Navigacija

Arhiva novosti

Druga sezona Univerzitetske esport lige

Kompanija ,,Tiltproof“ u saradnji sa Univerzitetom u Banjoj Luci, Univerzitetom u Sarajevu i Univerzitetom “Džemal Bijedić” u Mostaru, organizuje drugu Univerzitetsku esport ligu u igri ,,League of Legends“.  U takmičenju mogu učestvovati studenti sa sv...

Raspisan konkurs za izbor rektora

Javni konkurs za izbor rektora Univerziteta u Banjoj Luci raspisan je 5. novembra 2021. godine. Senat Univerziteta u Banjoj Luci, na 72. sjednici održanoj 28. oktobra 2021. godine, donio je Odluku o raspisivanju konkursa za izbor rektora Univerziteta ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskih reagenasa  za potrebe Centra za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskih reagenasa  za potrebe Centra za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke radova na izgradnji pješačkih staza u zaštićenom području "Univerzitetski grad" za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke radova na izgradnji pješačkih staza u zaštićenom području "Univerzitetski grad" za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora