Navigacija

Redovni profesori

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža naučna/umjetnička oblast
1 dr Vesna  Ećim Zlojutro Medicinski fakultet Ginekologija i opstetricija
2 dr Gordana Ilić Ekonomski fakultet Menadžment
3 dr Krsto Jandrić Medicinski fakultet Interna medicina
4 dr Milan Mataruga Šumarski fakultet Šumarska genetika i osnivanje šuma
5 dr Miroslav Petković Medicinski fakultet Medicinska mikrobiologija
6 dr Snežana Petković Mašinski fakultet Motori i motorna vozila
7 dr Toplica Stojanović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Kineziologija u sport
8 dr Gordana Tešanović Medicinski fakultet Porodična medicina