Navigacija

prof. dr Verica Petrović
vanredni profesor

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za sestrinstvo
 • Medicinski fakultet - Katedra za porodičnu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Porodična medicina vanredni profesor 27. januar 2022.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07PM Porodična medicina
ISM13PM Porodična medicina
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18NJPZZPZ Njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, porodici i zajednici
OBA18PZ Promocija zdravlja
OZNJ07NJPZZP Njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici
OZNJ16NJPZZPZ Njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, porodici i zajednici
OZNJ16PZ Promocija zdravlja
OS18NJPZZPZ Njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, porodici i zajednici
OS18PZ Promocija zdravlja

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Dyslipidemias in patients with diabetes mellitus type 2 - a cumulative impact on coronary artery disease occurance

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2023
  Autori Kosana Stanetić, Marijana Radanović Knežević, Verica Petrović, Suzana Savić, Dijana Tomić Prodanović i Brankica Marković
  Volumen 14
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 13

  Upotreba benzodijazepina u ambulantama porodične medicine

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2023
  Autori Verica Petrović, Sanja Alavanja, Kosana Stanetić i Suzana Savić
  Volumen 13
  Broj 1-2
  Strana od 108
  Strana do 116

  Prevalence of prediabetes in preobese and obese adults and determination of their risk for diabetes

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2023
  Autori Kosana Stanetić, Dijana Tomić Prodanović, Verica Petrović, Radojka Bijelić, Mirko Stanetić i Marijana Radanović Knežević
  Volumen 13
  Broj 1-2
  Strana od 84
  Strana do 94

  Procena stila života kod osoba obolelih od dijabetes mellitusa tip 2 sa registrovanom retinopatijom

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2022
  Autori Snežana Matić Milutinović, Dragana Stojisavljević, Verica Petrović, Kosana Stanetić i Suzana Savić
  Volumen 10-12
  Broj 1-3
  Strana od 3
  Strana do 14

  Assessment of tje presence of anxiety, depression and stress with chronic diseases

  DOI 10.26601/rsp.aprs.22.2
  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2022
  Autori Kosana Stanetić, Davorka Plećaš, Verica Petrović, Suzana Savić i Mirko Stanetić
  Volumen 12
  Broj 1-3
  Strana od 22
  Strana do 33

  The Influence of Different Risk Factors on COVID-19 Outcomes in Adult patients- An Observational -Descriptive Study

  DOI DOI:10.5644/ama2006-124-348
  Časopis Acta Medica Academica
  Godina 2021
  Autori Kosana Stanetić, Bojan Stanetić, Verica Petrović, Brankica Marković, Vesna Kević, Nevena Todorović i Mirko Stanetić
  Volumen 2
  Broj 50
  Strana od 308
  Strana do 316

  Prescribing pattern of bensodiazepines in outpatients without a diagnosis of mental disorders – Retrospective study.

  DOI DOI:10.5937/opmed2102001S
  Časopis Opšta medicina
  Godina 2021
  Autori Kosana Stanetić, Verica Petrović, Zaim Jatić, Bojan Stanetić, Vesna Kević, Mirko Stanetić, Jelena Matović i Brankica Marković
  Volumen 27
  Broj 1-2
  Strana od 1
  Strana do 10
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/351533732_Prescribing_pattern_of_benzodiazepines_in_outpatients_without_a_diagnosis_of_mental_disorders_Retrospective_study

  ASSOCIATION BETWEEN MICROVASCULAR COMPLICATIONS AND GLYCATED HEMOGLOBIN IN PATIENTS WITH DIABETES

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2020
  Autori Biljana Lakić, Verica Petrović, Kosana Stanetić i Suzana Savić
  Volumen 73
  Broj 9-10
  Strana od 277
  Strana do 283
  Veb adresa https://dlv.org.rs/casopis-medicinski-pregled/casopis-medicinski-pregled-arhiva/

  Screening of undiagnosed depression among elderly primary care patients: a cross-sectional study from the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.17392/1103-20
  Časopis MEDICINSKI GLASNIK
  Godina 2020
  Autori Kosana Stanetić, Verica Petrović, Bojan Stanetić, Vesna Kević, Mirko Stanetić, Jelena Matović, Srebrenka Kusmuk i Maja Račić
  Volumen 17
  Broj 1
  Strana od 200
  Strana do 205
  Veb adresa http://ljkzedo.ba/medicinski-glasnik/

  Detection of diabetic polyneuropathy in the family medicine clinics by using monofilament

  DOI 10.2298/VSP200226053L
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2020
  Autori Biljana Lakić, Verica Petrović, Maja Račić i Kosana Stanetić
  Volumen Online First May
  Broj 00
  Strana od 53
  Strana do 53

  Detekcija periferne arterijske bolesti kod pacijenata sa tipom 2 dijabetes melitusa u ambulanti porodične medicine

  DOI 10.7251/BII1902128L
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2019
  Autori Biljana Lakić, Saša Turajlić i Verica Petrović
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 128
  Strana do 135

  The Presence of Stress, Burnout Syndrome and the Most Important Causes of Working Stress Among Physicians in Primary Health Care – an Observational Study from Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.5644/ama2006-124.254
  Časopis Acta Medica Academica
  Godina 2019
  Autori Kosana Stanetić, Verica Petrović, Brankica Marković i Bojan Stanetić
  Volumen 148
  Broj 2
  Strana od 159
  Strana do 166
  Veb adresa http://www.ama.ba/index.php/ama

  Analysis of stress level and burnout syndrome among physicians of different medical specialties in primary health care.

  DOI 10.7251/BII1901038S
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2019
  Autori Kosana Stanetić, Brankica Marković, Verica Petrović i Bojan Stanetić
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 38
  Strana do 46
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/godiste-10-broj-1-jun-2019/

  The Influence of Different Risk Factors on COVID-19 Outcomes in Adult Patients - An Observational-Descriptive Study.

  DOI DOI: 10.5644/ama2006-124.348
  Časopis Acta Medica Academica
  Godina 2019
  Autori Kosana Stanetić, Bojan Stanetić, Verica Petrović, Brankica Marković, Vesna Kević, Nevena Todorović i Mirko Stanetić
  Volumen 50
  Broj 2
  Strana od 308
  Strana do 316

  Upotreba antibiotika u odnosu na preporuke za liječenje akutnih respiratornih infekcija u porodičnoj medicini

  DOI 10.26601/rsp.aprs.19.6
  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2019
  Autori Brankica Marković, Kosana Stanetić, Verica Petrović i Zoran Mijatović
  Volumen 9
  Broj 1-2
  Strana od 105
  Strana do 114
  Veb adresa http://www.respiratio.info/index.php/sr/?option=com_content&view=article&id=82

  Evaluation of emotional distress in people with diabetes mellitus

  DOI https://doi.org/10.2298/VSP160814022P
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2019
  Autori Verica Petrović, Vesna Vidaković i Ornela Jelisavac
  Volumen 76
  Broj 4
  Strana od 437
  Strana do 441

  Prevalence of metabolic syndrome and the association with socio-demographic characteristics in adult population of Banja Luka.

  DOI 10.2298/VSP160716346P
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2018
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović i Ljiljana Stanivuk
  Volumen 75
  Broj 5
  Strana od 447
  Strana do 452
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8450/2018/0042-84501805447P.pdf

  Patient with pleural empyema - Case report

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2018
  Autori Vesna Kević, Kosana Stanetić, Verica Petrović i Suzana Savić
  Volumen 8
  Broj 1-2
  Strana od 208
  Strana do 2012

  Stanje ishranjenosti djece predškolskog uzrasta

  Časopis Medicina danas
  Godina 2012
  Autori Milena Todorović, Ljiljana Stanivuk, Marin Kvaternik i Verica Petrović
  Volumen 11
  Broj 4-6
  Strana od 159
  Strana do 162

  Konzumiranje alkohola među srednjoškolskom omladinom

  Časopis Medicina danas
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Stanivuk, Dragana Stojisavljević, Dušanka Danojević i Verica Petrović
  Volumen 11
  Broj 4-6
  Strana od 159
  Strana do 162
  Veb adresa http://medicinadanas.info/index.php/arhiva-publikacije/arhiva

  Analiza primjene kliničkog vodiča u liječenju pacijenata sa dijabetes melitusom u Domu zdravlja Banja Luka

  Časopis Medicina danas
  Godina 2010
  Autori Suzana Savić, Kosana Stanetić, Nataša Pilipović-Broćeta, Verica Petrović i Gordana Tešanović
  Volumen 9
  Broj 7-12
  Strana od 203
  Strana do 208
  Veb adresa http://www.medicinadanas.info/index.php/arhiva-publikacije/2010godina

  Analiza zastupljenosti pušenja, stepena promjena pušačkog statusa, i prisustva pridruženih bolesti kod pacijenata liječenih u Edukativnom centru porodične medicineDoma zdravlja Banja Luka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2010
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, Nataša Pilipović-Broćeta, Verica Petrović i Gordana Tešanović
  Volumen 41
  Broj 1
  Strana od 57
  Strana do 63

  Učestalost pojedinih faktora rizika za kardiovaskularne bolesti kod osoba sa visokim rizikom za nastanak fatalnih kardiovaskularnih događaja u narednih 10 godina

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović, Duško Vulić, Ljiljana Stanivuk i Snježana Popović-Pejičić
  Volumen 38
  Broj 2
  Strana od 53
  Strana do 58

  Učestalost metaboličkog sindroma kod osoba sa abdominalnom gojaznošću i njegova povezanost sa kardiovaskularnim oboljenjima

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović, Duško Vulić, LJiljana Stanivuk i Snježana Popović-Pejičić
  Volumen 38
  Broj 1
  Strana od 19
  Strana do 23

