Навигација

Редовни професори

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа научна/умјетничка област
1 др Весна  Ећим Злојутро Медицински факултет Гинекологија и опстетриција
2 др Гордана Илић Економски факултет Менаџмент
3 др Крсто Јандрић Медицински факултет Интерна медицина
4 др Милан Матаруга Шумарски факултет Шумарска генетика и оснивање шума
5 др Мирослав Петковић Медицински факултет Медицинска микробиологија
6 др Снежана Петковић Машински факултет Мотори и моторна возила
7 др Топлица Стојановић Факултет физичког васпитања и спорта Кинезиологија у спорт
8 др Гордана Тешановић Медицински факултет Породична медицина