Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku usluga iznajmljivanja rasvjete, LED svjetla, proširenja bine, postavljanje laminata i kompletno ozvučenje za potrebe realizacije Svečane akademije "Dan Elektrokrajine", u Banskom dvoru u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku usluga iznajmljivanja rasvjete, LED svjetla, proširenja bine, postavljanje laminata i kompletno ozvučenje za potrebe realizacije Svečane akademije "Dan Elektrokrajine", u Banskom dvoru u organizaciji Akademije umjetno...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i isporuke  materijala za tekuće održavanje objekata za potrebe Rudarskog fakulteta Prijedor Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i isporuke  materijala za tekuće održavanje objekata za potrebe Rudarskog fakulteta Prijedor Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2.   Prilog: Odluka o izboru LOT 2.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i isporuke materijala za tekuće održavanje objekata za potrebe organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i isporuke materijala za tekuće održavanje objekata za potrebe organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1.   Prilog: Odluka o izboru LOT 1.

Obavještenje o dođeli ugovora za javnu nabavku stomatološkog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – Nabavka stomatološkog materijala za kliniku LOT 2. Prilog: Obrazac realizacije ugovora  

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga održavanja vozila za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci – usluge održavanja vozila za potrebe Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj LOT 2 Prilog: Odluku o izboru - LOT 2

Obavještenje o dodjeli ugovora – javna nabavka grafičkih kartica za specijalizovane istraživačke radne stanice na Katedri za opštu elektrotehniku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora – javna nabavka grafičkih kartica za specijalizovane istraživačke radne stanice na Katedri za opštu elektrotehniku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - Nabavka stomatološkog materijala za kliniku LOT 2 Prilog: Odluka o izboru - LOT 2