  Ishranjenost adolescenata starosti od 14 do 18 godina u gradu Banja Luka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2006
  Autori Ljiljana Stanivuk, Dragana Stojisavljević, Vesna Petković i Verica Petrović
  Volumen 37
  Broj 1
  Strana od 29
  Strana do 32

  Prevalence of Mental and Social Disorders in Adults Attending Primary Care Centers in Bosnia and Herzegovina

  Časopis CROATIAN MEDICAL JOURNAL
  Godina 2006
  Autori Teresa Broers, Geoffrey Hodgetts, Olivera Batić-Mujanović, Verica Petrović, Melida Hasanagić i Marshall Godwin
  Volumen 47
  Broj 3
  Strana od 478
  Strana do 484
  Veb adresa https://hrcak.srce.hr/index.php?id_clanak=4185&show=clanak

  Prevalencija faktora rizikaza nastanak ateroskleroze na krvnim sudovima vrata kod pacijenata liječenih u domu zdravlja Banja Luka.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2005
  Autori Verica Petrović
  Volumen 36
  Broj 2
  Strana od 87
  Strana do 91

Radovi sa skupova

  Uticaj fizičke aktivnosti na regulaciju hipertenzije

  Naučni skup 6.Međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2022
  Autori Verica Petrović, Milena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, Kosana Stanetić, Nevena Todorović i Suzana Savić
  Strana od 152
  Strana do 161

  Zastupljenost antidepresiva i benzodijazepina u tretmanu pacijenata sa dijabetes mellitus-om tip 2.

  Naučni skup 6.Međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2022
  Autori Verica Petrović, Aleksandar Milićević, Kosana Stanetić i Suzana Savić
  Strana od 145
  Strana do 152

  Riziko faktori za obolijevanje od COVID-19

  Naučni skup 6. Međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2022
  Autori Kosana Stanetić, Miloš Grujić, Aleksandra Grujić, Verica Petrović, Nevena Todorović i Tamara Resanović
  Strana od 93
  Strana do 100

  Učestalost poremećaja spavanja kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom

  Naučni skup 6. Međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2022
  Autori Suzana Savić, Vesna Dragosavac, Kosana Stanetić, Verica Petrović i Milena Francuz-Jovičić
  Strana od 79
  Strana do 86

  Nove smjernice u tretmanu astme

  Naučni skup 16. Dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem "Porodična medicina-odgovornost za zdravlje zajednice"
  Publikacija 16. Dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem "Porodična medicina-odgovornost za zdravlje zajednice"
  Godina 2021
  Autori Milena Francuz-Jovičić, Suzana Savić, Jelena Marin, Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović i Draško Kuprešak
  Strana od 14
  Strana do 24

  The assessment of cardiovascular risk in adult population of Derventa municipality

  Naučni skup European Conference of Family Doctors, WONCA EUROPE 2020
  Publikacija European Conference of Family Doctors, WONCA EUROPE 2020
  Godina 2020
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Mladen Šukalo i Rodoljub Krstović

  Characteristics on alcohol consumption in secondary school students

  Naučni skup European Conference of Family Doctors- WONCA EUROPE Conference 2020., Virtual Conference
  Publikacija European Conference of Family Doctors- WONCA EUROPE Conference 2020., Virtual Conference
  Godina 2020
  Autori Kosana Stanetić, Verica Petrović, Brankica Marković i Slavica Trifković Perić

  Bronhiektazije-Prikaz slučaja

  Naučni skup Stres i kako protiv njega
  Publikacija "Stres i kako protiv njega?!" Konferencija 14. Dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem - Zbornik sažetaka i odabranih radova u cijelosti, ur. doc. dr Suzana Savić
  Godina 2019
  Autori Davorka Plećaš, Suzana Savić i Verica Petrović
  Strana od 87
  Strana do 91

  Pneumonija/ Prikaz slučaja

  Naučni skup "Stres i kako protiv njega?!" Konferencija 14. Dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem - Zbornik sažetaka i odabranih radova u cijelosti, ur. doc. dr Suzana Savić
  Publikacija "Stres i kako protiv njega?!" Konferencija 14. Dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem - Zbornik sažetaka i odabranih radova u cijelosti, ur. doc. dr Suzana Savić
  Godina 2019
  Autori Biljana Lakić, Suzana Savić, Gordana Tešanović, Verica Petrović i Kosana Stanetić
  Strana od 19
  Strana do 23

  Seksualna aktivnost adolescenata

  Naučni skup "Stres i kako protiv njega?!" Konferencija 14. Dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem - Zbornik sažetaka i odabranih radova u cijelosti, ur. doc. dr Suzana Savić
  Publikacija "Stres i kako protiv njega?!" Konferencija 14. Dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem - Zbornik sažetaka i odabranih radova u cijelosti, ur. doc. dr Suzana Savić
  Godina 2019
  Autori Slavica Trifković Perić, Kosana Stanetić, Verica Petrović i Suzana Savić
  Strana od 11
  Strana do 18

  UPOTREBA "CHA2DS2 VASCS" U PROCJENI RIZIKA ZA NASTANAK MOŽDANOG UDARA

  Naučni skup III Kongres opšte i porodične medicine Crne Gore sa međunarodnim učešćem "Briga o zdravlju, najveći izazovi izabranih doktora", Budva, Crna Gora
  Publikacija III Kongres opšte i porodične medicine Crne Gore sa međunarodnim učešćem "Briga o zdravlju, najveći izazovi izabranih doktora", Budva, Crna Gora
  Godina 2019
  Autori Suzana Savić, Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović i Vesna Kević
  Strana od 25
  Strana do 26

  Socio-demografske i antropometrijske karakteristike, kvalitet glikoregulacije i drugi riziko faktori kod pacijenta s tipom 2 šećerne bolesti u Republici Srpskoj

  Naučni skup 2. kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka i odabranih radova u cjelosti 2. kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Stanivuk, Snježana Popović-Pejičić, Dragana Stojisavljević i Verica Petrović
  Strana od 221
  Strana do 234
  Veb adresa https://www.scribd.com/document/341783183/Knjiga-sa%C5%BEetaka-i-odabranih-radova-u-cjelosti

  Povezanost metaboličkog sindroma sa pojavom kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa

  Naučni skup 2. KONGRES ENDOKRINOLOGA I DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka i odabranih radova u cjelosti 2. kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Verica Petrović, Snježana Popović-Pejičić i Ljiljana Stanivuk
  Strana od 281
  Strana do 292
  Veb adresa file:///C:/Users/HP/dizajn/Desktop/IZBORI/IZBOR%20VANREDNI%20PROFESOR/PETROVIC.pdf

  Procjena informisanosti žena o značaju Papa testa

  Naučni skup Osmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija U: Zbprnik radova Osmog međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2016
  Autori Nataša Pilipović-Broćeta, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Suzana Savić i Gordana Tešanović
  Strana od 295
  Strana do 300

  Šta je novo u sekundarnoj prevenciji koronarnih bolesnika u Republici Srpskoj - Rezultati Roscops V

  Naučni skup Zbornik radova i sažetaka Četvrtog međunarodnog kongresa kardiologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka Četvrtog međunarodnog kongresa kardiologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Duško Vulić, D Đekić, Draško Kuprešak, Nevena Todorović, Kosana Stanetić, Sanja Tešanović, Suzana Savić, Verica Petrović, Nataša Pilipović-Broćeta, Brankica Marković, Biljana Đukić, Snežana Matić-Milutinović, Biljana Mlađenović, M Šarac-Vojvodić, Radana Grahovac, Anastasija Stokanović, Gordana Maravić Oplakan, D Katić, I Topić, T Bošnjak i Danijel Atijas
  Strana od 10
  Strana do 19

  Pojava depresije kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad i sport
  Publikacija Zbornik radova 2 Šestog međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Godina 2013
  Autori Verica Petrović, Kosana Stanetić, Danijela Lulić, Jelena Zolak- Marjanović, Suzana Savić i Gordana Tešanović
  Strana od 240
  Strana do 247

  Tretman hipertenzivnih pacijenata u Edukativnom centru porodične medicine u Banjaluci

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad i sport
  Publikacija Zbornik radova 2 Četvrtog međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Godina 2011
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović, Nataša Pilipović-Broćeta, Kosana Stanetić i Suzana Savić
  Strana od 275
  Strana do 280

  Analiza zastupljenosti pušenja, stepena promjena pušačkog statusa i prisustva pridruženih bolesti kod pacijenata liječenih u Edukativnom centru porodične medicine u Domu zdravlja Banja Luka

  Naučni skup Majski pulmološki dani 2010
  Publikacija Zbornik radova kongresa "Majski pulmološki dani 2010"; Banja Luka: Scr Med 2010.
  Godina 2010
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, Nataša Pilipović-Broćeta, Verica Petrović i Gordana Tešanović
  Strana od 57
  Strana do 63

  Tretman pacijenata sa hipertenzijom u porodičnoj mediciniu Domu zdravlja u Banjaluci

  Naučni skup "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija U: Zbornik radova 2 Trećeg međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2009
  Autori Verica Petrović, Nataša Pilipović-Broćeta, Radojka Perić i Jelena Lučić
  Strana od 83
  Strana do 87

  Uloga porodičnog ljekara u redukciji faktora rizika kod pacijenata sa dijagnozom angine pektoris

  Naučni skup "Zdravlje za sve"-perspektive zdravlja u 21. vijeku
  Publikacija U: Zbornik radova internacionalnog kongresa "Zdravlje za sve" - perspektive zdravlja u 21. vijeku
  Godina 2003
  Autori Kosana Stanetić i Verica Petrović
  Strana od 242
  Strana do 249

Ostali radovi

  Učestalost COVID 19 infekcije kod pacijenata na metadonskoj supstitucionoj terapiji iz ugla porodične medicine

  Godina 2022
  Autori Davorka Plećaš, Kosana Stanetić, Suzana Savić i Verica Petrović

  The Impact of Lifestyle on the Occurance of Metabolic Syndrome in Adult Citizen of Banja Luka

  Izdavač Scripta Medica
  Godina 2022
  Autori Verica Petrović, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, Biljana Lakić i Mirna Popović
  Strana od 71
  Strana do 71

  Prevalence of Hearth Attack, Stroke and Risk Factors for Cardiovascular Disease in Patients With Diabetes

  Izdavač Scripta Medica
  Godina 2022
  Autori Kosana Stanetić, Vesna Kević, Mirko Stanetić, Verica Petrović i Bojan Stanetić
  Strana od 32
  Strana do 32

  The assessement of cardiovascular risk in adult population of Derventa municipality

  Godina 2020
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Mladen Šukalo i Rodoljub Krstović

  Characteristics on alcohol consumption in secondary school students

  Godina 2020
  Autori Kosana Stanetić, Verica Petrović, Brankica Marković i Trifković Perić Slavica

  Association of daily sleepiness with chronic diseases in family medicine patients in Bosnia and Herzegovina

  Godina 2018
  Autori Zaim Jatić, Danijela Umićević, Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Nataša Trifunović, Suzana Savić, Maja Račić, Amra Zalihić i Mladen Šukalo
  Strana od 81

  Vodič za praktičnu primjenu novih oralnih antikoagulanasa - za doktore porodične medicine

  Izdavač Udruženje doktora porodične medicne RS, Udruženje kardiologa RS, Udruženje neurologa RS
  Godina 2017
  Autori Siniša Miljković, Draško Kuprešak, Dragan Unčanin, Račić Maja, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Stojana Petrović, Verica Petrović i Nevena Todorović
  Strana od 1
  Strana do 20

  Praktikum za specijalizante porodične medicine

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Verica Petrović, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, Mladen Šukalo, Zora Kremenović i Brankica Marković
  Strana od 1
  Strana do 120

  Mentorstvo za specijalizaciju iz porodične medicine u periodu 2014. do 2016. godine

  Izdavač Katedra za porodičnu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Verica Petrović

  Član komisije za odbranu specijalizantskih projekata za školsku 2015/16 godinu

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Verica Petrović

  Procjena emocionalnog distresa kod osoba oboljelih od dijabetesa (specijalizantski projekat)

  Izdavač Katedra porodične medicine, Edukativni centar porodične medicine, Dom zdravlja Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Vesna Vidaković, Ornela Jelisavac i Verica Petrović

  Skripta za specijalizante porodične medicine

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka, Katedra porodične medicine
  Godina 2016
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Suzana Savić, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, Sanja Tešanović, Mladen Šukalo, Rajna Tepić, Zora Kremenović, Brankica Marković i Vedrana Antonić-Komljenović
  Strana od 5
  Strana do 213

  saradnik na projektu: Project „Developing and Advancing Modern Sustainable Public Health Strategies, Capacities and Services to Improve Population Health in Bosnia and Herzegovina“ – Cardiovascular Diseases Risk Assessment and Menagement (CVRAM)

  Izdavač Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), World Health Organization (WHO)
  Godina 2016
  Autori Verica Petrović

  Povezanost promjena na očnom dnu i metaboličke regulacije oboljelih od šećerne bolesti tip 2.

  Izdavač Srpsko lekarsko društvo, Unit of diabetes
  Godina 2015
  Autori LJiljana Stanivuk, Snježana Popović-Pejičić, Dragana Stojisavljević i Verica Petrović
  Strana od 57
  Strana do 57

  Član komiisije za odbranu specijalizantskih projekata za školsku 2014/15. godinu

  Izdavač Katedra za porodičnu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2015
  Autori Verica Petrović

  Učestalost anksioznosti i depresije kod pacijenata sa malignim oboljenjem (specijalizantski projekat)

  Izdavač Katedra porodične medicine Edukativni centar porodične medicine, Dom zdravlja Banja Luka
  Godina 2015
  Autori Radojka Savić, Magdalena Aničtć i Verica Petrović

  saradnik na Projektu "Jačanje sestrinstva u BiH"

  Izdavač Fondacija Fami
  Godina 2015
  Autori Verica Petrović

  Član komisije za odbranu specijalizantskih projekata za školsku 2013/14. godinu

  Izdavač Katedra porodične mediicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Verica Petrović

  Mentorstvo za specijalizaciju iz porodične medicine u periodu od 2002. do 2014. godine

  Izdavač Katedra za porodičnu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Verica Petrović

  Program dodatne edukacije iz porodične medicine za medicinske sestre/tehničare.

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. Banja Luka: Makoprint, 2014.
  Godina 2014
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Suzana Savić, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta i Mladen Šukalo

  Značaj faktora rizika kod karcinoma dojke (specijalizantski projekat)

  Izdavač Katedra porodične medicine, Edukativni centar porodične medicine, Dom zdravlja Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Gordana Radanović, Aleksandra Stupar-Radić i Verica Petrović

  Prevalence of depression in patients with diabetes mellitus type 2

  Godina 2013
  Autori Verica Petrović, Danijela Lulić, Jelena Marjanović Zolak, Kosana Stanetić i Gordana Tešanović
  Strana od 210
  Strana do 210

  saradnik na Projektu "Procjena kvalitetaa glikoregulacije i prisustva vaskularnih komplikacija u osoba sa šećernom bolešću u Republici Srpskoj"

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Verica Petrović

  saradnik na Projektu "Program dodatne edukacije iz porodične medicine za medicinske sestre/tehničare Republike Srpske"

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Katedra porodične medicine
  Godina 2013
  Autori Verica Petrović

  Skripta iz porodične medicine za specijalizante iz porodične medicine.

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. Banja Luka, 2013
  Godina 2013
  Autori Rajna Tepić, Kosana Stanetić, Mladen Šukalo, Verica Petrović, Gordana Tešanović, Nataša Pilipović-Broćeta, Nevena Todorović, Zora Kremenović i Suzana Savić

  saradnik na projektu "Povećanje univerzalnog pristupa za populacije pod povećanim rizikom u BiH" u istraživanju "Istraživanje dostupnosti DPST centra među studentskom populacijom u BiH"

  Izdavač The Global Fund, UNDP, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Verica Petrović

  saradnik na Projektu "Program dodatne edukacije iz porodične medicine za medicinske sestre/tehničare"

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Lucu, Medicinski fakultet, Katedra za porodičnu medicinu
  Godina 2012
  Autori Verica Petrović

  Program dodatne edukacije iz porodične medicine za medicinske sestre/tehničare

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. Makoprint
  Godina 2012
  Autori Gordana Tešanović, Verica Petrović, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta i Mladen Šukalo

  The management of diabetic patients in family medicine in Banja Luka (B&H)

  Godina 2011
  Autori Verica Petrović, Nela Janjić, Radojka Perić, LJiljana Stanivuk i Vanja Kalacun
  Strana od 232
  Strana do 232

  Smoking habits in patients treated in family medicine teaching center Banja Luka, B&H.

  Član komisije za odbranu specijalizantskih projekata za školsku 1010/11 godinu

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2011
  Autori Verica Petrović

  saradnik na Projektu "Program dodatne edukacije iz porodične medicine za medicinske sestre/tehničare"

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Katedra porodične medicine
  Godina 2011
  Autori Verica Petrović

  saradnik na Projektu "Istraživanje zdravlja stanovništva Republike Srpske"

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Verica Petrović

  Priručnik za medicinske sestre/tehničare iz porodične medicine.

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci; Banja Luka 2011.
  Godina 2011
  Autori Gordana Tešanović, Verica Petrović, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Nevena Todorović i Nataša Pilipović-Broćeta

  Član komisije za odbranu specijalizantskih projekata za školsku 2009/10 godinu

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2010
  Autori Verica Petrović

  saradnik na projektu: Ispitivanje i procjena kardiovaskularnih faktora rizika u ordinaciji ljekara porodične medicine - SWEETHEARTH studija

  Izdavač Sanofi Aventis
  Godina 2010
  Autori Verica Petrović

  Klinički vodiči za primarnu zdravstvenu zaštitu: Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva - Cervikalni sindrom

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Slavica Jandrić, Verica Petrović, Kosana Stanetić i Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 1
  Strana do 21

  Klinički vodiči za primarnu zdravstvenu zaštitu:Bolesti sistema za disanje - Nespecifične infekcije u pulmologiji

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Verica Petrović, Mirko Stanetić i Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 1
  Strana do 37

  Klinički vodiči za primarnu zdravstvenu zaštitu: Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva - Bol u donjem dijelu leđa

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Tatjana Bućma, Verica Petrović i Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 1
  Strana do 27

  Klinički vodiči za primarnu zdravstvenu zaštitu: Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva - Osteoporoza

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
  Godina 2010
  Autori Verica Petrović, Tatjana Bućma i Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 1
  Strana do 19

  Klinički vodičiza primarnu zdravstvenu zaštitu: Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva - Reumatoidni artritis

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Slavica Jandrić, Verica Petrović, Kosana Stanetić i Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 1
  Strana do 25

  Klinički vodiči za primarnu zdravstvenu zaštitu: Bolesti žlijezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma - Hipertireoza i hipotireoza

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Gostimir Mikač, Verica Petrović, Kosana Stanetić i Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 1
  Strana do 30

  Skripta iz porodične medicine za studente VI godine medicine

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci,2010.
  Godina 2010
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Suzana Savić, Nataša Pilipović-Broćeta i Nevena Todorović

  Analiza masovnog skrininga ranog otkrivanja raka prostate u 2008. godini kod ciljne grupe građana u ambulanti porodične medicine Trn – Dom zdravlja Laktaši

