Navigacija

doc. mr Olivera Ljuboja
docent

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za pedijatriju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Pedijatrija docent 30. mart 2023.
Pedijatrija viši asistent 27. januar 2022.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07PED Pedijatrija
ISM13PED Pedijatrija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  . High-sensitivity C-reactive protein as biomarker of inflammation in children with asthma and allergic rhinitis

  DOI 10.7251/BII1802134M.
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2018
  Autori Dragana Malčić Zanić, Olivera LJuboja, Gordana Bukara-Radujković i Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 2
  Strana od 134
  Strana do 142

  Analysis of the results of amniocentesis performed at the University Clinical Centre of the Republic of Srpska.

  DOI 10.18575/msrs.sm.s.17.08
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Nina Marić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić i Olivera LJuboja
  Broj 48
  Strana od 53
  Strana do 60

  Incidenca teškog aspiracionog sindroma na odjelu intenzivne njege i terapije Dječije klinike centra Banja Luka

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Vesna Novaković, Stojislav Konjević, Suzana Savić, Vera Milošević, Stevan Bajić, Snežana Petrović-Tepić, Aleksandra Serdar, Olivera Ljuboja i Ljubo Višekruna
  Broj 1 (1 Suplement)
  Strana od 120
  Strana do 120

  Mehanička ventilacija u liječenju novorođenčadi u odjelu intezivne njege i terapije Dječije klinike Kliničkog centra Banja Luka

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Vesna Novaković, Dalibor Đukić, Stojislav Konjević, Stevan Bajić, Biljana Suzić, Aleksandra Serdar, Snežana Petrović-Tepić, V. Kuzmanović, Jelica Predojević-Samardžić i Olivera Ljuboja
  Broj 1 (1 Suplement)
  Strana od 120
  Strana do 120

  Rana neonatalna sepsa

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Vesna Novaković, Vera Milošević, Stojislav Konjević, Stevan Bajić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, Aleksandra Serdar i Olivera Ljuboja
  Broj 1 (1 Suplement)
  Strana od 122
  Strana do 122

Radovi sa skupova

  Tuberous sclerosis and polycystic kidney diseanse in a 2-year old girl

  Naučni skup European Society for Peadriatic Nephrology, 40 the Annual Meeting
  Godina 2006
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Svjetlana Milanović, Slavojka Keleman, Aleksandra Serdar, Jelica Predojević-Samardžić, Vesna Novaković i Olivera Ljuboja

Knjige

  Etiopatogenetski aspekti kašlja u kliničkoj praksi

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-63-9
  Godina 2020
  Autori Mirjana Gnjatić, Dalibor Vranješ, Mirko Stanetić, Aleksandra Aleksić, Olivera Ljuboja, Nataša Tanasković, Marija Burgić-Radmanović i Tatjana Barać
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 180

Projekti

Razvoj i implementacija metakognitivnog razvoja i modula baziranih na probleme

snovni cilj projekta je unapređenje obrazovanja lekara u VBC VZ uz podršku VŠU EU u skladu sa društvene potrebe, što se postiže kroz dva specifična cilja: (1) implementacija novog modela učenja kako bi se omogućilo studentima da koriste konceptualne, proceduralne i metakognitivne probleme i (2) razvijanje kapaciteta VBC VŠU za dalje unapređenje kombinovanog učenja kroz saradnju...

Broj projekta 1257047
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Igor Sladojević
Projektni tim doc. mr Milkica Grabež
prof. dr Ranko Škrbić
Loredana Bijelić
Nebojša Babić
doc. mr Olivera Ljuboja
prof. dr Vesna Rudić Grujić
doc. dr Tanja Šobot
prof. dr Lana Nežić
prof. dr Nenad Ponorac
doc. mr Nina Marić
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.04.2023.
Završetak projekta 30.04.2026.
Vrijednost projekta 127610.0 BAM