Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na  Rudarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 5

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na  Rudarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 5. Prilog: Obrazac realizacije LOT 5.

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 4

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 4. Prilog: Obrazac realizacije LOT 4.

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na  Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 3

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na  Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 3. Prilog: Obrazac realizacije LOT 3.

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na  Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na  Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2. Prilog: Obrazac realizacije LOT 2.

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1. Prilog: Obrazac realizacije LOT 1

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijske opreme i laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Tehnološkog fakulteta, Poljoprivrednog fakulteta i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijske opreme i laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Tehnološkog fakulteta, Poljoprivrednog fakulteta i Elektrotehničkog fa...