  Izdavač Srpsko lekarsko društvo - sekcija opšte medicine, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
  Godina 2009
  Autori Radojka Perić i Verica Petrović
  Strana od 70

  Analisysis changable risks factors of patients with hypertension in ambulance family medicine „Trn“ Primary health center Laktaši during period 2003-2008 year, B&H

  Godina 2009
  Autori Radojka Perić, Suzana Savić i Verica Petrović
  Strana od 109
  Strana do 109

  Član komisije za odbranu specijalizantskih projekata za školsku 2008/09 godinu

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2009
  Autori Verica Petrović

  saradnik na Projektu dodatne edukacije iz porodične medicine

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Katedra za porodičnu medicinu
  Godina 2009
  Autori Verica Petrović

  predavač na Leonardo EURACT Cours for Trainers in Family Medicine

  Izdavač European Academy of Teachers in General Practice
  Godina 2008
  Autori Verica Petrović

  Obesity types and hypertension

  Izdavač Macedonian medical association, Association of GP doctors of Republic of Macedonia
  Godina 2008
  Autori Dragana Rakić, Verica Petrović, Mira Popović, Zora Ruso i Jovanka Vižintin
  Strana od 93

  predavač na Leonardo EURACT Course for Trainers in Family Medicine

  Izdavač European Academy of Teachers in General Practice
  Godina 2008
  Autori Verica Petrović

  predavač na Leonardo EURACT Cours for Trainers in Family Medicine

  Izdavač European Academy of Teachers in General Practice
  Godina 2008
  Autori Verica Petrović

  saradnik na Projektu "Integrisani centri za rani rast i razvoj djece"

  Izdavač UNICEF-a
  Godina 2008
  Autori Verica Petrović

  saradnik na projektu "Revizija i unapeđenje kliničkih vodiča za primarnu zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj"

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i "BONEX" inženjering
  Godina 2008
  Autori Verica Petrović

  Skripta iz porodične medicineza studente VI godine medicine

  Godina 2008
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Rajna Tepić, Nataša Pilipović-Broćeta, Mladen Šukalo, Zora Kremenović, Suzana Savić i Nevena Todorović

  Prevalenca pušenja cigareta u Gimnaziji Banja Luka

  Izdavač Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske, Regionalni zavod Doboj
  Godina 2007
  Autori Zora Zenić, Nevenka Tepić, Verica Petrović, Dragana Rakić, Nela Janjić i Jovanka Vižintin
  Strana od 15
  Strana do 16

  Prevalenca pušenja kod pacijenata sa visokim kardiovaskularnim rizikom

  Izdavač Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske, Regionalni zavod Doboj
  Godina 2007
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović i LJiljana Stanivuk

  Influence of Berlithion upon the symptoms improvement in diabetic polyneurophaty

  Izdavač CNGE
  Godina 2007
  Autori Ljiljana Pejić Milosavljević, Verica Petrović, Vanja Vujmilović, Milijana Spasić Lazarević i Zoran Lončarević

  The efektiveness of antihypertensive therapy at family medicine practice in Banja Luka (B&H)

  Izdavač CNGE
  Godina 2007
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović i Vanja Vujmilović

  Saradnik na Projektu odvikavanja od pušenja

  Izdavač Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske. Regionalni zavod Doboj
  Godina 2007
  Autori Verica Petrović

  Dijagnostičko - terapijski vodić za porodičnu medicinu: Srčana insuficijencija

  Izdavač Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske, Udruženje kardiologa Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Duško Vulić, Draško Kuprešak, Milenko Krneta, Ranko Škrbić, Gordana Tešanović, Nebojša Putnik, Verica Petrović i Boris Goronja
  Strana od 1
  Strana do 12

  učesnik na: Projekat Leonardo da Vinči, EURACT kurs za mentore u opštoj medicini

  Izdavač Centar za kontinuiranu edukaciju u zdravstvu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. European Academy of Teachars in General Practice
  Godina 2006
  Autori Verica Petrović

  Correlation between nutrition intake and body weight in the population in Banja Luka city (B&H)

  Izdavač Occhio Clinico
  Godina 2006
  Autori Verica Petrović, LJiljana Stanivuk, Danka Prvanov, Zoran Lončarević, Ljiljana Pejić Milosavljević i Gordana Tešanović
  Strana od 294

  Glavni i odgovorni urednik časopisa "Porodična mediicina" od 2006. godine

  Izdavač Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske
  Godina 2006
  Autori Verica Petrović

  Treatment of patients with hypertension and waist circumference in BiH

  Izdavač ELEGEIA
  Godina 2005
  Autori Ljiljana Pejić Milosavljević, Veselko Vinčić, Stana Vujnić i Verica Petrović
  Strana od 318

  How GP perceive and reduce their patients' cardiovascular risk faktors

  Izdavač ELEGEIA
  Godina 2005
  Autori Verica Petrović i Ljiljana Pejić Milosavljević
  Strana od 77

  saradnik na projektu: Program dodatne edukacije iz porodične medicine školske 2005/2006

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u saradnji sa Queen`s univerzitetom - Program razvoja porodične medicine
  Godina 2005
  Autori Verica Petrović

  Saradnik u Projektu podrške reformi zdravstvenog sistema u BiH finansiranog od EU i SZO, komponenta za akreditaciju i unaprjeđenje kvaliteta.

  Izdavač Agencija za akreditaciju i unaprjeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske
  Godina 2005
  Autori Verica Petrović

  participant on: 1st annual metting of GP/FM teachers in Europe at the crossroads of the education. European Academi of Theachers in General Practice

  Izdavač Slovene Family Society – Slovenian Medical Association. Department of Family Practice, University Ljubljana. Deppartment of Family Practice, University Maribor. Institute of Family Medicine Slovenia
  Godina 2004
  Autori Verica Petrović

  participant on:13th Internacional Course Learning and Teaching about Patient Centred Clinical Care in Modern Crosscultural Comunities in General /Familly Practice

  Izdavač European Academi of Theachers in General Practice. Slovene Family Society – Slovenian Medical Association. Department of Family Practice, University Ljubljana. Deppartment of Family Practice, University Maribor. Institute of Family Medicine Slovenia
  Godina 2004
  Autori Verica Petrović

  Prevalence of hyperlipidemia and comon risk factors for CVD in Bosnia and Herzegovina

  Godina 2004
  Autori Kosana Stanetić, Gordana Tešanović i Verica Petrović
  Strana od 54

  Influence of HBA1C measurement on treatment of patients with type 1 diabetes mellitus in general practice Prnjavor (BIH)

  Godina 2004
  Autori Verica Petrović, Ljiljana Pejić Milosavljević, Zoran Lončarević, Milijana Spasić Lazarević, Gordana Tešanović i Kosana Stanetić
  Strana od 245

  Development of a CPR poster for family medicine centres in Bosnia and Herzegovina

  Izdavač WONCA Region Europe and Slovene Family Medicine Society
  Godina 2003
  Autori Verica Petrović
  Strana od 145

  Saradnik na projektu: Razvojni nacionalni projekat "Dijabetes melitus u Republici Srpskoj"

  Izdavač Fondacija "Zdravlje i dijabetes"
  Godina 2003
  Autori Verica Petrović

  Porodična medicina. Skripta za studente VI godine medicine

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2001
  Autori Geoffrey Hodgetts, Marshall Godwin, Verica Petrović, Kosana Stanetić, Rajna Tepić, Zora Kremenović i Žana Radovanović

Knjige

  PROMOCIJA ZDRAVLJA

  Izdavač Medicinski fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99976-26-98-1
  Godina 2023
  Autori Kosana Stanetić, Verica Petrović i Suzana Savić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 203

  Aktuelnosti u porodičnoj medicini

  Izdavač Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske
  ISBN 978-99976-752-8-6
  Godina 2021
  Autori Verica Petrović, Olivera Batić-Mujanović, Kosana Stanetić, Suzana Savić i Zaim Jatić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 112

  Česti izazovi u praksi porodičnog doktora

  Izdavač Udruženje doktrora porodične medicine Republiker Srpske
  ISBN 978-99976-752-5-5
  Godina 2020
  Autori Kosana Stanetić, Zaim Jatić, Verica Petrović, Suzana Savić, Olivera Batić-Mujanović i Larisa Gavran
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 148

  Metabolički faktori rizika kod pacijenata sa kardiovaskularnim bolestima

  Izdavač Udruženje doktora porodičme medicine Republike Srpske
  ISBN 978-99976-752-4-8
  Godina 2019
  Autori Suzana Savić, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Olivera Batić-Mujanović i Zaim Jatić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 119

  Njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, porodici i zajednici

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99976-26-25-7
  Godina 2019
  Autori Verica Petrović, Suzana Savić, Gordana Tešanović i Kosana Stanetić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 423

  Upotreba antokoagulantne terapije kod atrijalne fibrilacije i venske tromboembolije

  Izdavač Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske
  ISBN 978-99976-752-1-7
  Godina 2018
  Autori Verica Petrović, Zaim Jatić, Suzana Savić, Kosana Stanetić i Olivera Batić-Mujanović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 101

  Prevencija najčešćih hroničnih bolesti

  Izdavač Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 978-99955-38-38-5
  Godina 2017
  Autori Kosana Stanetić, Maja Račić, Verica Petrović, Zaim Jatić, Suzana Savić i Srebrenka Kusmuk
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 98

  Porodična medicina

  Izdavač Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 978-99938-42-79-8
  Godina 2014
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović i Suzana Savić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 544

  Vještine kliničke procjene

  Izdavač Bosnalijek d.d. Sarajevo.
  ISBN 978-9958-9282-8-4
  Godina 2011
  Autori Geoffrey Hodgetts, Nataša Pilipović-Broćeta, Nevena Todorović, Verica Petrović, Suzana Savić i Kosana Stanetić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 150