Navigacija

Arhiva novosti

Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, u saradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i Ministarstvom nauke i tehnologije RS, proslavio je 18. ma...

Na 1. sjednici Senata Univerziteta održanoj dana, 16.05.2012. godine u 13,00 časova u prostorijama Rektorata Univerziteta, izabran je rektor Univerziteta u Banjoj Luci.   Na konkurs za izbor rektora Univerziteta prijavila su se tri kandidata i to: dr Va...

Udruženje građana "Ruke" kao nosilac projekta Let`s do it "Očistimo zemlju za jedan dan" u BiH u saradnji sa fondacijom Mozaik iz Banjaluke raspisuje konkurs za fotografsku izložbu koje organizuje Udruženje Ekologi bez meja i National Geographic Slovenija i...

Šumarski fakultet u Banjoj Luci organizuje u periodu od 01-04.11. 2012. godine Međunarodnu naučnu konferenciju povodom 20. godina rada Fakulteta. Prvi termin za dostavljanje prijava odnosno izvoda radova je 15.05.2012. godine. U prilogu i na web stranici...

Na osnovu člana 39. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i člana 4. stav 1. Poslovnika o radu Senata i strukovnih vijeća Senata  Univerziteta u Banjoj Luci, sazivam 1. SJEDNICU SENATA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI ZA SRIJEDU 16.05.2012. godine,  u prostori...