Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke  usluga izrade projekta adaptacije enterijera postojećeg objeka za potrebe Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, broj nabavke: 234/23

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke  usluga izrade projekta adaptacije enterijera postojećeg objeka za potrebe Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, broj nabavke: 234/23. PRILOG: Odluka o izboru.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pločastog namještaja za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pločastog namještaja za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2. Prilog: Obrazac realizacije ugovora - LOT 2

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pomoćnih sredstava i sredstava za obradu za potrebe SC "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pomoćnih sredstava i sredstava za obradu za potrebe SC "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1. Prilog: obrazac realizacije - LOT 1.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke dodatnih radova na završetku izgradnje zgrade Arhitektonsko - građevinsko - geodetskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke dodatnih radova na završetku izgradnje zgrade Arhitektonsko - građevinsko - geodetskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora.