Navigacija

Loredana Bijelić

Referent za računovodstvene i knjigovodstvene poslove -III-2-3-1-15
Medicinski fakultet

Medicinski fakultet (Save Mrkalja 16), kancelarija 1

Projekti

Razvoj i implementacija metakognitivnog razvoja i modula baziranih na probleme

snovni cilj projekta je unapređenje obrazovanja lekara u VBC VZ uz podršku VŠU EU u skladu sa društvene potrebe, što se postiže kroz dva specifična cilja: (1) implementacija novog modela učenja kako bi se omogućilo studentima da koriste konceptualne, proceduralne i metakognitivne probleme i (2) razvijanje kapaciteta VBC VŠU za dalje unapređenje kombinovanog učenja kroz saradnju...

Broj projekta 1257047
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Igor Sladojević
Projektni tim prof. dr Vesna Rudić Grujić
prof. dr Ranko Škrbić
doc. mr Nina Marić
Loredana Bijelić
Nebojša Babić
doc. mr Olivera Ljuboja
doc. dr Tanja Šobot
prof. dr Lana Nežić
doc. mr Milkica Grabež
prof. dr Nenad Ponorac
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.04.2023.
Završetak projekta 30.04.2026.
Vrijednost projekta 127610.0 BAM