Navigacija

prof. dr Brane Mikanović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet - Katedra za pedagogiju i metodike
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta pedagogija redovni profesor 1. jul 2021.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MZS19EMP Edukacijski i mentorski proces u zdravstvenoj njezi
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18NMP Načela i metode poučavanja (pedagogija)
OZNJ16OP Osnovi pedagogije
OMLD18PMP Pedagogija i mentorski procesi u laboratorijskoj u dijagnostici
ORT18PMPRT Pedagogija i mentorski proces u radiološkoj tehnologiji
OS18PMPZNJ Pedagogija i mentorski proces u zdravstvenoj njezi
OFT18PMPZ Pedagogija i mentorski proces u zdravstvu

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MPD10DPD Domska pedagogija
MPD10MPD Medijska pedagogija
MPD10STP Savremeni tokovi u pedagogiji
MPD22STP Savremeni tokovi u pedagogiji
MUS07DMI Didaktičko-metodička istraživanja
Akademske studije prvog ciklusa
OP112 Opšta pedagogija
OP112-US-07 Opšta pedagogija
OPD22DOP Domska pedagogija
OPD22OP Osnove pedagogije
OPD22PSV Pedagogija slobodnog vremena
OPD22TEV Teorije vaspitanja
OPFZF Osnovi pedagogije
OPFZF-07 Osnovi pedagogije
OPFZF-PV1 Osnovi pedagogije
PVDP135 Domska pedagogija
PS1-OPD32O Osnovi pedagogije i didaktika
PSV147 Pedagogija slobodnog vremena
PSVFZF Pedagogija slobodnog vremena
PSVFZF-15 Pedagogija slobodnog vremena
PSVFZF-PV1 Pedagogija slobodnog vremena
TVFZF Teorije vaspitanja
TVFZF-07 Teorije vaspitanja
TVFZF-PV1 Teorije vaspitanja
UP111 Uvod u pedagogiju
Akademske studije trećeg ciklusa
DPD19EP Emocionalna pedagogija
DPD19PUV Paradigme u vaspitanju
DPD19TMPP Teorijsko metodološki problemi pedagogije
MKKI Metodologija kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja u razrednoj nastavi

Bibliografija

Radovi u časopisima

  MULTIKULTURELLES UMFELD UND JUGENDGEWALT IN DER GRUNDSCHULE

  DOI 10.5281/zenodo.6560179
  Časopis Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft
  Godina 2022
  Autori Bisera Jevtić, Brane Mikanović i Danijela Milošević
  Broj 32
  Strana od 36
  Strana do 46

  Konstrukcija i provera skale socijalne uključenosti i isključenosti studenata

  DOI 10.5937/IstrPed2102351M
  Časopis Istraživanja u pedagogiji
  Godina 2021
  Autori Brane Mikanović i Kristijan Popović
  Volumen 11
  Broj 2
  Strana od 351
  Strana do 358
  Veb adresa http://research.rs/wp-content/uploads/2021/06/2217-7337_v11_n02_p351.pdf

  Family and Continued Education of Primary School Students

  Časopis Sodobna pedagogika
  Godina 2020
  Autori Brane Mikanović, Vesna Trifunović i Gordana Budimir Ninković
  Volumen 71 (137)
  Broj 1
  Strana od 192
  Strana do 210

  Mediji u slobodnom vremenu učenika osnovne škole

  Časopis Zbornik radova učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić
  Godina 2018
  Autori Brane Mikanović i Milena Stojanović
  Broj 12
  Strana od 61
  Strana do 77

  Faktori ekološkog vaspitanja učenika osnovne škole

  DOI 10.7251/NSK1801077M
  Časopis Naša škola
  Godina 2018
  Autori Brane Mikanović
  Volumen XXIV
  Broj 1
  Strana od 77
  Strana do 93

  Motivisanost učenika osnovne škole za fizičko vaspitanje

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2017
  Autori Brane Mikanović
  Broj 2
  Strana od 307
  Strana do 324

  Interkulturalna osjetljivost učenika osnovne škole

  DOI 10.7251/NSK1601023P
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2017
  Autori Kristijan Popović i Brane Mikanović
  Volumen LXXVIII
  Broj 1-2
  Strana od 23
  Strana do 38

  STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS AS VICTIMS AND BULLIES, THEIR ACADEMIC SELF-CONCEPT AND INTERPERSONAL TRUST WITHIN THE FAMILY

  DOI 10.22190/FUPES1702283J
  Časopis Facta universitatis, Series: Physical Education and sport
  Godina 2017
  Autori Bisera Jevtić i Brane Mikanović
  Volumen 15
  Broj 2
  Strana od 283
  Strana do 293

  Interkulturne kompetencije učenika osnovne škole

  DOI 10.7251/RAD1624121M
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Brane Mikanović, Branka Kovačević, Bisera Jevtić i Kristijan Popović
  Broj 24
  Strana od 121
  Strana do 140

  Neformalno nasilje u srednjoj školi

  Časopis SINTEZE
  Godina 2016
  Autori Brane Mikanović i Marijana Maran
  Broj 9
  Strana od 65
  Strana do 81

  Pedagoško-metodološke vrednosti intervjuisanja u istraživanju neformalnog nasilja

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2016
  Autori Marijana Maran i Brane Mikanović
  Broj 1
  Strana od 43
  Strana do 60

  Interkulturne kompetencije nastavnika osnovne škole

  DOI 10.7251/FIZN1701179M
  Časopis Radovi Filozofskog fakulteta
  Godina 2016
  Autori Brane Mikanović i Kristijan Popović
  Broj 18
  Strana od 179
  Strana do 194

  Multicultural environment and peer violence in elementary school

  Časopis Pedagogija
  Godina 2015
  Autori Brane Mikanović i Bisera Jevtić
  Broj 4
  Strana od 459
  Strana do 474

  Unapređenje kvaliteta vježbi u univerzitetskoj nastavi

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2015
  Autori Brane Mikanović i Dragan Partalo
  Broj 3
  Strana od 441
  Strana do 456

  Znanja i vještine u nastavnim programima za mlađi školski uzrast

  DOI 10.5937/inovacije1402084Z
  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2014
  Autori Ivana Zečević, Brane Mikanović, Aleksandra Hadžić-Krnetić i Milica Drobac
  Broj 2
  Strana od 84
  Strana do 94
  Veb adresa http://www.inovacijeunastavi.rs/sr/27-2-7/

  Kulturne aktivnosti u slobodnom vremenu učenika razredne nastave

  Časopis SINTEZE
  Godina 2014
  Autori Brane Mikanović i Slavojka Panzalović
  Broj 6
  Strana od 59
  Strana do 74

  Ishodi učenja i standardi znanja u osnovnom obrazovanju

  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2014
  Autori Brane Mikanović
  Broj 1
  Strana od 84
  Strana do 93

  Primjena taksonomije vaspitno-obrazovnih ciljeva u analizi udžbenika prirode i društva

  Časopis UČITELJ
  Godina 2013
  Autori Drago Branković, Brane Mikanović i Dragan Partalo
  Broj 4
  Strana od 539
  Strana do 551

  Vrednosne orijentacije učenika osnove škole u slobodnom vremenu

  Časopis SINTEZE
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović
  Broj 4
  Strana od 53
  Strana do 69

  Neformalno nasilje u osnovnoj školi

  Časopis Pedagogija
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović i Kristijan Popović
  Broj 1
  Strana od 79
  Strana do 89

  Problemsko-otkrivajući model istraživačkog rada učenika

  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2012
  Autori Drago Branković i Brane Mikanović
  Broj 1
  Strana od 22
  Strana do 32

  Emancipatorsko vaspitanje - osnov razvoja partnerskih odnosa u nastavi

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2011
  Autori Drago Branković i Brane Mikanović
  Broj 7-8
  Strana od 581
  Strana do 595

  Socijalna pedagogija - naučna disciplina u razvoju

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2011
  Autori Brane Mikanović
  Broj 14
  Strana od 197
  Strana do 214

  Teorijske osnove istraživačkog rada učenika u savremenim didaktičkim teorijama

  Časopis Norma, časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2011
  Autori Brane Mikanović
  Broj 2/2009
  Strana od 139
  Strana do 151

  Pedagoški aspekti slobodnog vremena

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Brane Mikanović
  Broj 13
  Strana od 163
  Strana do 177

  Samoevaluacija studenata i kvalitet studiranja

  Časopis Pedagogija
  Godina 2010
  Autori Brane Mikanović i Milka Oljača
  Broj 2
  Strana od 295
  Strana do 303

  Istraživački rad učenika u obrazovno-vaspitnim strategijama

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2010
  Autori Brane Mikanović
  Broj 1-2
  Strana od 101
  Strana do 115

  Testiranje - naučnoistraživačka tehnika

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2009
  Autori Brane Mikanović
  Broj 66
  Strana od 203
  Strana do 215

  Pripremanje učenika za samousmjereno učenje

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2009
  Autori Brane Mikanović
  Broj 12
  Strana od 343
  Strana do 355

  Pedagoški aspekti istraživačkog rada učenika

  Časopis Nastava
  Godina 2009
  Autori Brane Mikanović
  Broj 1-2
  Strana od 65
  Strana do 77

  Modeli istraživačkih zadataka u nastavi srpskog jezika i poznavanja prirode

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2008
  Autori Brane Mikanović, Ljubica Jović, Smilja Drljić, Jelena Cicović i Nada Šijačić
  Broj 1-2
  Strana od 173
  Strana do 186

  Učenje rješavanjem istraživačkih zadataka u funkciji unapređivanja samostalnog i istraživačkog rada učenika

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2007
  Autori Brane Mikanović
  Broj 3-4
  Strana od 83
  Strana do 103

  Mišljenja učitelja o zadacima na kojima rade učenici razredne nastave

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2007
  Autori Brane Mikanović
  Broj 1-2
  Strana od 69
  Strana do 86

  Udžbenik kao sredstvo razvijanja kritičkog i kreativnog mišljenja učenika

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2006
  Autori Brane Mikanović
  Broj 9
  Strana od 399
  Strana do 408

  Potreba i mogućnost unapređenja rada stručnih aktiva

  Časopis Naša škola
  Godina 2005
  Autori Brane Mikanović i Rosa Radević
  Broj 3-4
  Strana od 111
  Strana do 127

  Efikasnost dopunske nastave matematike u četvrtom razredu osnovne škole

  Časopis Naša škola
  Godina 2004
  Autori Brane Mikanović
  Broj 1-2
  Strana od 123
  Strana do 139

Radovi sa skupova

  Rezultati ispita iz pedagoške grupe predmeta za porfesore Srednje škole unutrašnjih poslova - kvalitativna analiza

  Naučni skup Policija u obrazovnom sistemu
  Publikacija Zbornik radova - Policija u obrazovnom sistemu
  Godina 2024
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 69
  Strana do 79

  Determinisanost nastave na daljinu za vreme pandemije Kovid-19

  Naučni skup Pedagogija - juče, danas, sutra
  Publikacija Pedagogija - juče, danas, sutra
  Godina 2023
  Autori Brane Mikanović, Goran Aljetić i Kristijan Popović
  Strana od 63
  Strana do 70

  Distance education during the Covid-19 crisis in the Republic of Srpska

  Naučni skup International Scientific Conference "Education during Covid-19 pandemic: experience and lessons learned"
  Publikacija Education during Covid-19 pandemic: experience and lessons learned
  Godina 2023
  Autori Brane Mikanović, Goran Aljetić i Kristijan Popović

  Research of student activity in teaching - methodology dilemma

  Naučni skup 25th International scientific conference "Educational research and school practice"
  Publikacija Motivation in Education - between theory and practice
  Godina 2020
  Autori Brane Mikanović i Kristijan Popović

  Procene dece mlađeg školskog uzrasta o faktorima i vrednosnim orijentacijama u slobodnom vremenu

  Naučni skup Inovativni pristupi vaspitanju i obrazovanju: stanje, dileme i perspektive
  Publikacija Inovativni pristupi vaspitanju i obrazovanju: stanje, dileme i perspektive
  Godina 2019
  Autori Brane Mikanović i Branka Stanojević
  Strana od 225
  Strana do 241
  Veb adresa uf-pz.net>naučni-skup-2019

  Medijska pismenost i humanisitčko vaspitanje u slobodnom vremenu

  Naučni skup Humanističko vaspitanje i informacione tehnologije
  Publikacija Humanističko vaspitanje i informacione tehnologije
  Godina 2019
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 27
  Strana do 41

  Međugeneracijsko učenje u informacionom dobu

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti Društveno-humanističke nauke danas
  Publikacija Banjalučki novembarski susreti Društveno-humanističke nauke danas Rezimei
  Godina 2019
  Autori Nives Ličen, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Tamara Pribišev-Beleslin, Aleksandra Šindić, Brane Mikanović i Sanja Partalo

  Pedagogija doživljaja u književnom delu Ljubivoja Ršumovića

  Naučni skup Književno delo Ljubivoja Ršumovića
  Publikacija Književno delo Ljubivoja Ršumovića
  Godina 2019
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 443
  Strana do 456

  Tokovi razvoja pedagoške terminologije

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  DOI 10.7251/FILZBNS1718437M
  Publikacija Banjalučki novembarski susreti 2017
  Godina 2018
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 437
  Strana do 456

  Stavovi studenata društvenih i humanističkih nauka o jeziku, kulturi i obrazovanju

  Naučni skup Jezik, kultura, obrazovanje
  Publikacija Jezik, kultura, obrazovanje
  Godina 2018
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 279
  Strana do 298

  Pedagoško savjetovanje studenata sa invaliditetom

  Naučni skup Inkluzija studenata sa invaliditetom
  Publikacija Inkluzija studenata sa invaliditetom
  Godina 2018
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 92
  Strana do 113

  Metodološki pristupi istraživanju vršnjačkog nasilja

  Naučni skup Društvene devijacije
  DOI 10.7251/CMZ1803013M
  Publikacija NE NASILJU - jedinstven društveni odgovor
  Godina 2018
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 13
  Strana do 20

  Construction and validation of the social promotion and isolation questionnaire

  Naučni skup Modern Approaches To The Professional Development And Work of Preschool And Primary School Teachers
  Godina 2018
  Autori Brane Mikanović, Kristijan Popović i Đorđe Čekrlija

  Udžbenik i multimedijalni sistemi u obrazovanju i vaspitanju kao kulturno-potporni sistemi

  Naučni skup KULTURNO-POTPORNA SREDSTVA U FUNKCIJI NASTAVE I UČENJA
  Publikacija Kulturno-potprona sredstva u funkciji nastave i učenja
  Godina 2017
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 303
  Strana do 316

  Teorijsko-metodološki problemi (ne)saobraženosti pedagoške teorije i prakse

  Naučni skup NAUKA I STVARNOST
  DOI 10.7251/ZRNS1702151B
  Publikacija NAUKA I STVARNOST, TOM 2
  Godina 2017
  Autori Brane Mikanović i Drago Branković
  Strana od 151
  Strana do 161

  Pedagoške funkcije savremenog udžbenika

  Naučni skup Udžbenik u funkciji nastave i učenja
  Publikacija Udžbenik u funkciji nastave i učenja
  Godina 2016
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 479
  Strana do 488

  Humanističko vaspitanje u slobodnom vremenu i emancipacija ličnosti

  Naučni skup Humanističko i emancipatorsko vaspitanje
  Publikacija Humanističko i emancipatorsko vaspitanje
  Godina 2016
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 39
  Strana do 54

  Interkulturno vaspitanje - konstituenta evrointegracija

  Naučni skup NAUKA I EVROINTEGRACIJE
  DOI 10.7251/ZRNETOM11510033B
  Publikacija NAUKA I EVROINTEGRACIJE
  Godina 2016
  Autori Drago Branković i Brane Mikanović
  Strana od 33
  Strana do 46

  Humanističko vaspitanje i emancipacija ličnosti

  Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet 4
  Publikacija Humanistički ideali obrazovanja, vaspitanja i psihologije
  Godina 2015
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 223
  Strana do 235

  Kritičko mišljenje učenika utemeljeno na ishodima učenja

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Kritičko mišljenje - faktor razvoja nauke i društva
  Godina 2014
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 237
  Strana do 254

