkih osnovnih škola

  Časopis DHS-Društvene i humanističke studije, časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli
  Godina 2023
  Autori Biljana Smailagić
  Volumen (8)
  Broj 2(23)
  Strana od 625
  Strana do 638

  Svita za obou i gudački orkestar Vlade S. Miloševića-Analiza oblika

  Časopis "MOKRANJAC" , ČASOPIS ZA KULTURU
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić
  Broj br. 24
  Strana od 20
  Strana do 29

  Znanja i stavovi studenata o tradicionalnoj narodnoj muzici

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić i Nikolina Ogorelac
  Broj 2
  Strana od 411
  Strana do 420

  Procjene studenata učiteljskog studija i Studija za predškolsko vaspitanje u Banjoj Luci o teorijskoj, praktičnoj nastavi i ambijentu na predmetima muzičkog opismenjavanja

  Časopis Muzika Časopis za muzičku kulturu
  Godina 2018
  Autori Biljana Smailagić
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 55
  Strana do 65

  Vlado S. Milošević: Kameni spavač za gudački kvartet i recitatora

  Časopis "MOKRANJAC" , ČASOPIS ZA KULTURU
  Godina 2015
  Autori Biljana Smailagić
  Strana od 85
  Strana do 99

  Drugi gudački kvartet u ef molu Vlade S. Miloševića: Novi pogledi na oblik i strukturu

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2015
  Autori Biljana Smailagić
  Volumen 16 strana
  Broj 2
  Strana od 21
  Strana do 36

  Prvi gudački kvartet Vlade S. Miloševića: Novi pogledi na oblik i strukturu

  Časopis Muzika: časopis za muzičku kulturu
  Godina 2014
  Autori Biljana Smailagić
  Strana od 78
  Strana do 87

Radovi sa skupova

  Formalno - strukturna analiza Svite za obou i gudački orkestar Vlade S. Miloševića

  Naučni skup TRADICIJA KAO INSPIRACIJA Vlado S. Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Vlado S. Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, Tradicija kao inspiracija, Apstrakti, Akademija umjetnosti, Banja Luka.
  Godina 2019
  Autori Biljana Smailagić
  Strana od 78
  Strana do 79

  Četvrti gudački kvartet Vlade S. Miloševića: Formalno-strukturna analiza

  Naučni skup NAUČNI skup Vlado Milošević : Enomuzikolog, kompozitor i pedagog. Tematski zbornik: Tradicija kao inspiracija
  Godina 2016
  Autori Biljana Smailagić
  Strana od 41
  Strana do 50

  Drugi gudački kvartet u f-molu Vlade S. Miloševića

  Naučni skup Naučni i umetnički simpozijum "Muzika između teorije i prakse"
  Publikacija Knjiga apstrakta
  Godina 2015
  Autori Biljana Smailagić
  Strana od 1
  Strana do 73

Ostali radovi

  Odrednica "Vojislav Ivanović"

  Izdavač ANURS
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Odrednica "Zoran Jančić"

  Izdavač ANURS
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Odrednica "Milorad Kenjalović"

  Izdavač ANURS
  Godina 2022
  Autori Ivan Čavlović i Biljana Smailagić

  Odrednica "Klaudija Krkotić"

  Izdavač ANURS
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Odrednica "Slađana Kovač"

  Izdavač ANURS
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

Knjige

  TRAGOM FOLKLORA BOSANSKE KRAJINE Jedan od vidova primijenjene etnomuzikologije na primjeru radio emisija Vlade S. Miloševića / FOLLOWING OF THE BOSANASKA KRAJINA One of the types of applied ethnomusicology on the example of Vlado S. Milošević's radio broadcasts+USB

  Izdavač Besjeda
  ISBN 978-99938-1-516-7
  Godina 2024
  Autori Biljana Smailagić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 84

  Muzički priručnik

  Izdavač Art print
  ISBN 978-99976-46-47-7
  Godina 2021
  Autori Biljana Smailagić i Ilijana Vidaković
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 77

  GUDAČKI KVARTETI I KAMENI SPAVAČ VLADE S. MILOŠEVIĆA -Novi pogledi na oblik i strukturu

  Izdavač Muzikološko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99976-701-0-6
  Godina 2017
  Autori Biljana Smailagić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 253

Umjetnički radovi

  Muzička radionica "Čarobni zvuci"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 45 min.
  Godina 2023
  Autori Biljana Smailagić, Gordana Botić, Snježana Ivaniš, Aleksandra Ostić i Kristina Ćumurović

  Didaktički koncert za studente Filozofskog fakulteta, klasa Darko Ružičić, učenik Nikola Jerilović. Izvedba takmičarske kompozicije pred Međunarodno takmičenje harmonikaša u Puli.

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 35 min.
  Godina 2023
  Autori Biljana Smailagić

  Javni nastup kulturno-umjetničke grupe "Prvi koraci našeg zavičaja" u izvođenju tradicionalne pjesme "Crveni Božuri"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 4. minute
  Godina 2023
  Autori Biljana Smailagić

  Kulturno-umjetnička grupa "Prvi koraci našeg zavičaja"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2023
  Autori Biljana Smailagić

  Edukativno pedagoško učešće studenata probama RKUDA "Pelagić"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 75 min.
  Godina 2023
  Autori Biljana Smailagić

  Muzička radionica "Razlikovanje ornamenata narodnih nošnji i izvođenje primjerenih kompozicija i brojalica"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 45. min.
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Muzička radionica "Izrada narodnih nošnji i izvođenje primjerenih kompozicija i brojalica"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 45. min.
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Autor aranžmana za glas i instrumente sa dirkama "Povela je Jela"

  Izdavač Art-print
  Tip Muzičko delo
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Autor aranžmana za glas i instrumente sa dirkama "Svetosavska himna"

  Izdavač art-print
  Tip Muzičko delo
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Autor aranžmana za glas i instrumente sa dirkama "Al je lep ovaj svet"

  Izdavač Art-print
  Tip Muzičko delo
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Autor aranžmana za glas, harmoniku i klavir " Bože pravde"

  Tip Muzičko delo
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Autor aranžmana za glas i instrumente sa dirkama "Prošetaj Lelo"

  Izdavač Art-print
  Tip Muzičko delo
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Autor aranžmana za glas i instrumente sa dirkama "Mali đački valcer"

  Izdavač Art-print
  Tip Muzičko delo
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Autor aranžmana za glas i instrumente sa dirkama "Pastirče"

  Izdavač Art-print
  Tip Muzičko delo
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Autor aranžmana za glas i instrumente sa dirkama "Svet iz bajke"

  Izdavač Art-print
  Tip Muzičko delo
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Autor aranžmana za glas i instrumente sa dirkama "Jedno momče crna oka"

  Izdavač Art-print
  Tip Muzičko delo
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Autor aranžmana za glas i instrumente sa dirkama "Dobio mi tata keca"

  Izdavač Art-print
  Tip Muzičko delo
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Autor aranžmana za glas i instrumente sa dirkama "Đak"

  Izdavač Art-print
  Tip Muzičko delo
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Autor aranžmana za glas i instrumente sa dirkama "Žalim te momče"

  Izdavač Art-print
  Tip Muzičko delo
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Autor aranžmana za glas i instrumente sa dirkama "Deca su ukras sveta"

  Izdavač Art-print
  Tip Muzičko delo
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Autor aranžmana za glas i instrumente sa dirkama "Ti jedina"

  Izdavač Art-print
  Tip Muzičko delo
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Autor aranžmana za glas i instrumente sa dirkama "Višnjičica rod, rodila"

  Izdavač Art-print
  Tip Muzičko delo
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Autor aranžmana za glas i nstrumente sa dirkama "Biljana platno beleše"

  Izdavač Art-print
  Tip Muzičko delo
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Muzička radionica "Tradicionalna narodna muzika na primjerima, Biljana platno beleše, Ti jedina...) iz Zbornika kompozicija za glas i instrumente sa dirkama"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 45. min
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Muzička radionica "Tradicionalna narodna muzika na primjerima (Žalim te momče, Višnjičica rod rodila...) iz Zbornika kompozicija za glas i instrumente sa dirkama"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 30 min.
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Muzička radionica "Slušanje tradicionalne narodne muzike i narodne igre"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 45. min.
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Muzička radionica "Kreativnost i tradicionalna narodna dječija pjesma"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 25 min.
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Radionica "Narodna brojalica Ko pre do mene dobi nešto od mene i Kraiška narodna nošnja"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 45 min.
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Radionica "Tradicionalni narodni instrumenti" likovnog izraza studenata

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 50 min.
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Muzička radionica nacionalnog značaja "Od narodne brojalice do narodne pjesme"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 45 min.
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Posjeta Muzeju Republike Srpske i upoznavanje studenata sa znanjima o narodnoj tradiciji "Narodni instrumenti i narodne nošnje"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Realizacija posjete informativnom i muzičkom programu Radio televizije Republike Srpske

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 60 min.
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić

  Muzička radionica "Od brojalice do slušanja muzike"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 70 min.
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić i Nikolina Ogorelac

  Didaktički koncert "Zvuci flaute i gitare"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 30 min.
  Godina 2022
  Autori Biljana Smailagić i Marija Tomić-Pilipović

  Autor aranžmana za glas, harmoniku i klavir "Ja posejah lubenice"

  Tip Muzičko delo
  Godina 2021
  Autori Biljana Smailagić

  Autor aranžmana za glas harmoniku i klavir "Berem berem grožđe"

  Tip Muzičko delo
  Godina 2021
  Autori Biljana Smailagić

  Autor aranžmana za glas, klavir i harmoniku "Zajdi, zajdi"

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 20 min.
  Godina 2021
  Autori Biljana Smailagić

  Realizacija kulturno-umjetničke sekcije (ured. kulturno-umjetničkog programa) sa studentima Učiteljskog studija i Studija za predškolsko vaspitanje i obrazovanje

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 30 min.
  Godina 2021
  Autori Biljana Smailagić

  Muzička radionica (humanitarnog karaktera)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 60 min.
  Godina 2021
  Autori Biljana Smailagić

  Realizacija kulturno-umjetničkog programa sa studentima Učiteljskog studija i studija za Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 30 min
  Godina 2021
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović, Biljana , Da ispravitsja molitva moja jako kadilo pred Gospodom , večernje, glas 3., STIHIRAR-pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2008.,159-161

  Izdavač Akademija umjetnosti Banja Luka 2008 god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Šest minuta
  Tehnika Horska kompozicija - duhovna muzika
  Godina 2001
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović, Biljana , Gospodi vozvah , stihira na stihovnje , glas 8., STIHIRAR-pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka ,2008., 156-158

  Izdavač Akademija umjetnosti Banja Luka 2008 god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Pet minuta
  Tehnika Horska kompozicija - duhovna muzika
  Godina 2001
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović, Biljana, Gospodi Vozvah ,stihira na stihovnje, glas 7., STIHIRAR-pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka 2008., 153-155

  Izdavač Akademija umjetnosti Banja Luka 2008 god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Osam minuta
  Tehnika Horska kompozicija - duhovna muzika
  Godina 2001
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović,Biljana, Gospodi vozvah , stihira na stihovnje, glas 6., STIHIRAR-pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka 2008., 150-152

  Izdavač Akademija umjetnosti Banja Luka 2008 god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Četiri minuta
  Tehnika Horska kompozicija - duhovna muzika
  Godina 2001
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović, Biljana, Gospodi vozvah, stihira na stihovnje, glas 5., STIHIRAR-pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka, 2008., 146-149

  Izdavač Akademija umjetnosti Banja Luka 2008. god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Pet minuta
  Tehnika Horska kompozicija-duhovna muzika
  Godina 2001
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović, Biljana, Vozdjelan ot Boga , tropar ,glas 4., STIHIRAR - pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2008., 141-145

  Izdavač Akademija umjetnosti, Banja Luka 2008. god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Šest minuta
  Tehnika Horska kompozicija- duhovna muzika
  Godina 2000
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović, Biljana, Vsjakoje dihanije , stihira na stihovnje , glas 3., STIHIRAR - pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2008., 138-140

  Izdavač Akademija umjetnosti, Banja Luka 2008. god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Sedam minuta
  Tehnika Horska kompozicija - duhovna muzika
  Godina 2000
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović, Biljana, Voskresenije Tvoje, stihira na stihovnje, glas 2., STIHIRAR-pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2008., 136-137

  Izdavač Akademija umjetnosti, Banja Luka 2008. god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Šest minuta
  Tehnika Horska kompozicija - duhovna muzika
  Godina 2000
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović, Biljana , Blaženi izgnani, stihira na stihovnje, glas 1., STIHIRAR-pojanje u tradiciji Osmoglasnika,Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2008.,132-135.

  Izdavač Akademija umjetnosti, Banja Luka 2008. god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Pet minuta
  Tehnika Horska kompoziija-duhovna muzika
  Godina 2000
  Autori Biljana Smailagić

Projekti

Dječije stvaralaštvo u predškolskim ustanovama

Interdisciplinarni naučnoistraživački projekat Dječije stvaralaštvo u predškolskim ustanovama polazi od pretpostavke da je stvaralaštvo opšta, djetetu imanentna tendencija razvoja, a nastaje iz unutrašnje potreba da istražuje svijet oko sebe i stvaralački prerađuje elemente svog iskustva. U institucijama predškolskog vaspitanja djeca...

Broj projekta 1251304
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Projektni tim prof. dr Svetozar Bogojević
prof. dr Sanja Partalo
Jasmina Bećirović
prof. dr Jelenka Pandurević
Vladana Gajić
prof. dr Brane Mikanović
doc. mr Biljana Smailagić
prof. dr Biljana Babić
prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
prof. dr Miroslav Drljača
mr Danijel Dojčinović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 17.05.2021.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM