Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na izgradnji i rekonstrukciji pješačkih staza u zaštićenom području "Univerzitetski grad" za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na izgradnji i rekonstrukciji pješačkih staza u zaštićenom području "Univerzitetski grad" za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izb...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskih hemikalija za potrebe Centra za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskih hemikalija za potrebe Centra za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1. Prilog: Odluka o izboru LOT 1.