  Primjena Blumove taksonomije u analizi ishoda obrazovanja za osnovnu školu

  Naučni skup Dani primenjene psihologije
  Publikacija INDIVIDUALNE RAZLIKE, OBRAZOVANJE I RAD, Tematski zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić, Milica Drobac-Stupar, Ivana Zečević i Brane Mikanović
  Strana od 93
  Strana do 103

  Kvalitet osnovnog vaspitanja i obrazovanja

  Naučni skup KVALITET VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA
  Publikacija KVALITET VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA - zbornik 1
  Godina 2014
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 73
  Strana do 91

  Konceptualizacija vaspitanja i obrazovanja u procesu globalizacije

  Naučni skup NAUKA I SAVREMENI UNIVERZITET 3
  Publikacija SAVREMENE PARADIGME U NAUCI I NAUČNOJ FANTASTICI zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 385
  Strana do 397

  Mediji i njihov doprinos nasilju i zlostavljanju mladih

  Naučni skup NASILJE I ZLOSTAVLJANJE MLADIH
  Publikacija NASILJE I ZLOSTAVLJANJE MLADIH
  Godina 2014
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 63
  Strana do 76

  Znanja i vještine u nastavnim programima za stariji školski uzrast

  Naučni skup Naučni skup: Banjalučki novembarski susreti – Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti, Filozofski fakultet, Banja Luka
  Publikacija Naučni skup: Banjalučki novembarski susreti – Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti, Filozofski fakultet, Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Ivana Zečević, Brane Mikanović, Milica Drobac-Stupar i Aleksandra Hadžić

  Slobodno vrijeme i fakultetske obaveze studenata

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija VRIJEDNOSTI I PROTIVURJEČJA DRUŠTVENE STVARNOSTI
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović i Dragan Partalo
  Strana od 165
  Strana do 178

  Humanističko razvojne paradigme univerzitetskog obrazovanja

  Naučni skup NAUKA I SAVREMENI UNIVERZITET 2
  Publikacija Humanizacija univerziteta
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 52
  Strana do 65

  Aktuelnost ideja Branka Rakića o disciplini

  Naučni skup ŽIVOT I DJELO BRANKA RAKIĆA
  Publikacija ŽIVOT I DJELO BRANKA RAKIĆA
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 331
  Strana do 342

  Ciljevi i ishodi fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi

  Naučni skup Fizička kultura i moderno društvo
  Publikacija Fizička kultura i moderno društvo
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 211
  Strana do 222

  Medijska kultura učenika osnovne škole

  Naučni skup TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE
  Publikacija TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE stanje i problemi, ciljevi i mogućnosti, promjene i perspektive 7
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 781
  Strana do 797

  Iskustveno učenje u profesionalnom razvoju pedagoga

  Naučni skup Pedagog između teorije i prakse
  Publikacija Pedagog između teorije i prakse
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 171
  Strana do 182

  Interkulturalnost u očima nastavnika - problemi i perspektive

  Naučni skup PEDAGOGIJA I KULTURA
  Publikacija PEDAGOGIJA I KULTURA 3
  Godina 2013
  Autori Bisera Jevtić i Brane Mikanović
  Strana od 129
  Strana do 140

  Modeli isksutvenog učenja i profesionalni razvoj nastavnika

  Naučni skup Nastava i učenje - ciljevi, standardi, ishodi
  Publikacija Nastava i učenje - ciljevi, standardi, ishodi
  Godina 2012
  Autori Drago Branković i Brane Mikanović
  Strana od 131
  Strana do 146

  Savremena škola u društvu znanja

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija DRUŠTVO ZNANJA I LIČNOST: PUTEVI I STRANPUTICE (DE)HUMANIZACIJE
  Godina 2012
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 111
  Strana do 126

  Inoviranje univerzitetske nastave u funkciji kvaliteta obrazovanja

  Naučni skup NAUKA I SAVREMENI UNIVERZITET 1
  Publikacija OBRAZOVANJE I SAVREMENI UNIVERZITET
  Godina 2012
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 44
  Strana do 57

