Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Rektorata, Pravnog i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Rektorata, Pravnog i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2. Prilog: Odluka o izboru - LOT 2.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Univerzitetskog računarskog centra i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Univerzitetskog računarskog centra i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1. Prilog: Odluka o izboru - LOT 1.