Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke ugradnog stomatološkog materijala za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke ugradnog stomatološkog materijala za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 15. Prilog: Odluka o izboru LOT 15.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 12

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 12. Prilog: Odluka o izboru LOT 12.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke materijala za fiksne ortodontske aparate za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 8

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke materijala za fiksne ortodontske aparate za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 8. Prilog: Odluka o izboru LOT 8 .

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hirurškog skalpela, nožića, šprica i igala za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hirurškog skalpela, nožića, šprica i igala za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 6. Prilog: Odluka o izboru LOT 6.

Održana obuka o radu s korpusima

U organizaciji Lingvističkih seminara Filološkog fakulteta i Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 25. i 26. marta 2019. godine, održana je radionica pod nazivom „Pretraga i izrada korpusa s fokuso...

Dr Anja Bundalo održala predavanje

U okviru Dana frankofonije, 28. marta 2019. godine, dr Anja Bundalo, viši asistent na Katedri za francuski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, održala je predavanje na temu „Politička misao francuskih pisaca 18. vijeka kao ...

Izložba Metoda Črešnara

Izložba ''Dodir/čipkane odjevne forme'', autora Metoda Črešnara,  biće otvorena 03. aprila 2019. godine u 19.00 časova u Malom izložbenom salonu KC Banski dvora. Metod Črešnar je vanredni profesor, rođen je 1970. godine u Trbovlju, Slovenija. Radi ka...

Studentima uručeni seftifikati

Svečana dodjela sertifikata za sudenatima koji su uspješno prošli obuku za korišćenje elektronske pravne baze Paragraf Leks, održana je 27. marta 2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Tokom višednevne obuke studenti su imali mo...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke sistematske deratizacije prostorija, zelenih površina i kanalizacione mreže za potrebe organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci

  Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke sistematske deratizacije prostorija, zelenih površina i kanalizacione mreže za potrebe organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora