Navigacija

mr Biljana Smailagić

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MPV13PDM Predškolsko dijete i muzika
Akademske studije prvog ciklusa
VM112 Vokalno-instrumentalna muzika
MU123 Muzička umjetnost
MU123-10 Muzička umjetnost
PVMP111 Muzički praktikum

Bibliografija

Radovi u časopisima

  PROCJENE STUDENATA UČITELJSKOG STUDIJA I STUDIJA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE FILOZOFSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI O TEORIJSKOJ, PRAKTIČNOJ NASTAVI I AMBIJENTU NA PREDMETIMA MUZIČKOG OPISMENJAVANJA

  Časopis Muzika Časopis za muzičku kulturu
  Godina 2018
  Autori Biljana Smailagić
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 55
  Strana do 65

  VLADO S. MILOŠEVIĆ: KAMENI SPAVAČ ZA GUDAČKI KVARTET I RECITATORA

  Časopis "MOKRANJAC" , ČASOPIS ZA KULTURU
  Godina 2015
  Autori Biljana Smailagić
  Strana od 85
  Strana do 99

  Drugi gudački kvartet u ef molu Vlade S. Miloševića: Novi pogledi na oblik i strukturu

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2015
  Autori Biljana Smailagić
  Volumen 16 strana
  Broj 2
  Strana od 21
  Strana do 36

  Prvi gudački kvartet Vlade S. Miloševića: Novi pogledi na oblik i strukturu

  Časopis Muzika: časopis za muzičku kulturu
  Godina 2014
  Autori Biljana Smailagić
  Strana od 78
  Strana do 87

Radovi sa skupova

  FORMALNO - STRUKTURNA ANALIZA SVITE ZA OBOU I GUDAČKI ORKESTAR VLADE S: MILOŠEVIĆA

  Naučni skup TRADICIJA KAO INSPIRACIJA Vlado S. Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Vlado S. Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, Tradicija kao inspiracija, Apstrakti, Akademija umjetnosti, Banja Luka.
  Godina 2019
  Autori Biljana Smailagić
  Strana od 78
  Strana do 79

  ČETVRTI GUDAČKI KVARTET VLADE S. MILOŠEVIĆA: FORMALNO-STRUKTURNA ANALIZA

  Naučni skup NAUČNI skup Vlado Milošević : Enomuzikolog, kompozitor i pedagog. Tematski zbornik: Tradicija kao inspiracija
  Godina 2016
  Autori Biljana Smailagić
  Strana od 41
  Strana do 50

  Drugi gudački kvartet u f-molu Vlade S. Miloševića

  Naučni skup Naučni i umetnički simpozijum "Muzika između teorije i prakse"
  Publikacija Knjiga apstrakta
  Godina 2015
  Autori Biljana Smailagić
  Strana od 1
  Strana do 73

Ostali radovi

  Tretman forme u kamernim djelima Vlade S. Miloševića

  Izdavač Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu
  Godina 2015
  Autori Biljana Smailagić
  Strana od 1
  Strana do 142

Knjige

  Muzički priručnik

  Izdavač Art print
  ISBN 978-99976-46-47-7
  Godina 2021
  Autori Biljana Smailagić i Ilijana Vidaković
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 77

  GUDAČKI KVARTETI I KAMENI SPAVAČ VLADE S. MILOŠEVIĆA -Novi pogledi na oblik i strukturu

  Izdavač Muzikološko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99976-701-0-6
  Godina 2017
  Autori Biljana Smailagić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 253

Umjetnički radovi

  Kenjalović, Biljana , Da ispravitsja molitva moja jako kadilo pred Gospodom , večernje, glas 3., STIHIRAR-pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2008.,159-161

  Izdavač Akademija umjetnosti Banja Luka 2008 god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Šest minuta
  Tehnika Horska kompozicija - duhovna muzika
  Godina 2001
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović, Biljana , Gospodi vozvah , stihira na stihovnje , glas 8., STIHIRAR-pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka ,2008., 156-158

  Izdavač Akademija umjetnosti Banja Luka 2008 god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Pet minuta
  Tehnika Horska kompozicija - duhovna muzika
  Godina 2001
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović, Biljana, Gospodi Vozvah ,stihira na stihovnje, glas 7., STIHIRAR-pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka 2008., 153-155

  Izdavač Akademija umjetnosti Banja Luka 2008 god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Osam minuta
  Tehnika Horska kompozicija - duhovna muzika
  Godina 2001
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović,Biljana, Gospodi vozvah , stihira na stihovnje, glas 6., STIHIRAR-pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka 2008., 150-152

  Izdavač Akademija umjetnosti Banja Luka 2008 god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Četiri minuta
  Tehnika Horska kompozicija - duhovna muzika
  Godina 2001
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović, Biljana, Gospodi vozvah, stihira na stihovnje, glas 5., STIHIRAR-pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka, 2008., 146-149

  Izdavač Akademija umjetnosti Banja Luka 2008. god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Pet minuta
  Tehnika Horska kompozicija-duhovna muzika
  Godina 2001
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović, Biljana, Vozdjelan ot Boga , tropar ,glas 4., STIHIRAR - pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2008., 141-145

  Izdavač Akademija umjetnosti, Banja Luka 2008. god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Šest minuta
  Tehnika Horska kompozicija- duhovna muzika
  Godina 2000
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović, Biljana, Vsjakoje dihanije , stihira na stihovnje , glas 3., STIHIRAR - pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2008., 138-140

  Izdavač Akademija umjetnosti, Banja Luka 2008. god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Sedam minuta
  Tehnika Horska kompozicija - duhovna muzika
  Godina 2000
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović, Biljana, Voskresenije Tvoje, stihira na stihovnje, glas 2., STIHIRAR-pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2008., 136-137

  Izdavač Akademija umjetnosti, Banja Luka 2008. god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Šest minuta
  Tehnika Horska kompozicija - duhovna muzika
  Godina 2000
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović, Biljana , Blaženi izgnani, stihira na stihovnje, glas 1., STIHIRAR-pojanje u tradiciji Osmoglasnika,Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2008.,132-135.

  Izdavač Akademija umjetnosti, Banja Luka 2008. god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Pet minuta
  Tehnika Horska kompoziija-duhovna muzika
  Godina 2000
  Autori Biljana Smailagić

Projekti

Dječije stvaralaštvo u predškolskim ustanovama

Interdisciplinarni naučnoistraživački projekat Dječije stvaralaštvo u predškolskim ustanovama polazi od pretpostavke da je stvaralaštvo opšta, djetetu imanentna tendencija razvoja, a nastaje iz unutrašnje potreba da istražuje svijet oko sebe i stvaralački prerađuje elemente svog iskustva. U institucijama predškolskog vaspitanja djeca...

Broj projekta 1251304
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Projektni tim prof. dr Svetozar Bogojević
mr Danijel Dojčinović
Vladana Gajić
Jasmina Bećirović
doc. dr Sanja Partalo
mr Biljana Smailagić
doc. Miroslav Drljača
prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
prof. dr Jelenka Pandurević
prof. dr Brane Mikanović
prof. dr Biljana Babić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 01.05.2020.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM