Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe projekta „Sinteza površinskih aktivnih materija na bazi obnovljivih domaćih sirovina“ Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 8

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe projekta „Sinteza površinskih aktivnih materija na bazi obnovljivih domaćih sirovina“ Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 8. PRILOG: Obrazac rea...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke spektrofotometra sa određivanje boje plodova voća i povrća za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 4

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke spektrofotometra sa određivanje boje plodova voća i povrća za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 4. PRILOG: Obrazac realizacije LOT 4.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke mjernog instrumenta za analizu korjenovog sistema metodom akustične tomografije za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke mjernog instrumenta za analizu korjenovog sistema metodom akustične tomografije za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o izboru.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke kancelarijskog namještaja za potrebe Filozofskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke kancelarijskog namještaja za potrebe Filozofskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora - LOT 1               Obraz...