Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga kalibracije laboratorijske opreme od strane ovlaštene laboratorije sertifikovane od strane Instituta za akreditovanje BiH za potrebe akreditacije Laboratorije za sertifikaciju sadnog materijala i rasada hortikulturnih biljaka Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga kalibracije laboratorijske opreme od strane ovlaštene laboratorije sertifikovane od strane Instituta za akreditovanje BiH za potrebe akreditacije Laboratorije za sertifikaciju sadnog materija...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke električnih makaza za rezidbu voća sa pripadajućim setom za potrebe projekta "Nove tehnologije uzgoja šljiva" Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke električnih makaza za rezidbu voća sa pripadajućim setom za potrebe projekta "Nove tehnologije uzgoja šljiva" Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovo...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga nadogradnje-implementacije dvojezične funkcionalnosti na digitalni repozitorijum naučnih radova za potrebe Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga nadogradnje-implementacije dvojezične funkcionalnosti na digitalni repozitorijum naučnih radova za potrebe Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora.  

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke stomatološkog materijala za protetiku za potrebe studijskog programa Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke stomatološkog materijala za protetiku za potrebe studijskog programa Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2. Prilog: obrazac realizacije - LOT 2.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe studijskog programa Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe studijskog programa Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1. Prilog: obrazac realizacije - LOT 1.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke izvođenja radova na unutrašnjem uređenju i opremanju Studentskog kulturnog centra UNIBL na lokaciji Univerzitetski grad u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke izvođenja radova na unutrašnjem uređenju i opremanju Studentskog kulturnog centra UNIBL na lokaciji Univerzitetski grad u Banjoj Luci Prilog: Odluka o izboru