Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku zajedničke javne nabavke medicinske opreme u okviru Erasmus + projekta „Jačanje kapaciteta visokog obrazovanja iz oblasti Medicine bola u zemljama Zapadnog Balkana“ za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci i Univerzite...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku zajedničke javne nabavke medicinske opreme u okviru Erasmus + projekta „Jačanje kapaciteta visokog obrazovanja iz oblasti Medicine bola u zemljama Zapadnog Balkana“ za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci i Univerzite...

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u postupku javne nabavke usluga održavanja softvera za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u postupku javne nabavke usluga održavanja softvera za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavj...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku zajedničke javne nabavke računarske opreme u okviru Erasmus + projekta „Jačanje kapaciteta visokog obrazovanja iz oblasti Medicine bola u zemljama Zapadnog Balkana“ za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Tuzli

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku zajedničke javne nabavke računarske opreme u okviru Erasmus + projekta „Jačanje kapaciteta visokog obrazovanja iz oblasti Medicine bola u zemljama Zapadnog Balkana“ za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci i Univerzite...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke aparata za izradu retencione folije – vakum pećnice za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke aparata za izradu retencione folije – vakum pećnice za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora.   

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga iznajmljivanja audio i video opreme za manifestaciju "Kočićev zbor" u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga iznajmljivanja audio i video opreme za manifestaciju "Kočićev zbor" u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora. 

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke građevinskih radova za izgradnju pješačkih staza u zaštićenom području – Spomenik parkovske arhitekture „Univerzitetski grad“ za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke građevinskih radova za izgradnju pješačkih staza u zaštićenom području – Spomenik parkovske arhitekture „Univerzitetski grad“ za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci. ...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga izrade urbanističko-tehničkih uslova za nadogradnju i rekonstrukciju objekata 21 i 22 za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga izrade urbanističko-tehničkih uslova za nadogradnju i rekonstrukciju objekata 21 i 22 za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ugovo...