Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke mjernog instrumenta za analizu korjenovog sistema metodom akustične tomografije za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke mjernog instrumenta za analizu korjenovog sistema metodom akustične tomografije za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o izboru.