  Ciljevi, kompetencije i ishodi vaspitanja i obrazovanja u savremenoj školi

  Naučni skup SCHOOL AS A FACTOR IN DEVELOPMENT OF THE NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY AND PRO/EUROPEAN VALUES
  Publikacija ŠKOLA KAO ČINILAC RAZVOJA NACIONALNOG I KULTURNOG IDENTITETA I PROEVROPSKIH VREDNOSTI/SCHOOL AS A FACTOR IN DEVELOPMENT OF THE NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY AND PRO/EUROPEAN VALUES
  Godina 2012
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 95
  Strana do 104

  Informalno obrazovanje u koncepciji cjeloživotnog učenja

  Naučni skup VASPITANJE ZA HUMANE ODNOSE PROBLEMI I PERSPEKTIVE
  Publikacija VASPITANJE ZA HUMANE ODNOSE PROBLEMI I PERSPEKTIVE
  Godina 2011
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 564
  Strana do 573

  Stavovi mladih o vrijednostima sporta

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Kultura i obrazovanje - determinante društvenog progresa
  Godina 2010
  Autori Brane Mikanović, Draženko Jorgić i Dragan Partalo
  Strana od 347
  Strana do 358

  Vrijednosne orijentacije i slobodno vrijeme

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Kultura i obrazovanje - determinante društvenog progresa
  Godina 2010
  Autori Drago Branković i Brane Mikanović
  Strana od 311
  Strana do 326

  Savremeni udžbenik i istraživački rad učenika

  Naučni skup INOVACIJE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU - VREDNOVANJE
  Publikacija INOVACIJE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU - VREDNOVANJE
  Godina 2009
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 136
  Strana do 144

Ostali radovi

  Roditelji o stvaralaštvu predškolske djece u slobodnom vremenu

  Godina 2020
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 81
  Strana do 92

  Obrazovanje za održivi razvoj u inicijalnom profesionalnom razvoju vaspitača predškolske djece

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci - Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem
  ISSN/ISBN 978-99976-38-27-4
  Godina 2019
  Autori Tamara Pribišev-Beleslin, Sanja Partalo, Aleksandra Šindić-Radić, Brane Mikanović i Nives Ličen
  Strana od 9
  Strana do 26

  Analiza Nastavnog plana i programa za osnovne škole u Republici Srpskoj

  Izdavač Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Save the Children
  Godina 2012
  Autori Ivana Zečević, Brane Mikanović, Aleksandra Hadžić-Krnetić i Milica Drobac-Stupar

Knjige

  Interkulturalne kompetencije nastavnika i učenika

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99976-38-21-2
  Godina 2019
  Autori Kristijan Popović i Brane Mikanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 174

  Čitanka za treći razred osnovne škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-302-3
  Godina 2017
  Autori Sanja Macura i Brane Mikanović
  Tip knjige osnovni udžbenik

  (NE)DISCIPLINA U VASPITANJU

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-38-04-5
  Godina 2017
  Autori Brane Mikanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 184

  STUDENTS WITH DISABILITIES TRAINING

  Izdavač CENTAR MODERNIH ZNANJA BANJA LUKA
  ISBN 978-99976-722-1-6
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić, Tanja Stanković - Janković, Tanja Vujić, Margareta Skopljak, Brane Mikanović, Amra Džindo, Nebojša Macanović i Matjaž Debevc
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Obuka studenata s invaliditetom

  Izdavač Centar modernih znanja Banja Luka
  ISBN 9789997672216
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić, Tanja Stanković - Janković, Tanja Vujić, Margareta Skopljak, Brane Mikanović, Amra Džindo, Nebojša Macanović i Matjaž Debevc
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Vaspitanje i slobodno vrijeme

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-59-92-2
  Godina 2017
  Autori Drago Branković i Brane Mikanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 223

  OSNOVE PEDAGOGIJE

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-89-2
  Godina 2017
  Autori Brane Mikanović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 269

  NAUČNI RAZVOJ PEDAGOGIJE I PODRUČJA VASPITANJA

  Izdavač "Grafomark" Laktaši
  ISBN 978-99955-92-62-2
  Godina 2016
  Autori Brane Mikanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 268

  PEDAGOGIJA - osnovna znanja o vaspitanju

  Izdavač "Grafomark" Laktaši
  ISBN 978-99955-92-50-9
  Godina 2015
  Autori Brane Mikanović i Bisera Jevtić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 311

  ISTRAŽIVAČKI RAD UČENIKA teorijske osnove i modeli

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-24-3
  Godina 2012
  Autori Brane Mikanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 249

  VRŠNJAČKO NASILJE

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-10-6
  Godina 2010
  Autori Nenad Suzić, Drago Branković, Mile Ilić, Draženko Jorgić, Brane Mikanović i Bisera Jevtić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 144

  Slika o sebi i prevencija poremećaja u ponašanju mladih

  Izdavač "Štamparija Fojnica" D. D. Fojnica
  ISBN 978-9958-585-79-1
  Godina 2010
  Autori Arzija Mahmutović, Brane Mikanović, Avdo Hebib, Gorjana Koledin, Halid Ganija i Osman Jašarević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 144

  Slobodno vrijeme mladih

  Izdavač "Štamparija Fojnica" D.D Fojnica
  ISBN 978-9958-585-87-6
  Godina 2010
  Autori Arzija Mahmutović, Brane Mikanović, Avdo Hebib, Gorjana Koledin, Halid Ganija i Osman Jašarević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 106

Projekti

Obrazovanje za održivi razvoj na ranom uzrastu i međugeneracijsko učenje

Koncepti koje ćemo istraživati su održivi razvoj, obrazovanje u zajednici, ekologija učenja i odnosa, univerzitetsko, predškolsko, školsko i postformalno obrazovanje. Istraživački kontekst je proistekao iz bilateralnog projekta BiH i Slovenije pod nazivom Očuvanje životne sredine: vaspitanje i obrazovanje u zajednici koji je u toku. Naše istraživanje zasniva se na tezi da je za podršku i razvoj održivosti u okruženju i dobrobiti zajednice potrebna edukacija za sve generacije ...

Broj projekta 1251307
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
Projektni tim doc. dr Želimir Dragić
Snježana Jovanović
doc. dr Dragan Partalo
prof. dr Sanja Partalo
prof. dr Brane Mikanović
prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Adrijana Jevtić Višnjić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2020.
Završetak projekta 10.07.2024.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Dječije stvaralaštvo u predškolskim ustanovama

Interdisciplinarni naučnoistraživački projekat Dječije stvaralaštvo u predškolskim ustanovama polazi od pretpostavke da je stvaralaštvo opšta, djetetu imanentna tendencija razvoja, a nastaje iz unutrašnje potreba da istražuje svijet oko sebe i stvaralački prerađuje elemente svog iskustva. U institucijama predškolskog vaspitanja djeca...

Broj projekta 1251304
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Projektni tim prof. dr Svetozar Bogojević
prof. dr Sanja Partalo
Jasmina Bećirović
prof. dr Jelenka Pandurević
Vladana Gajić
prof. dr Brane Mikanović
doc. mr Biljana Smailagić
prof. dr Biljana Babić
prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
prof. dr Miroslav Drljača
mr Danijel Dojčinović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 17.05.2021.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM

Očuvanje životne sredine: vaspitanje i obrazovanje u zajednici (Komparativna analiza između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine)

Glavni cilj istraživanja se odnosi na identifikovanje, proučavanje i komparaciju programe/kurikulume i ekološke metodičke strategije u različitim grupama i okruženju s akcentom na predškolsko vaspitanje i neformalno obrazovanje u zajednici odraslih i starijih odraslih...

Broj projekta 1251302
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
Projektni tim prof. dr Sanja Partalo
prof. dr Brane Mikanović
prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Milana Damjenić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.10.2021.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Tranzicija sa studija na posao studenata sa invaliditetom u visokom obrazovanju Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Cilj projekta je olakšavanje i ubrzavanje studija za studente sa invaliditetom, s jedne strane, i približavanje tržišta rada ovim studentima kako bi im studij bio olakšan i kako bi se po završetku studija što prije zapošljavali, s druge strane.

Broj projekta 0830042
Status Neaktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Draženko Jorgić
Projektni tim prof. dr Margareta Skopljak
prof. dr Nebojša Macanović
prof. dr Dragan Matić
Željana Kovačević
prof. dr Ljiljana Jerković
prof. dr Brane Mikanović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2015.
Završetak projekta 14.10.2018.
Vrijednost projekta 144664.0 BAM