Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga servisiranja klima uređaja za potrebe Fakulteta političkih nauka, Elektrotehničkog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga servisiranja klima uređaja za potrebe Fakulteta političkih nauka, Elektrotehničkog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci Prilog:  Odluka o poništenju - LOT 1                Odluka o poništenju...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga žetve poljoprivrednih usjeva za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga žetve poljoprivrednih usjeva za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Odluka o izboru

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga objavljivanja konkursa u dnevnim novinama za upis studenata u akademskoj 2022/2023 godini za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga objavljivanja konkursa u dnevnim novinama za upis studenata u akademskoj 2022/2023 godini za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke feromonske klopke za mramrastu stjenicu za potrebe Laboratorije za sertifikaciju sadnog materijala i rasada hortikulturnih biljaka   Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke feromonske klopke za mramrastu stjenicu za potrebe Laboratorije za sertifikaciju sadnog materijala i rasada hortikulturnih biljaka   Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Ob...